Gegevens in tekstopmaak importeren en exporteren

From LibreOffice Help
Jump to: navigation, search

Als u gegevens wilt uitwisselen met een database die geen ODBC-koppeling heeft en die geen dBASE-import en -export toestaat, kunt u een gemeenschappelijke tekstopmaak gebruiken.

Gegevens importeren in LibreOffice

Als u gegevens wilt uitwisselen in een tekstopmaak, gebruikt u het import-/exportfilter in LibreOffice Calc.

  1. Exporteer de gewenste gegevens vanuit de brondatabase in een tekstopmaak. U wordt aangeraden de CSV-tekstopmaak te gebruiken. Met deze opmaak worden gegevensvelden gescheiden door scheidingstekens, zoals komma's of puntkomma's, en worden records gescheiden door regeleinden in te voegen.
  2. Kies Bestand - Openen en klik op het te importeren bestand.
  3. Selecteer 'Tekst CSV' in de keuzelijst met invoervak Bestandstype. Klik op Openen.
  4. Het dialoogvenster Tekstimport wordt geopend. In dit dialoogvenster kunt u bepalen welke gegevens uit het tekstdocument moeten worden opgenomen.

Zodra de gegevens zijn opgenomen in een LibreOffice Calc-werkblad, kunt u deze naar wens bewerken. Sla de gegevens als een LibreOffice-gegevensbron op:

  • Sla het huidige LibreOffice Calc-werkblad in de dBASE-indeling op in de map van een dBASE-database. Hiertoe kiest u Bestand - Opslaan als, selecteert u in het vak Bestandstype de optie "dBASE" en kiest u de map van de dBASE-database.

Exporteren in CSV-tekstopmaak

U kunt het huidige LibreOffice-werkblad in een tekstopmaak exporteren die in veel andere toepassingen kan worden gelezen.

  1. Kies Bestand - Opslaan als.
  2. Selecteer het filter 'Text CSV' in Bestandstype. Voer een bestandsnaam in en klik op Opslaan.
  3. Hiermee wordt het dialoogvenster Tekstbestanden exporteren geopend, waarin u de tekenset, het veldscheidingsteken en het tekstscheidingsteken kunt selecteren. Klik op OK. Er verschijnt een melding dat alleen het actieve blad is opgeslagen.

Verwante onderwerpen

Gegevens importeren in of exporteren uit Base

When in Calc: dBASE-bestanden importeren en exporteren