Kaavioiden lisääminen

From LibreOffice Help
Jump to: navigation, search

Kaavion tuottamiseen on erilaisia tapoja:

 • Lisätään kaavio, joka perustuu Calcin tai Writerin solujen aineistoon.

  Nämä kaaviot päivittyvät, kun lähdetietoja muutetaan.
 • Lisätään kaavio, jossa on oletusaineisto, ja käytetään sitten arvopisteiden muokkauksen valintaikkunaa oman aineiston syöttämiseen kaaviolle.

  Nämä kaaviot voidaan luoda Writerissa, Impressissä tai Draw'ssa.
 • Kopioidaan kaavio Calcista tai Writerista toiseen asiakirjaan.

  Nämä kaaviot ovat kopiointiajankohdan aineiston vedoksia. Ne eivät muutu, kun lähdeaineistoa muutetaan.
Note.png Calcissa kaavio on laskentataulukon objekti, jonka voi kopioida ja liittää toiselle välilehdelle samassa laskentataulukossa. Tällöin kaavion tietoalue säilyy linkitettynä alkuperäiselle välilehdelle. Jos kaavio liitetään toiseen Calc-asiakirjaan, sille muodostuu oma tietotaulukkonsa, joka ei ole enää linkitetty alkuperäiseen asiakirjaan.

Kaavio Calcin laskentataulukossa

 1. Napsauta sen solualueen sisällä, josta kaavio esitetään.
 2. Napsauta Kaavio-kuvaketta Oletus-palkissa.

  Kaaviota voi esikatsella ohjatussa kaavion luonnissa.
 3. Seuraa Ohjatun kaavion luonnin ohjeita kaavion luomiseksi.

Kaavio Writerin tekstiasiakirjassa

Writerin asiakirjaan voidaan lisätä kaavio, joka perustuu Writerin taulukon arvoihin.

 1. Napsauta Writerin taulukossa.
 2. Valitse Lisää - Objekti - Kaavio

  Kaaviota voi esikatsella ohjatussa kaavion luonnissa.
 3. Seuraa Ohjatun kaavion luonnin ohjeita kaavion luomiseksi.

Sisäiseen aineistoonsa perustuvat kaaviot

 • In Writer, Draw or Impress, choose Insert - Chart to insert a chart based on default data.
 • Oletusaineistoa voidaan muuttaa kaksoisnapsauttamalla kaaviota ja valitsemalla sitten Näytä - Kaavion arvopisteiden muokkaus.

Related Topics

Ohjattu kaavion luonti - Kaaviotyyppi

Ohjattu kaavion luonti - Tietoalue

Ohjattu kaavion luonti - Arvosarjat

Ohjatun kaavion luonti - Kaavioelementit

Kaavion akseleiden muokkaaminen

Kaavioselitteen muokkaaminen

Kaavion otsikoiden muokkaaminen

Pintakuvioinnin lisääminen kaavion pylväisiin