Odsazení a rozestupy

From LibreOffice Help
Jump to: navigation, search

Nastavuje odsazení a vzdálenosti odstavce.

Note.png Pro změnu měrných jednotek v tomto dialogovém okně zvolte Nástroje - Možnosti - LibreOffice Writer - Obecné a následně vyberte novou jednotku v oblasti Nastavení.

When in Writer:

Tip.png Odsazení je také možné nastavit pomocí pravítka. Pro zobrazení pravítka zvolte Zobrazit - Pravítko.

Zvolte kartu Formát - Odstavec - Odsazení a rozestupy

Zvolte Zobrazit - Styly a formátování, otevřete místní nabídku položky a zvolte kartu Upravit/Nový - Odsazení a rozestupy

Odsazení

Zadejte mezeru mezi levým či pravým okrajem stránky a odstavcem.

Před textem

Zadejte vzdálenost, o kterou chcete odstavit odstavec od okraje stránky. Pokud chcete, aby odstavec přesahoval do okraje stránky, zadejte zápornou hodnotu. Při směru textu zleva doprava se odsadí levý okraj odstavce od levého okraje stránky. Při směru textu zprava doleva se odsadí pravý okraj odstavce od pravého okraje stránky.

Za textem

Zadejte vzdálenost, o kterou chcete odstavit odstavec od okraje stránky. Pokud chcete, aby odstavec přesahoval do okraje stránky, zadejte zápornou hodnotu. Při směru textu zleva doprava se odsadí pravý okraj odstavce od pravého okraje stránky. Při směru textu zprava doleva se odsadí levý okraj odstavce od levého okraje stránky.

První řádek

Odsadí první řádek odstavce o zadanou vzdálenost. Abyste vytvořili předsazení, zadejte kladnou hodnotu do "Zleva" a zápornou do "První řádek". Chcete-li odsadit první řádek odstavce, který používá číslování nebo odrážky, zvolte "Formát - Odrážky a číslování - Umístění".

When in Writer: Automaticky

When in Writer: Automaticky odsadí odstavec podle velikosti písma a řádkování. Nastavení v poli První řádek se ignoruje.

Rozestupy

Zadejte rozestupy mezi označenými odstavci.

Nad odstavcem

Zadejte vzdálenost, která se vynechá nad označeným odstavcem.

When in Draw: Ikony na liště Formátování:

When in Draw: {When in Draw: {When in Impress: Ikony na liště Formátování:

When in Impress: {When in Impress: {

Pod odstavcem

Zadejte vzdálenost, která se vynechá pod označeným odstavcem.

Nevkládat mezeru mezi odstavce stejného stylu

Je-li zvoleno, nebude se mezera stanovená před nebo za odstavcem používat, pokud má předchozí nebo následující odstavec stejný styl odstavce.

Řádkování

Určete mezeru, která se ponechá mezi řádky odstavce.

Jednoduché

Použije na aktuální odstavec jednoduché řádkování. Toto je výchozí nastavení.

1,5 řádku

Nastaví řádkování na 1,5.

Dvojité

Nastaví dvojité řádkování.

Proporcionální

Zvolte tuto možnost a zadejte do pole procentuální hodnotu - 100 % odpovídá jednoduchému řádkování.

Nejméně

Nastaví řádkování minimálně na hodnotu, kterou zadáte v poli.

Tip.png Pokud v odstavci používáte různé velikosti písma, řádkování se automaticky upraví podle největší velikosti písma. Pokud chcete pro všechny řádky stejné řádkování, zadejte v poli Nejméně hodnotu, která odpovídá největší velikosti písma.

Proklad

Nastavuje výšku svislé mezery, která se vloží mezi dva řádky.

When in Writer: Přesně

When in Writer: Nastaví řádkování přesně na hodnotu, kterou zadáte. Může dojít k oříznutí znaků.

o kolik

Zadejte hodnotu, která se použije pro řádkování.

Pole náhledu

Zobrazí náhled aktuálního výběru.

When in Writer: Řádkový rejstřík

When in Writer: Aktivovat

When in Writer: Zarovná základní linku každého řádku textu ke svislé mřížce dokumentu, takže každý řádek má stejnou výšku. Abyste mohli tuto vlastnost použít, musíte nejprve aktivovat volbu Řádkový rejstřík pro styl aktuální stránky. Zvolte Formát - Stránka, klepněte na kartu Stránka a poté zaškrtněte pole Řádkový rejstřík v části Nastavení rozvržení.

When in Writer: ----

Related Topics

Odsazení odstavců

Tisk na řádkový rejstřík