Importera och exportera data i Base

From LibreOffice Help
Jump to: navigation, search

En enkel metod när du ska importera och exportera databastabeller använder Calc som ett "hjälpprogram".

Exportera data från Base

Kopiera en tabell från Base till en ny Calc-tabell, och sedan kan du spara eller exportera data till alla filformat som stöds av Calc.

 1. Öppna databasfilen som innehåller den databastabell du vill exportera. Klicka på Tabeller för att visa tabellerna, eller klicka på Sökningar för att visa sökningarna.
 2. Välj Arkiv - Nytt - Kalkylblad.
 3. I Base-fönstret högerklickar du på namnet på tabellen som ska exporteras. Välj Kopiera på snabbmenyn.
 4. Klicka på cell A1 i det nya Calc-fönstret och välj sedan Redigera - Klistra in.

Nu kan du spara eller exportera data till många filtyper.

Importera data till Base

Note.png Text, kalkylblad, och adressboken kan importeras dock enbart läsbara.
Note.png Då text eller kalkylblad importeras, filen måste innhålla fältnamn i första raden. Andra raden kan då börja med den första data. Formatet av fälten i andra raden bestämmer formatet för samtliga data i filen. Formatering följer inte med i databasen från en kalkylblad.
Note.png T.ex., att bekräfta att det första fältet innehåller ett text format, så måste första fältet i den första giltiga dataraden innehålla text. Om ett fält i den första giltiga dataraden innhåller siffros så ska fältet betraktas som endast siffror. Då ska bara siffror visas utan bokstaver.
 1. Öppna en Base-fil av önskad databastyp.

  Skapa antingen en ny Base-fil med Databasguiden, eller öppna en befintlig Base-fil som inte är skrivskyddad.
 2. Öppna Calc-filen som innehåller de data du vill importera till Base. Du kan öppna en *.dbf dBASE-fil eller många andra filtyper.
 3. Välj de data som ska kopieras till Base.

  Du kan ange en områdesreferens som exempelvis A1:X500 i rutan Namn om du inte vill rulla.

  Om du kopierar en dBASE-tabell ska du ta med den översta raden som innehåller rubrikdata.
 4. Välj Redigera - Kopiera.
 5. I Base-fönstret klickar du på Tabeller för att visa tabellerna.
 6. I Base-fönstret väljer du Redigera - Klistra in.
 7. Dialogrutan Kopiera tabell visas. De flesta databaser behöver en primärnyckel och därför bör du eventuellt markera rutan Skapa primärnyckel.
Tip.png I Windows-system kan du även använda dra-och-släppfunktionen i stället för att kopiera och klistra in. Med registrerade databaser kan du dessutom öppna datakälläsaren (tryck på F4) i stället för att öppna Base-fönstret.

Related Topics

Använda databaser i LibreOffice Base

Databasöversikt

Importera och exportera dBASE-filer

Öppna och spara Text CSV-filer