Zamiki in razmiki

From LibreOffice Help
Jump to: navigation, search

Določijo se možnosti zamikov in razmikov v odstavku.

Note.png Če želite spremeniti merske enote, ki se uporabljajo v tem pogovornem oknu, izberite Orodja – Možnosti – LibreOffice Writer – Splošno, nato pa novo mersko enoto na področju Nastavitve.

When in Writer:

Tip.png Zamike lahko nastavite tudi z uporabo ravnila. Za prikaz ravnila izberite Pogled – Ravnilo.

Izberite Oblika – Odstavek – zavihek Zamiki in razmiki

Izberite Pogled – Slogi in oblikovanje – odprite kontekstni meni vnosa in izberite Spremeni/Nov – zavihek Zamiki in razmiki

Zamik

Navedite presledek, ki naj ostane med levim in desnim robom strani ter odstavkom.

Pred besedilom

Vnesite velikost razmika, ki naj ločuje odstavek od roba strani. Če želite odstavek razširiti v rob strani, vnesite negativno število. V jezikih, kjer se bere in piše z leve proti desni, je levi rob odstavka zamaknjen glede na levi rob strani. V jezikih, kjer se bere in piše z desne proti levi, je desni rob odstavka zamaknjen glede na desni rob strani.

Za besedilom

Vnesite razmik, za kolikor naj bo odstavek zamaknjen od roba strani. Če želite odstavek razširiti v rob strani, vnesite negativno število. V jezikih, kjer se bere in piše z leve proti desni, je desni rob odstavka zamaknjen glede na desni rob strani. V jezikih, kjer se bere in piše z desne proti levi, je levi rob odstavka zamaknjen glede na levi rob strani.

Prva vrstica

Zamakne prvo vrstico odstavka za vrednost, ki jo vnesete. Če želite ustvariti viseči zamik, vnesite pozitivno vrednost v polje »Pred besedilom« in negativno vrednost v polje »Prva vrstica«. Če želite zamakniti prvo vrstico odstavka, ki je oštevilčena ali označena, izberite Oblika – Označevanje in oštevilčevanje – Položaj.

When in Writer: Samodejno

When in Writer: Samodejno zamakne odstavek glede na velikost pisave in razmik vrstic. Nastavitev v polju Prva vrstica ni upoštevana.

Razmik

Navedite presledek, ki naj ostane med izbranimi odstavki.

Nad odstavkom

Vnesite presledek, ki naj ostane nad izbranim odstavkom oziroma izbranimi odstavki.

When in Draw: Ikona v vrstici Oblikovanje:

When in Draw: {When in Draw: {When in Impress: Ikona v vrstici Oblikovanje:

When in Impress: {When in Impress: {

Pod odstavkom

Vnesite presledek, ki naj ostane pod izbranim odstavkom oziroma izbranimi odstavki.

Ne dodaj razmika med odstavka istega sloga

Določa, da se razmik pred ali za tem odstavkom ne bo uveljavil, če ima prejšnji ali naslednji odstavek enak slog.

Razmik med vrsticami

Navedite presledek med vrsticami besedila v odstavku.

Enojno

V trenutnem odstavku se uporablja enovrstični razmik. To je privzeta nastavitev.

1,5 vrstice

Razmik med vrsticami nastavi na poldrugo vrstico.

Dvojno

Razmik med vrsticami nastavi na dve vrstici.

Sorazmerno

Izberite to možnost, nato pa v polje vnesite vrednost v odstotkih, kjer 100 % ustreza enojnemu razmiku med vrsticami.

Najmanj

Najmanjši razmik med vrsticami nastavi na vrednost, ki jo vnesete v polje.

Tip.png Če v odstavku uporabljate različne velikosti pisave, se razmik med vrsticami samodejno prilagodi največji velikosti pisave. Če želite imeti identični razmik za vse vrstice, v Najmanj navedite vrednost, ki ustreza največji velikosti pisave.

Vodilno

Določi velikost navpičnega razmika, ki je vstavljen med dve vrstici.

When in Writer: Fiksno

When in Writer: Razmik med vrsticami se nastavi tako, da se popolnoma ujema z vrednostjo, ki jo vnesete v polje. Posledica so lahko obrezani znaki.

od

Vnesite vrednost za razmik med vrsticami.

Polje predogleda

Pokaže predogled trenutnega izbora.

When in Writer: Zvesto registru

When in Writer: Aktiviraj

When in Writer: Osnovna vrstica vsake vrstice v besedilu se poravna z navpično mrežo dokumenta, tako da so vse vrstice iste višine. Če želite uporabiti to zmožnost, morate najprej za trenutni slog strani aktivirati možnost Zvesto registru. Če to želite, izberite Oblika – Stran, kliknite zavihek Stran, nato pa na področjuNastavitve postavitve izberite polje Zvesto registru.

When in Writer: ----

Related Topics

Zamikanje odstavkov

Pisanje zvesto registru