Infoga diagram

From LibreOffice Help
Jump to: navigation, search

Du kan skapa ett diagram med olika metoder:

 • Infoga ett diagram baserat på data från celler i Calc eller Writer.

  Dessa diagram uppdateras automatiskt när källdatainformationen ändras.
 • Infoga ett diagram med en standarddatamängd, och ange sedan dina egna data för diagrammet i dialogrutan Datatabell.

  Dessa diagram går att skapa i Writer, Impress och Draw.
 • Kopiera ett diagram från Calc eller Writer till ett annat dokument.

  Dessa diagram är ögonblicksbilder av informationen vid kopieringsögonblicket. De ändras inte när källdata ändras.
Note.png I Calc är ett diagram ett objekt på ett kalkylblad som kan kopieras och klistras in i ett annat blad av samma dokument, dataserien förblir länkad med det ursprungliga dataområdet. Om diagrammet istället klistras in i ett annat Calc-dokument så är den inte längre länkad till den ursprungliga diagramdatan utan får sin egen datatabell.

Diagram i en Calc-tabell

 1. Klicka i det cellområde som du vill presentera i diagrammet.
 2. Klicka på ikonen Infoga diagram på verktygsraden Standard.

  Du ser en förhandsgranskning av diagrammet samt Diagramguiden.
 3. Följ anvisningarna i Diagramguiden för att skapa diagrammet.

Diagram i ett Writer-textdokument

I ett Writer-dokument kan du infoga ett diagram som bygger på värdena i en Writer-tabell.

 1. Klicka i Writer-tabellen.
 2. Välj Infoga - Objekt - Diagram.

  Du ser en förhandsgranskning av diagrammet samt Diagramguiden.
 3. Följ anvisningarna i Diagramguiden för att skapa diagrammet.

Diagram baserat på egna värden

 • In Writer, Draw or Impress, choose Insert - Chart to insert a chart based on default data.
 • Du kan ändra de förvalda datavärdena genom att dubbelklicka på diagrammet och sedan välja Visa - Diagramdatatabell.

Related Topics

Diagramguiden - Diagramtyp

Diagramguiden - Dataområde

Diagramguiden - Dataserier

Diagramguiden - Diagramelement

Redigera diagramaxel

Redigera diagramförklaring

Redigera diagramrubrik

Förse diagramstaplar med textur