Girinti ve Aralıklar

From LibreOffice Help
Jump to: navigation, search

Paragrafın girinti ve aralık seçeneklerini belirler.

Note.png İletişim penceresinde kullanılan ölçü birimlerini değiştirmek için Araçlar - Seçenekler - LibreOffice Writer - Genel ve daha sonra Ayarlar içerisindeki yeni ölçü birimini seçin.

When in Writer:

Tip.png Ayrıca cetvel kullanılarak girintilerin ayarlanması konusuna da bakın. Cetvelin görüntülenmesi için, Görünüm - Cetvelmenü komutunu seçin.

Biçim - Paragraf - Girinti ve Aralıklar sekme sayfasını seçin

Biçim - Biçemler ve Biçimlendirme menüsünü seçin - bir girdinin içerik menüsünü açın ve Değiştir/Yeni - Girintiler ve Aralıklar sekmesini seçin

Girinti

Sayfa sol kenarı ve sağ kenarları ile paragraf arasında kalacak aralığı belirler.

Metinden önce

Sayfa kenarından paragrafın girmesini istediğiniz boşluk miktarını girin. Eğer paragrafın sayfa kenarından taşmasını isterseniz, negatif bir sayı girin. Yazımı soldan sağa olan dillerde, paragrafın sol köşesi sayfa sol kenarına göre girintilenir. Yazımı sağdan sola olan dillerde, paragrafın sağ köşesi sayfanın sağ kenarına göre girintilenir.

Metinden sonra

ayfa kenarından paragrafın girmesini istediğiniz boşluk miktarını girin. Eğer paragrafın sayfa kenarından taşmasını isterseniz, negatif bir sayı girin. Yazımı soldan sağa olan dillerde, paragrafın sol köşesi sayfa sol kenarına göre girintilenir. Yazımı sağdan sola olan dillerde, paragrafın sağ köşesi sayfanın sağ kenarına göre girintilenir.

İlk satır

Paragrafın ilk satırını girdiğiniz miktar kadar girintiler. Askıda bir girinti için "Metinden önce" için pozitif ve "İlk satır" için negatif bir değer girin. Numaralandırma veya imleme kullanan bir pragrafın ilk satırını girintilemek için, "Biçim - İmler ve Numaralandırma - Konum" seçin.

When in Writer: Otomatik

When in Writer: Satır aralığıo ve yazı tipi boyutuna göre bir paragrafı otomatik olarak girintiler. İlk satır kutusundaki değer dikkate alınmaz.

Uzaklık

Seçilmiş paragraflar arasında bırakılacak aralık miktarını belirler.

Paragraftan önce

Seçilmiş paragraf ya da paragrafların üstünde bırakılacak boşluk miktarını girin.

When in Draw: Biçimlendir Araç çubuğundaki düğme:

When in Draw: {When in Draw: {When in Impress: Biçimlendir Araç çubuğundaki düğme:

When in Impress: {When in Impress: {

Paragraftan sonra

Seçilmiş paragraf ya da paragrafların altında bırakılacak boşluk miktarını girin.

Aynı biçemdeki paragraflar arasına boşluk eklemeyin

Bu paragraftan önce veya sonra belirtilmiş boşluklar önceki veya sonraki paragraf aynı paragraf biçeminde ise uygulanmaz.

Satır aralığı

Bir paragraftaki metnin satırları arasında bırakılacak aralığı ayarlar.

Tek satır

Geçerli paragrafa tek satır aralığı uygular. Bu varsayılan ayardır.

1.5 satır

Satır aralığını 1,5 satır olarak ayarlar.

İki satır

Satır aralığını 2 satır olarak ayarlar.

Orantılı

Bu seçeneği seçin ve kutuya bir yüzde değeri girin, ki burada 100% tek satır aralığına karşılık gelir.

En az

En az satır aralığını kutuya girmiş olduğunuz değer kadar ayarlar.

Tip.png Eğer bir paragraf içerisinde değişik yazı tipleri boyutları kullanıyorsanız, satır aralıkları otomatik olarak en büyük yazı boyutuna göre ayarlanır. Eğer bütün satırlar için eş satır aralıkları kullanmayı tercih ederseniz, en büyük yazı tipi boyutuna karşılık gelecek, bir değeri En azkutusuna girin.

Satır aralığı

iki satır arasına dikey olarak eklenecek boşluğu ayarlar.

When in Writer: Sabit

When in Writer: Satır aralığını tam olarak kutuya girdiğiniz değer olarak ayarlar. Bunun sonucunda karakterler kesilebilir.

İlk

Satır aralığında kullanmak için değeri girin.

Önizleme Alanı

Geçerli seçimin önizlemesini gösterir.

When in Writer: Doğru-kayıt

When in Writer: Etkinleştir

When in Writer: Metnin her bir satırınının alt tabanını dikey bir belge ızgarasına sıralar, böylece her bir sayır aynı yükseklikte olur. Bu özelliği kullanmak için, önce Doğru Kaydet seçeneğini mevcut sayfa biçemi için etkileştirmelisiniz. Bunu yapmak için, Biçim Sayfası'na tıklayın Sayfa sekmesi üzerinde ve daha sonra Anahat ayarları alanındaki Doğru Kaydet kutusunu seçin.

When in Writer: ----

Related Topics

Paragrafları Girintilemek

Doğru Kaydet'e Yazılıyor