Indrykning og afstand

From LibreOffice Help
Jump to: navigation, search

Sætter afsnittets indstillinger for indrykning og afstand.

Note.png For at ændre måleenhederne, der bruges i denne dialog, skal du vælge Funktioner - Indstillinger - LibreOffice Writer - Generelt og så vælge en ny måleenhed i området Indstillinger.

When in Writer:

Tip.png Du kan også indstille indrykninger ved at bruge linealen. For at vise linealen skal du vælge Vis - Lineal.

Vælg Formater - Afsnit - Indrykning og afstand

Vælg Vis - Typografier og formatering, åbn en genvejsmenu for et element og vælg Modificer/Ny - Indrykning og afstand

Indryk

Angiv den afstand, der skal være mellem venstre og højre sidemargener og afsnittet.

Før tekst

Indtast den afstand, som du vil indrykke afsnittet fra sidemargenen. Hvis afsnittet skal udvides ind i sidemargenen, skal du indtaste et negativt tal. I venstre mod højre-sprog indrykkes den venstre kant af afsnittet i forhold til venstre sidemargen. I højre mod venstre-sprog indrykkes den højre kant af afsnittet i forhold til højre sidemargen.

Efter tekst

Indtast den afstand, som du vil indrykke afsnittet fra sidemargenen. Hvis afsnittet skal udvides ind i sidemargenen, skal du indtaste et negativt tal. I venstre mod højre-sprog indrykkes den højre kant af afsnittet i forhold til højre sidemargen. I højre mod venstre-sprog indrykkes den venstre kant af afsnittet i forhold til venstre sidemargen.

Første linje

Indrykker den første linje af et afsnit med den værdi, som du indtaster. For at lave en hængende indrykning, indtast en positiv værdi for "Før tekst" og en negativ værdi for "første linje". For at indrykke den første linje af et afsnit, som bruger nummerering eller punkttegn, vælg "Formater - Punktopstilling og nummerering - Placering".

When in Writer: Automatisk

When in Writer: Indrykker automatisk et afsnit afhængigt af skriftstørrelsen og linjeafstanden. Indstillingen i feltet Første linje ignoreres.

Afstand

Angiv den plads, der skal være mellem udvalgte afsnit.

Over afsnit

Indtast den plads, som du vil have over de(t) valgte afsnit.

When in Draw: Ikon på værktøjslinjen Formatering:

When in Draw: {When in Draw: {When in Impress: Ikon på værktøjslinjen Formatering:

When in Impress: {When in Impress: {

Under afsnit

Indtast den plads, som du vil have under de(t) markerede afsnit.

Tilføj ikke afstand mellem afsnit med samme typografi

Gør at ekstra afstand før og efter afsnittet ikke tilføjes, når foranstående og efterfølgende afsnit har samme typografi.

Linjeafstand

Angiv den plads, der skal være mellem tekstlinjer i et afsnit.

Enkelt

Anvender enkelt linjeafstand til det aktuelle afsnit. Dette er standardindstillingen.

Halvanden

Sætter linjeafstanden til halvanden linje.

Dobbelt

Sætter linjeafstanden til to linjer.

Proportional

Vælg denne indstilling og indtast så en procentværdi i kassen, hvor 100% svarer til enkelt linjeafstand.

Mindst

Sæt minimum linjeafstand til værdien som du indtaster i boksen.

Tip.png Hvis du bruger forskellige skriftstørrelser indenfor et afsnit, bliver linjeafstanden automatisk justeret til den største skriftstørrelse. Hvis du fortrækker at have samme afstand for alle linjer, skal du angive en værdi i Mindst, som svarer til den største skriftstørrelse.

Skydning

Sæt højden af den lodrette mellemrum der bliver indsat mellem to linjer.

When in Writer: Fast

When in Writer: Sætter linjeafstanden til at passe præcist til værdien, som du indtaster i boksen. Dette kan resulterer i beskårede tegn.

af

Indtast værdien der skal bruges for linjeafstanden.

Eksempelfelt

Viser et eksempel på den aktuelle markering.

When in Writer: Hold register

When in Writer: Aktiver

When in Writer: Justerer grundlinjen for hver tekstlinje til et lodret dokumentgitter, sådan at hver linje har den samme højde. For at bruge denne funktionalitet skal du først aktivere indstillingen Hold register for den aktuelle sidetypografi. For at gøre dette, vælg Formater - Side, klik på fanebladet Side og vælg så feltet Hold register i området Layoutindstillinger.

When in Writer: ----

Related Topics

Indrykke afsnit

Skrive med Hold register