Sisennykset ja välit

From LibreOffice Help
Jump to: navigation, search

Asetetaan kappaleen sisennys ja välistys.

Note.png Muutettaessa valintaikkunassa käytettyjä mittayksiköitä, valitaan Työkalut - Asetukset - LibreOffice Writer - Yleistä ja valitaan sitten uusi mittayksikkö Asetukset-alueelta.

When in Writer:

Tip.png Myös viivainta käyttäen voi sisentää. Viivaimen saa näkyviin valinnalla Näytä - Viivain.

Valitse Muotoilu - Kappale - Sisennykset ja välit -välilehti

Valitse Muotoilu - Tyylit ja muotoilu - avaa luettelorivin kohdevalikko ja valitse Muuta / Uusi - Sisennykset ja välit -välilehti

Sisennä

Määritetään sen välin suuruus, joka jää kappaleen ja vasemman tai oikean marginaalin väliin.

Vasemmalta

Annetaan etäisyys, jota halutaan käyttää kappaleen sisentämiseen marginaalista. Jos kappaleen halutaan ulottuvan marginaaliin, annetaan negatiivinen luku. Vasemmalta oikealle kirjoitettavissa kielissä kappaleen vasen reuna sisennetään suhteessa vasempaan marginaaliin.Oikealta vasemmalle kirjoitettavissa kielissä kappaleen oikea reuna sisennetään suhteessa sivun oikeaan marginaaliin.

Oikealta

Annetaan sen välin suuruus, jota halutaan käyttää kappaleen sisentämiseen marginaalista. Jos kappaleen halutaan ulottuvan marginaaliin, annetaan negatiivinen luku. Vasemmalta oikealle kirjoitettavissa kielissä kappaleen oikea reuna sisennetään suhteessa oikeaan marginaaliin.Oikealta vasemmalle kirjoitettavissa kielissä kappaleen vasen reuna sisennetään suhteessa sivun vasempaan marginaaliin.

Ensimmäinen rivi

Sisennetään kappaleen ensimmäinen rivi annetulla määrällä. Riippuvan sisennyksen tekemiseksi annetaan positiivinen luku "Vasemmalta"-kenttään ja negatiivinen arvo "Ensimmäinen rivi" -kenttään. Kappaleen, joka käyttää numerointia tai luettelomerkkejä, ensimmäisen rivin sisentämiseksi valitaan "Muotoilu - Luettelomerkit ja numerointi - Sijainti".

When in Writer: Automaattinen

When in Writer: Kappale sisentyy fonttikoon ja rivityksen mukaisesti. Ensimmäinen rivi -ruudun asetukset ohitetaan.

Välistys

Määritetään valittujen kappaleiden välin suuruus.

Yläreuna

Annetaan sen välin suuruus, joka jätetään valittujen kappaleiden yläpuolelle.

When in Draw: Kuvakkeella Muotoilu- tai Taulukko-palkissa:

When in Draw: {When in Draw: {When in Impress: Kuvakkeella Muotoilu- tai Taulukko-palkissa:

When in Impress: {When in Impress: {

Alareuna

Annetaan sen välin suuruus, joka jätetään valittujen kappaleiden alapuolelle.

Älä lisää välilyöntiä saman tyylin kappaleiden väliin

Merkinnällä ohitetaan välilyönnit tämän kappaleen edeltä tai jäljestä, mikäli kappaletyyli ei vaihdu kappaleiden välillä.

Riviväli

Määritetään rivien välisen tilan suuruus kappaleessa.

Riviväli 1

Käytetään riviväliä 1 kohdistettuun kappaleeseen. Tämä on oletusasetus.

Riviväli 1,5

Asetetaan riviväliksi 1,5.

Riviväli 2

Asetetaan riviväliksi 2.

Suhteellinen

Valitaan tämä vaihtoehto ensin ja sitten asetetaan prosenttiluku kenttään, jossa 100% vastaa riviväliä 1.

Vähintään

Oheiseen kenttään annetaan rivivälin suuruuden alaraja-arvo.

Tip.png Kun kappaleessa käytetään erilaisia fonttikokoja, rivien välistys säätyy suurimman fontin mukaan. Jos halutaan samaa rivikorkeutta kaikille riveille, määritetään suurinta fonttia vastaava arvo Vähintään-vaihtoehdolle.

Riviväli

Rivien välisen tilan korkeus on asetettavissa.

When in Writer: Kiinteä

When in Writer: Riviväli asetetaan täsmälleen oheiseen kenttään syötettäväksi arvoksi. Tämä voi johtaa vaillinaisiin kirjaimiin.

/

Kenttään syötetään rivien välistyksessä käytettävä arvo.

Esikatselukenttä

Kentässä esikatsellaan käsiteltävää valintaa.

When in Writer: Rivirekisteri

When in Writer: Aktivoi

When in Writer: Kunkin rivin jalkalinja kohdistetaan asiakirjan ruudukkoon, niin että jokainen rivi on samalla korkeudella. Tämän läpirekisterinäkin tunnetun piirteen käyttämiseksi on käytetyn kappaletyylin Rivirekisteri-asetus aktivoitava. Tämä tehdään valitsemalla Muotoile - Sivu, napsauttamalla Sivu-välilehteä ja valitsemalla sitten Asettelu-alueen Rivirekisteri-ruutu.

When in Writer: ----

Related Topics

Kappaleiden sisentäminen

Läpirekisteritulostus