Sette inn diagrammer

From LibreOffice Help
Jump to: navigation, search

Du kan sette inn et diagram på flere måter:

 • Sette inn et diagram som er basert på data fra celler i Calc eller Writer.

  Disse diagrammene oppdateres automatisk når kildedataene endres.
 • Sette inn et diagram med et standard datasett, og deretter bruke dialogvinduet Datatabell til å angi dine egne data for dette diagrammet.

  Du kan lage disse diagrammene i både Writer, Impress og Draw.
 • Kopiere et diagram fra Calc eller Writer til et annet dokument.

  Disse diagrammene er øyeblikksbilder av dataene slik de var da de ble kopiert. De endres ikke når kildedataene endres.
Note.png I Calc er et diagram et objekt på et ark som kan kopieres og limes inn på et annet arke i samme dokument. Dataserieneer fortsatt lenket til området på det andre arket. Hvis det limes inn i et annet Calc dokument mister det lenken og får isteden sin egen datatabell.

Diagram i et regneark i Calc

 1. Klikk inne i et celleområde du vil vise i et diagram.
 2. Trykk på Diagram i standardverktøylinja.

  Du vil se en forhåndsvisning av diagrammet, og diagramveiviseren.
 3. Følg anvisningene i Diagramveiviser for å lage diagrammet.

Diagram i et tekstdokument i Writer

I et Writer-dokument kan du sette inn et diagram som er basert på verdiene i en tabell i Writer.

 1. Klikk inne i tabellen i Writer.
 2. Velg Sett inn → Objekt → Diagram.

  Du vil se en forhåndsvisning av diagrammet, og diagramveiviseren.
 3. Følg anvisningene i Diagramveiviser for å lage diagrammet.

Diagram basert på egne verdier

 • I Writer, Draw og Impress bruker du Sett inn → Diagram for å sette inn et diagram basert på standarddata.
 • Du kan endre standarddataverdiene ved å dobbeltklikke på diagrammet og velge Vis → Diagramdatatabell.

Related Topics

Diagramveiviseren – Diagramtype

Diagramveiviseren – Dataområde

Diagramveiviseren – Dataoverskrifter

Diagramveiviseren – Diagramelementer

Redigere diagramakser

Redigere diagramforklaringer

Redigere diagramtitler

Legge til tekstur på diagramsøyler