Inspringingen en afstanden

From LibreOffice Help
Jump to: navigation, search

Stelt de inspringing en de afstandsopties voor de alinea in.

Note.png Kies Extra - Opties - LibreOffice Writer - Algemeen, en selecteer dan een nieuwe maateenheid in het gebeid Instellingen om de maateenheid die in dit dialoogvenster wordt gebruikt te wijzigen.

When in Writer:

Tip.png U kunt ook inspringen instellen met behulp van de liniaal. Kies Beeld - Liniaal om de liniaal weer te geven.

Kies Opmaak - Alinea- Inspringingen en afstanden (tabblad)

Kies Opmaak - Stijlen en opmaak, open het contextmenu van een item en kies Wijzigen/Nieuw - Inspringingen en afstanden (tabblad)

Inspringing

Specificeer de hoeveelheid ruimte die u tussen de linker- en rechterpaginamarges en de alinea wilt vrijlaten.

Vóór tekst

Voer de hoeveelheid ruimte in waarmee u de alinea van de paginamarge wilt laten inspringen. Als u de alinea in de paginamarge wilt laten doorlopen, voert u een negatief getal in. In talen die van links naar rechts worden gelezen, springt de linkerrand van de alinea in verhouding tot de linkerpaginamarge in. In talen die van rechts naar links worden gelezen, springt de rechterrand van de alinea in verhouding tot de rechterpaginamarge in.

Na tekst

Voer de hoeveelheid ruimte in waarmee u de alinea van de paginamarge wilt laten inspringen. Als u de alinea in de paginamarge wilt laten doorlopen, voert u een negatief getal in. In talen die van links naar rechts worden gelezen, springt de rechterrand van de alinea ten opzichte van de rechterpaginamarge in. In talen die van rechts naar links worden gelezen, springt de linkerrand van de alinea ten opzichte van de linkerpaginamarge in.

Eerste regel

Laat de eerste regel van een alinea inspringen met de afstand die u invoert. Voer, voor een hangende inspringing, een positieve waarde in achter "Vóór tekst" en een negatieve waarde achter "Eerste regel". Kies "Opmaak - Nummering/opsommingstekens - Positie om de eerste regel te laten inspringen van een alinea die nummering of opsommingstekens gebruikt.

When in Writer: Automatisch

When in Writer: Laat een alinea automatisch inspringen volgens de tekengrootte en regelafstand. De instelling in het vakje Eerste regel wordt genegeerd.

Afstand

Specificeer de hoeveelheid ruimte die u tussen geselecteerde alinea's wilt vrijlaten.

Boven alinea

Voer de hoeveelheid ruimte in die u boven de geselecteerde alinea('s) wilt vrijlaten.

When in Draw: Pictogram op de werkbalk Opmaak:

When in Draw: {When in Draw: {When in Impress: Pictogram op de werkbalk Opmaak:

When in Impress: {When in Impress: {

Onder alinea

Voer de hoeveelheid ruimte in die u onder de geselecteerde alinea('s) wilt vrijlaten.

Voeg geen ruimte toe tussen alinea's met dezelfde stijl

Zorgt ervoor dat een aangegeven ruimte voor of na deze alinea niet worden toegepast als de voorgaande en volgende alinea's dezelfde alineastijl hebben.

Regelafstand

Specificeer de hoeveelheid ruimte die u tussen de tekstregels in een alinea wilt vrijlaten.

Enkel

Past een afstand van één regel op de huidige alinea toe. Dit is de standaardinstelling.

Anderhalf

Stelt de regelafstand in op anderhalve regel.

Dubbel

Stelt de regelafstand in op twee regels.

Proportioneel

Selecteer deze optie en voer een percentagewaarde in het vakje in, waarbij 100% overeenkomt met een afstand van één regel.

Minstens

Stelt de minimumregelafstand in op de waarde die u in het vakje invoert.

Tip.png Als u verschillende tekengrootten in een alinea gebruikt, wordt de regelafstand automatisch aan de grootste tekengrootte aangepast. Als u er de voorkeur aan geeft voor alle regels een identieke afstand te hebben, specificeert u een waarde in Minstens die overeenkomt met de grootste tekengrootte.

Regelafstand

Stelt de hoogte in van de verticale ruimte die tussen twee regels is ingevoegd.

When in Writer: Vast

When in Writer: Stelt de regelafstand zo in dat deze precies overeenkomt met de waarde die u in het vakje invoert. Dit kan in bijgesneden tekens resulteren.

van

Voer de waarde in die u voor de regelafstand wilt gebruiken.

Voorbeeldveld

Een voorbeeld bekijken van de huidige selectie.

When in Writer: In register

When in Writer: Activeren

When in Writer: Lijnt de basislijn van elke tekstregel op een verticaal documentraster uit, zodat elke regel dezelfde hoogte heeft. Wanneer u deze functie wilt gebruiken, moet u eerst de optie In register voor de huidige paginastijl activeren. Hiervoor kiest u Opmaak - Pagina, klikt u op de tab Pagina en selecteert u vervolgens het vakje In-register in het gebied Layout-instellingen.

When in Writer: ----

Related Topics

Inspringende alinea's

In register schrijven