Εισαγωγή διαγραμμάτων

From LibreOffice Help
Jump to: navigation, search

Υπάρχουν διαφορετικοί μέθοδοι για να εισάγετε ένα διάγραμμα:

 • Εισαγωγή ενός διαγράμματος βασισμένο σε δεδομένα από κελιά του Calc ή του Writer.

  Αυτά τα διαγράμματα ανανεώνονται αυτόματα όποτε η πηγή των δεδομένων αλλάζει.
 • Εισάγετε ένα διάγραμμα με ένα προεπιλεγμένο σετ δεδομένων, και μετά χρησιμοποιήστε το κουτί διαλόγου του πίνακα δεδομένων για να εισάγετε τα δικά σας δεδομένα για το διάγραμμα.

  Αυτά τα διαγράμματα μπορούν να δημιουργηθούν στον Writer, το Impress και το Draw.
 • Αντιγράψτε ένα διάγραμμα από το Calc ή το Writer σε άλλο έγγραφο.

  Αυτά τα διαγράμματα είναι στιγμιότυπα των δεδομένων κατά τη στιγμή της αντιγραφής. Δεν αλλάζουν όταν η προέλευση δεδομένων αλλάζει.
Note.png Στο Calc, ένα διάγραμμα είναι ένα αντικείμενο σε ένα φύλλο που μπορεί να αντιγραφεί και να επικολληθεί σε ένα άλλο φύλλο του ίδιου εγγράφου, η σειρά δεδομένων θα μείνει συνδεμένη με την περιοχή στο άλλο φύλλο. Αν είναι επικολλημένη σε άλλο έγγραφο Calc, έχει το δικό του πίνακα δεδομένων διαγράμματος και δεν είναι πια συνδεμένο με την αρχική περιοχή.

Διάγραμμα σε ένα υπολογιστικό φύλλο του Calc

 1. Πατήστε μέσα στη περιοχή κελιών που θέλετε να παρουσιαστεί το διάγραμμα σας.
 2. Κάντε κλικ στο εικονίδιο Εισαγωγή διαγράμματος στη Βασική γραμμή εργαλείων.

  Βλέπετε μια προεπισκόπηση ενός διαγράμματος και τον αυτόματο πιλότο διαγραμμάτων.
 3. Ακολουθήστε τις οδηγίες στον Αυτόματο πιλότο διαγραμμάτων για να δημιουργήσετε το διάγραμμα.

Διάγραμμα σε ένα έγγραφο κειμένου Writer

Σε ένα έγγραφο του Writer, μπορείτε να εισάγετε ένα διάγραμμα βασισμένο σε τιμές ενός πίνακα του Writer.

 1. Κάντε κλικ μέσα στον πίνακα του Writer.
 2. Επιλέξτε Εισαγωγή - Διάγραμμα.

  Βλέπετε μια προεπισκόπηση ενός διαγράμματος και τον αυτόματο πιλότο διαγραμμάτων.
 3. Ακολουθήστε τις οδηγίες στον Αυτόματο πιλότο διαγραμμάτων για να δημιουργήσετε το διάγραμμα.

Διάγραμμα βασισμένο σε δικές του τιμές

 • Στα Writer, Draw ή Impress, επιλέξτε Εισαγωγή - Διάγραμμα για να εισάγετε ένα διάγραμμα με βάση προεπιλεγμένα δεδομένα.
 • Μπορείτε να αλλάξετε τις τιμές ενός διαγράμματος κάνοντας διπλό κλικ στο διάγραμμα και, στη συνέχεια, επιλέγοντας Προβολή - Πίνακας δεδομένων διαγράμματος.

Related Topics

Οδηγός διαγραμμάτων - Τύπος διαγράμματος

Οδηγός διαγραμμάτων - Περιοχή δεδομένων

Οδηγός διαγραμμάτων - Σειρές δεδομένων

Αυτόματος πιλότος διαγράμματος - Στοιχεία διαγράμματος

Επεξεργασία αξόνων διαγράμματος

Επεξεργασία υπομνημάτων διαγράμματος

Επεξεργασία τίτλων διαγραμμάτων

Προσθήκη υφής σε ράβδους διαγράμματος