Εσοχές και αποστάσεις

From LibreOffice Help
Jump to: navigation, search

Θέτει τις εσοχές και τις επιλογές αποστάσεων για την τρέχουσα παράγραφο.

Note.png Για να αλλάξετε τις χρησιμοποιούμενες μονάδες μέτρησης σε αυτόν τον διάλογο, επιλέξτε Εργαλεία - Επιλογές - LibreOffice Writer - Γενικά και έπειτα επιλέξτε μια νέα μονάδα μέτρησης στην περιοχή ρυθμίσεων.

When in Writer:

Tip.png Μπορείτε επίσης ναπροσδιορίσετε εσοχές με τη χρήση του χάρακα. Για να εμφανιστεί ο χάρακας, διαλέξτε Προβολή - Χάρακας.

Επιλέξτε την καρτέλαΜορφή - Παράγραφος - Εσοχές & Διάστιχο

Επιλέξτε Μορφή - Πρότυπα και Μορφοποίηση - ανοίξτε το μενού περιβάλλοντος μίας καταχώρισης και επιλέξτε την καρτέλα Τροποποίηση/Δημιουργία - Εσοχές & Αποστάσεις

Εσοχή

Καθορίστε το μέγεθος του χώρου μεταξύ του αριστερού και του δεξιού περιθωρίου σελίδας και της παραγράφου.

Προηγούμενο κείμενο

Εισάγετε τον χώρο που θέλετε να αφήσετε για εσοχή της παραγράφου από τα περιθώρια της σελίδας. Αν θέλετε η παράγραφος να επεκταθεί στα περιθώρια της σελίδας, εισάγετε έναν αρνητικό αριθμό. Στις από αριστερά προς τα δεξιά γλώσσες, το αριστερό άκρο της παραγράφου αφήνει εσοχή στο αριστερό περιθώριο της σελίδας. Στις από δεξιά προς τα αριστερά γλώσσες, το δεξί άκρο της παραγράφου αφήνει εσοχή στο δεξί περιθώριο της σελίδας.

Μετά το κείμενο

Εισάγετε τον χώρο που θέλετε να αφήσετε για εσοχή της παραγράφου από τα περιθώρια της σελίδας. Αν θέλετε η παράγραφος να επεκταθεί στα περιθώρια της σελίδας, εισάγετε έναν αρνητικό αριθμό. Στις από αριστερά προς τα δεξιά γλώσσες, το δεξί άκρο της παραγράφου αφήνει εσοχή στο δεξί περιθώριο της σελίδας. Στις από δεξιά προς τα αριστερά γλώσσες, το αριστερό άκρο της παραγράφου αφήνει εσοχή στο αριστερό περιθώριο της σελίδας.

Πρώτη γραμμή

Θέτει εσοχή στην πρώτη γραμμή μιας παραγράφου σύμφωνα με την ποσότητα που εισάγετε. Για να δημιουργήσετε μια αρνητική εσοχή σώματος κειμένου εισάγετε μια θετική τιμή στο πεδίο "Πριν το κείμενο" και μια αρνητική τιμή στο πεδίο "Πρώτη Γραμμή". Για να θέσετε εσοχή στην πρώτη γραμμή μιας παραγράφου που χρησιμοποιεί αρίθμηση ή κουκκίδες, επιλέξτε "Μορφή - Κουκκίδες και Αρίθμηση".

When in Writer: Αυτόματα

When in Writer: Θέτει αυτόματα εσοχές σε μια παράγραφο σύμφωνα με το μέγεθος γραμματοσειράς και το κενό μεταξύ των γραμμών. Η ρύθμιση στο πλαίσιο Πρώτη γραμμήαγνοείται.

Απόσταση

Καθορίστε το μέγεθος του χώρου που θα αφεθεί ανάμεσα στις επιλεγμένες παραγράφους.

Πάνω από την παράγραφο

Εισάγετε την ποσότητα του διαστήματος που θέλετε να αφήνετε πάνω από τις επιλεγμένες παραγράφους.

When in Draw: Εικονίδιο στη γραμμή μορφοποίησης:

When in Draw: {When in Draw: {When in Impress: Εικονίδιο στη γραμμή μορφοποίησης:

When in Impress: {When in Impress: {

Κάτω από την παράγραφο

Εισάγετε την ποσότητα του διαστήματος που θέλετε να αφήνετε κάτω από τις επιλεγμένες παραγράφους.

Μην προσθέσετε κενό μεταξύ παραγράφων της ίδιας τεχνοτροπίας

Κάνει οποιοδήποτε ορισμένο κενό πριν ή μετά αυτήν την παράγραφο να μην εφαρμοστεί, όταν οι προηγούμενες και οι επόμενες παράγραφοι είναι της ίδιας μορφής παραγράφου.

Διάστιχο γραμμών

Καθορίστε το μέγεθος του χώρου που θα αφεθεί ανάμεσα στις γραμμές του κειμένου σε μια παράγραφο.

Απλό

Εφαρμόζει μονό διάστιχο στην υπάρχουσα παράγραφο. Αυτή είναι η προεπιλεγμένη ρύθμιση.

1,5 γραμμές

Θέτει το διάστιχο σε 1,5 γραμμή.

Διπλό

Θέτει το διάστιχο σε 2 γραμμές.

Αναλογικό

Επιλέξτε αυτή την επιλογή και μετά εισάγετε ένα ποσοστό επί τοις εκατό μέσα στο πλαίσιο, όπου ο 100% ανταποκρίνεται σε αποστάσεις της μιας γραμμής.

Τουλάχιστον

Θέτει την ελάχιστη απόσταση γραμμών στην τιμή που θα εισάγετε στο πλαίσιο.

Tip.png Εάν εφαρμόσετε διαφορετικά μεγέθη γραμματοσειράς μέσα σε μια παράγραφο, η απόσταση μεταξύ των γραμμών προσαρμόζεται αυτόματα στο μεγαλύτερο μέγεθος γραμματοσειράς. Αν προτιμάτε να έχετε ίδια απόσταση για όλες τις γραμμές, καθορίστε μια τιμή στο πεδίο Τουλάχιστον η οποία αντιστοιχεί στο μεγαλύτερο μέγεθος γραμματοσειράς.

Αρχικό διάστημα

Καθορίζει το ύψος του κατακόρυφου χώρου που εισήχθη ανάμεσα στις δύο γραμμές.

When in Writer: Σταθερά

When in Writer: Θέτει την απόσταση των γραμμών ώστε να ταιριάζουν ακριβώς στην τιμή που εισάγετε στο πεδίο. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε αποκοπή κάποιων χαρακτήρων.

από

Εισάγετε την τιμή που θέλετε να χρησιμοποιήσετε για την απόσταση των γραμμών.

Πεδίο προεπισκόπησης

Εμφανίζει μια προεπισκόπηση της τρέχουσας επιλογής.

When in Writer: Καταχώριση-αληθής

When in Writer: Ενεργοποίηση

When in Writer: Στοιχίζει την βασική γραμμή της κάθε γραμμής κειμένου σε ένα κατακόρυφο πλέγμα, ώστε κάθε γραμμή να έχει το ίδιο ύψος. Για να χρησιμοποιήσετε αυτό το χαρακτηριστικό, πρέπει πρώτα να ενεργοποιήσετε την επιλογή Επιβεβαίωση εγγραφής για την τρέχουσα τεχνοτροπία σελίδας. Για να κάνετε αυτό, επιλέξτε Μορφή - Σελίδα, πατήστε στην καρτέλα Σελίδα , και μετά επιλέξτε το πλαίσιο Επιβεβαίωση εγγραφής στην περιοχή Ρυθμίσεις διάταξης.

When in Writer: ----

Related Topics

Εσοχές παραγράφων

Γραφή με επιβεβαίωση εγγραφής