Innrykk og avstand

From LibreOffice Help
Jump to: navigation, search

Angi innrykk, mellomrom og linjeavstand for dette avsnittet.

Note.png To change the measurement units used in this dialog, choose Tools - Options - LibreOffice Writer - General, and then select a new measurement unit in the Settings area.

When in Writer:

Tip.png Du kan også stille inn innrykk ved å bruke linjalen. Du kan vise linjalen ved å velge Vis → Linjal.

Velg fanen Format → Avsnitt → Innrykk og avstand

Velg Format → Stilbehandler, åpne sprettoppmenyen til en oppføring og velg fanen Rediger/Ny → Innrykk og avstand

Innrykk

Angi avstanden som skal være mellom venstre og høyre sidemarg og avsnittet.

Før tekst

Skriv inn hvor mye du vil rykke inn avsnittet i forhold til margen. Vil du at avsnittet skal strekke seg ut over margen, så skriv inn et negativt tall. I språk som skrives mot høyre blir venstresiden av avsnittet rykket inn i forhold til venstremargen. I språk som skrives mot venstre blir høyresiden av avsnittet rykket inn i forhold til høyremargen.

Etter tekst

skriv inn hvor mye du vil rykke inn avsnittet i forhold til margen. Vil du at avsnittet skal strekke seg ut over margen, skriv inn et negativt tall. I språk som skrives mot høyre blir høyresiden av avsnittet rykket inn i forhold til høyremargen. I språk som skrives mot venstre blir venstresiden av avsnittet rykket inn i forhold til venstemargen.

Første linje

Indents the first line of a paragraph by the amount that you enter. To create a hanging indent enter a positive value for "Before text" and a negative value for "First line". To indent the first line of a paragraph that uses numbering or bullets, choose "Format - Bullets and Numbering - Position".

When in Writer: Automatisk

When in Writer: Lager automatisk et innrykk for et avsnitt i forhold til størrelsen på skrifta og linjeavstanden. Innstillingen i boksen Første linje blir oversett.

Avstand

Angi avstanden som skal være mellom valgte avsnitt.

Over avsnitt

Angi hvor stor avstand du vil ha over de valgte avsnittene.

When in Draw: Knapper på formatlinja:

When in Draw: {When in Draw: {When in Impress: Knapper på formatlinja:

When in Impress: {When in Impress: {

Under avsnitt

Angi hvor stort mellomrom det skal være etter de valgte avsnittene.

Don't add space between paragraphs of the same style

Makes any space specified before or after this paragraph not be applied when the preceding and following paragraphs are of the same paragraph style.

Linjeavstand

Angi hvor stor avstanden skal være mellom tekstlinjene i et avsnitt.

Enkel

Bruker enkel linjeavstand i avsnittet. Dette er standardinnstillinga.

Halvannen

Angir linjeavstanden til halvannen.

Dobbel

Angir linjeavstanden til dobbel.

Proporsjonal

Velg denne innstillinga, og skriv inn en prosentverdi i boksen. 100 % svarer til enkel linjeavstand.

Minst

Angir den minste mulige linjeavstanden til verdien som du skriver inn i boksen.

Tip.png Hvis du bruker forskjellige skriftstørrelser inne i et avsnitt, blir linjeavstanden automatisk justert i forhold til den største skriftstørrelsen. Hvis du foretrekker å ha samme avstand for alle linjer, kan du angi en verdi i Minst-feltet som vil passe til den største skriftstørrelsen.

Innledende

Angir høyden på den loddrette avstanden som blir satt inn mellom to linjer.

When in Writer: Fast

When in Writer: Angir linjeavstanden til å nøyaktig passe verdien som du skriver inn i boksen. Dette kan gi uønskede resultater som avkuttede tegn.

av

Angi linjeavstanden.

Forhåndsvis felt

Forhåndsvis utvalget.

When in Writer: Fjern

When in Writer: Slå på

When in Writer: Justerer grunnlinja på hver tekstlinje opp mot et loddrett dokumentrutenett, slik at hver linje får samme høyde. For å bruke denne funksjonen må du først velge Sett i kegel for sidestilen. For å gjøre dette, velg Format – Side, deretter fanen Side og kryss så av for Sett i kegel i området Valg av utseende.

When in Writer: ----

Related Topics

Innrykking av avsnitt

Skriv med funksjonen «Sett i kegel»