Wstawianie wykresów

From LibreOffice Help
Jump to: navigation, search

Istnieją różne metody przygotowania wykresu:

 • Wstaw wykres oparty na danych z komórek w programie Calc lub Writer.

  Te wykresy są aktualizowane automatycznie po wprowadzeniu zmian w źródle danych.
 • Wstaw wykres ze standardowym zestawem danych, a następnie w oknie dialogowym Tabela danych wprowadź własne dane dla wykresu.

  Te wykresy można tworzyć w programach Writer, Impress i Draw.
 • Skopiuj wykres z programu Calc lub Writer do innego dokumentu.

  Te wykresy to migawki danych z momentu kopiowania. Nie ulegają one zmianie w przypadku wprowadzenia zmian w źródle danych.
Note.png W Calc, wykres jest obiektem na arkuszu, który można kopiować i wklejać do innego arkusza tego samego dokumentu, seria danych pozostanie związana z zakresem na innym arkuszu. Jeśli jest wklejony do innego dokumentu Calc, posiada własną tabelę danych wykresu i nie jest związana z pierwotnym zakresem.

Wykres w arkuszu kalkulacyjnym programu Calc

 1. Wybierz komórki zawierające dane, które chcesz umieścić na wykresie.
 2. Kliknij ikonę Wstaw wykres na standardowym pasku narzędzi.

  Widoczny jest podgląd wykresu oraz kreator wykresów.
 3. Utwórz wykres, postępując zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi w oknie Kreatora wykresów.

Wykres w dokumencie tekstowym programu Writer

W dokumentach programu Writer można wstawiać wykresy oparte na danych znajdujących się w tabeli.

 1. Kliknij wewnątrz tabeli programu Writer.
 2. Wybierz Wstaw - Wykres.

  Widoczny jest podgląd wykresu oraz kreator wykresów.
 3. Utwórz wykres, postępując zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi w oknie Kreatora wykresów.

Wykres oparty na własnych danych

 • W programie Writer, Draw lub Impress, wybierz Wstaw - Wykres, aby wstawić wykres bazujący na domyślnych danych.
 • Przykładowe wartości można zmienić, klikając dwukrotnie wykres i wybierając Edycja - Dane wykresu. Aby zmienić wartości pozyskane z wybranych komórek tabeli, konieczne jest wprowadzenie zmian w samych komórkach. Jeśli wykres znajduje się w dokumencie tekstowym, można go uaktualnić, naciskając klawisz F9.

Related Topics

Kreator wykresów – Typ wykresu

Kreator wykresów – Zakres danych

Kreator wykresów – Seria danych

Kreator wykresów – Elementy wykresu

Edycja osi wykresu

Edycja legend wykresów

Edycja tytułów wykresów

Dodawanie tekstur do słupków wykresu