Εισαγωγή και εξαγωγή δεδομένων σε μορφή κειμένου

From LibreOffice Help
Jump to: navigation, search

Εάν θέλετε να πραγματοποιήσετε ανταλλαγή δεδομένων με μια βάση δεδομένων η οποία δεν διαθέτει σύνδεσμο ODBC και δεν επιτρέπει την εισαγωγή και την εξαγωγή dBase, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια κοινή μορφή κειμένου.

Εισαγωγή δεδομένων στο LibreOffice

Για να πραγματοποιήσετε ανταλλαγή δεδομένων σε μορφή κειμένου, χρησιμοποιήστε το φίλτρο εισαγωγής/εξαγωγής του LibreOffice Calc.

  1. Πραγματοποιήστε εξαγωγή των δεδομένων που θέλετε από τη βάση δεδομένων προέλευσης σε μορφή κειμένου. Συνιστάται η μορφή κειμένου CSV. Αυτή η μορφή διαχωρίζει τα πεδία δεδομένων χρησιμοποιώντας διαχωριστικά όπως τα κόμματα και τις άνω τελείες, και τις εγγραφές με την εισαγωγή αλλαγών γραμμής.
  2. Επιλέξτε Αρχείο - Άνοιγμα και κάντε κλικ στο αρχείο για εισαγωγή.
  3. Επιλέξτε "Κείμενο CSV" από το πεδίο συνδυασμού Τύπος αρχείου. Κάντε κλικ στο Άνοιγμα.
  4. Θα εμφανιστεί το παράθυρο διαλόγου Εισαγωγή κειμένου. Αποφασίσετε ποια δεδομένα θα συμπεριληφθούν από το έγγραφο κειμένου.

Μόλις πραγματοποιηθεί εισαγωγή των δεδομένων σε υπολογιστικό φύλλο του LibreOffice Calc, μπορείτε να τα επεξεργαστείτε όπως θέλετε. Αποθηκεύστε τα δεδομένα ως μια προέλευση δεδομένων του LibreOffice:

  • Αποθηκεύστε το τρέχον υπολογιστικό φύλλο LibreOffice Calc σε μορφή dBase στο φάκελο μιας βάσης δεδομένων dBase. Για να γίνει αυτό, επιλέξτε Αρχείο - Αποθήκευση ως και, στη συνέχεια, επιλέξτε Τύπος αρχείου "dBASE" και θα εμφανιστεί ο φάκελος της βάσης δεδομένων dBase.

Εξαγωγή σε μορφή κειμένου CSV

Μπορείτε να πραγματοποιήσετε εξαγωγή του τρέχοντος υπολογιστικού φύλλου του LibreOffice σε μορφή κειμένου με δυνατότητα ανάγνωσης από πολλές άλλες εφαρμογές.

  1. Επιλέξτε Αρχείο - Αποθήκευση ως.
  2. Στο Τύπος αρχείου επιλέξτε το φίλτρο "Κείμενο CSV". Πληκτρολογήστε όνομα αρχείου και κάντε κλικ στο κουμπί Αποθήκευση.
  3. Με τον τρόπο αυτόν ανοίγει το παράθυρο διαλόγου Εξαγωγή αρχείων κειμένου, στο οποίο μπορείτε να επιλέξετε το σύνολο χαρακτήρων, τον οριοθέτη πεδίων και τον οριοθέτη κειμένου. Κάντε κλικ στο κουμπί OK. Μια προειδοποίηση σάς πληροφορεί ότι αποθηκεύτηκε μόνο το ενεργό φύλλο.

Σχετικά θέματα

Εισαγωγή και εξαγωγή δεδομένων στο Base

When in Calc: Εισαγωγή και εξαγωγή αρχείων dBase