Вмъкване на диаграми

From LibreOffice Help
Jump to: navigation, search

Различни начини да започнете диаграма:

 • Вмъкнете диаграма, базирана на данни от клетки в Calc или Writer.

  Тези диаграми се обновяват автоматично, когато началните данни се променят.
 • Вмъкнете диаграма с подразбиран набор от данни, след което използвайте диалоговия прозорец Таблица с данни, за да въведете свои собствени данни за диаграмата.

  Такива диаграми могат да бъдат създавани в Writer, Impress и Draw.
 • Копирайте диаграма от Calc или Writer в друг документ.

  Тези диаграми са „снимки“ на данните в момента на копирането. Те не се променят при промяна в началните данни.
Note.png В Calc диаграмата е обект върху листа, който може да бъде копиран и поставен в друг лист на същия документ, като сериите от данни ще останат свързани с клетките на първия лист. Ако я поставите в друг документ на Calc, тя ще бъде придружена от собствена таблица с данни и вече няма да е свързана с оригиналните клетки.

Диаграма в електронна таблица на Calc

 1. Щракнете в областта от клетки, която желаете да представите в диаграмата.
 2. Щракнете върху иконата Вмъкване на диаграма в лентата Стандартни.

  Ще видите мостра на диаграмата и помощника за диаграми.
 3. За да създадете диаграмата, следвайте указанията в помощника за диаграми.

Диаграма в текстов документ на Writer

В документ на Writer можете да вмъкнете диаграма, базирана върху стойностите от таблица на Writer.

 1. Щракнете в таблицата в Writer.
 2. Изберете Вмъкване - Диаграма.

  Ще видите мостра на диаграмата и помощника за диаграми.
 3. За да създадете диаграмата, следвайте указанията в помощника за диаграми.

Диаграма, базирана на свои собствени стойности

 • В Writer, Draw или Impress изберете Вмъкване - Диаграма, за да вмъкнете диаграма, базирана на подразбирани данни.
 • За да замените примерните данни, щракнете двукратно върху диаграмата и изберете Изглед - Таблица с данни на диаграма.

Related Topics

Помощник за диаграма - Тип диаграма

Помощник за диаграма - Област с данни

Помощник за диаграма - Серии от данни

Помощник за диаграма - Елементи на диаграмата

Редактиране на оси на диаграми

Редактиране на легенди на диаграми

Редактиране на заглавия на диаграми

Добавяне на текстура в ленти от диаграма