Vkládání grafů

From LibreOffice Help
Jump to: navigation, search

Graf můžete vytvořit různými způsoby:

 • Vložíte graf založený na datech z buněk v aplikaci Calc nebo Writer.

  Tyto grafy se automaticky aktualizují při změně zdrojových dat.
 • Vložíte graf s výchozí sadou dat a poté pomocí dialogu Tabulka dat zadáte do grafu vlastní údaje.

  Tyto grafy lze vytvořit v aplikaci Writer, Impress nebo Draw.
 • Zkopírujete graf z aplikace Calc nebo Writer do jiného dokumentu.

  Tyto grafy jsou snímky dat v době kopírování. Při změně zdrojových dat se grafy neupraví.
Note.png V aplikaci Calc je graf objektem, který lze zkopírovat a vložit do jiného listu stejného dokumentu, datové řady přitom budou uloženy jako odkaz na oblast na původním listu. Pokud je graf vložen do jiného dokumentu Calcu, budou jeho data zkopírována a nebudou uložena jako odkaz na původní oblast.

Grafy v sešitu Calc

 1. Klepněte do oblasti buněk, kterou chcete zobrazit v grafu.
 2. Klepněte na ikonu Vložit graf na nástrojové liště Standardní.

  Vidíte náhled grafu a průvodce grafem.
 3. Postupujte podle pokynů v Průvodci grafem.

Grafy v textovém dokumentu aplikace Writer

Do dokumentu aplikace Writer můžete vložit graf založený na údajích z tabulky Writeru.

 1. Klepněte do textové tabulky.
 2. Zvolte Vložit - Graf.

  Vidíte náhled grafu a průvodce grafem.
 3. Postupujte podle pokynů v Průvodci grafem.

Graf založený na vlastních datech

 • V programech Writer, Draw a Impress zvolte Vložit - Graf, chcete-li vložit graf zobrazující výchozí data.
 • Výchozí hodnoty můžete změnit poklepáním na graf a příkazem Zobrazit - Tabulka dat grafu.

Related Topics

Průvodce grafem - Typ grafu

Průvodce grafem - Oblast dat

Průvodce grafem - Datové řady

Průvodce grafem - Prvky grafu

Úprava os grafu

Úprava legendy grafu

Úprava popisů grafu

Přidání textury na sloupce grafu