Index - nyckelordssökning i hjälpen

From LibreOffice Help
Jump to: navigation, search

Du kan söka efter ett visst avsnitt genom att skriva ett ord i textrutan Sökord. Fönstret visar en alfabetisk lista över ord i sakregistret.

Om markören står i listan när du skriver ett sökord kommer nästa matchande ord att markeras automatiskt. Om du skriver ett ord i textrutan Sökord kommer fokus att flyttas till den bästa matchningen i listan.

Tip.png Sakregistret och fulltextsökningen gäller alltid den aktiva LibreOffice-modulen. Välj en modul med hjälp av listrutan på verktygsraden i hjälpfönstret.

Related Topics

Hjälpfönstret för LibreOffice

Tipshjälp och utökade tips

Innehåll - huvudämnena i hjälpen

Söka - textsökningen

Administrera bokmärken