Indrag och avstånd

From LibreOffice Help
Jump to: navigation, search

Anger alternativ för indrag och avstånd för stycket.

Note.png Om du vill ändra de måttenheter som används i dialogrutan väljer du Verktyg – Alternativ – LibreOffice Writer – Allmänt och markerar en ny måttenhet i området Inställningar.

When in Writer:

Tip.png Du kan även ange indrag med linjalen. Visa linjalen genom att välja Visa - Linjal.

Menyn Format - Stycke... - fliken Indrag och avstånd

Menyn Visa - Formatmallar och formatering - öppna snabbmenyn för en post och välj fliken Ändra/Nytt - Indrag och avstånd

Indrag

Ange hur mycket utrymme som ska lämnas mellan stycket och höger respektive vänster sidmarginal.

Före text

Ange hur stort styckeindraget ska vara från sidmarginalen. Om du vill att stycket ska sträcka sig in över sidmarginalen anger du ett negativt värde. I vänster-till-höger-språk dras styckets vänstra kant in i förhållande till vänster sidmarginal. I höger-till-vänster-språk dras styckets högra kant in i förhållande till höger sidmarginal.

Efter text

Ange hur stort styckeindraget från sidmarginalen ska vara. Om du vill att stycket ska sträcka sig in över sidmarginalen anger du ett negativt värde. I vänster-till-höger-språk dras styckets högra kant in i förhållande till höger sidmarginal. I höger-till-vänster-språk dras styckets vänstra kant in i förhållande till vänster sidmarginal.

Första raden

Den första raden i ett stycke får ett indrag (vars längd du anger). Om du vill ha ett hängande indrag anger du ett positivt värde för "Före text" och ett negativt värde för "Första raden". Om du vill att första raden i numrerade stycken eller i stycken med punktlistor ska få ett indrag väljer du "Format - Punktuppställningstecken - Position" .

When in Writer: Automatisk

When in Writer: Gör automatiskt indrag i ett stycke beroende på teckenstorlek och radavstånd. Inställningen i fältet Första raden ignoreras.

Avstånd

Ange hur mycket utrymme som ska finnas mellan de markerade styckena.

Över stycke

Ange hur mycket utrymme som ska finnas ovanför det/de markerade stycket/styckena.

When in Draw: Ikon på verktygsraden Formatering:

When in Draw: {When in Draw: {When in Impress: Ikon på verktygsraden Formatering:

When in Impress: {When in Impress: {

Under stycke

Ange hur mycket utrymme som ska finnas under det/de markerade stycket/styckena.

Lägg inte till avstånd mellan stycken med samma formatmall.

Gör att avstånd före eller efter ett stycke inte läggs till ifall föregående eller efterföljande stycke har samma styckeformatmall.

Radavstånd

Ange hur mycket utrymme som ska finnas mellan textrader i ett stycke.

Enkelt

Tilldelar enkelt radavstånd i det aktuella stycket. Detta är standardinställningen.

1,5 rader

Bestämmer radavståndet till 1,5 rad.

Dubbelt

Bestämmer radavståndet till två rader.

Proportionellt

Markera det här alternativet och ange ett procenttal i rutan, där 100 % motsvarar enkelt radavstånd.

Minst

Bestämmer minsta tillåtna radavstånd till det värde som du anger i rutan.

Tip.png Om du använder olika teckenstorlekar inom ett stycke anpassar LibreOffice radavståndet automatiskt till den största teckenstorleken. Om du hellre vill ha samma avstånd för alla rader kan du ange ett värde för alternativet Minst som är tillräckligt stort för den största teckenstorleken som används.

Eget radavstånd

Bestämmer höjden på det vertikala mellanrummet som infogas mellan två rader.

When in Writer: Fast

When in Writer: Ställer in radavståndet till exakt det värde som du anger i rutan. Det kan resultera i avklippta tecken.

om

Ange det värde som ska användas för radavstånd.

Förhandsgranskningsfält

Visar en förhandsgranskning av den aktuella markeringen.

When in Writer: Register

When in Writer: Aktivera

When in Writer: Justerar baslinjen för varje rad med text mot ett vertikalt dokumentraster, så att alla rader har samma höjd. För att kunna använda den här funktionen måste du först aktivera alternativet Register för den aktuella sidformatmallen. Det gör du genom att välja Format - Sida, klicka på fliken Sida och sedan markera kryssrutan Register i området Layoutinställningar.

When in Writer: ----

Related Topics

Indrag, stycken

Skriva Register