Importere og eksportere data i Base

From LibreOffice Help
Jump to: navigation, search

En enkel metode du kan bruke til å importere og eksportere databasetabeller, er å bruke Calc som et «hjelpeprogram».

Eksportere data fra Base

Du kopierer en tabell fra Base til et nytt ark i Calc. Deretter kan du lagre eller eksportere dataene til et filformat som Calc støtter.

 1. Åpne databasefilen som inneholder databasetabellen du vil eksportere. Trykk på Tabeller for å vise tabellene, eller trykk på Spørringer for å vise spørringene.
 2. Velg Fil → Ny → Regneark.
 3. I Base-vinduet høyreklikker du på navnet til tabellen du vil eksportere. Velg Kopier i sprettoppmenyen.
 4. Klikk celle A1 i det nye Calc-vinduet, velg Rediger → Lim inn.

Nå kan du lagre eller eksportere dataene til mange forskjellige filtyper.

Importere data til Base

Note.png Du kan importere tekstfiler, regnearkfiler og systemadresseboken i skrivebeskyttet tilstand.
Note.png Når du importerer fra en tekstfil eller en regnearkfil, må den første raden i filen inneholde overskriftsinformasjon. Den andre raden i filen er den første gyldige dataraden. Formatet til hvert felt i den andre raden angir formatet for hele kolonnen. All formatinformasjon i regnearkfilen går tapt ved import til Base.
Note.png Hvis du for eksempel vil være sikker på at den første kolonnen har tekstformat, bør du sørge for at det første feltet i den første gyldige dataraden inneholder tekst. Hvis et felt i den første gyldige dataraden inneholder et tall, får hele kolonnen tallformat, slik at bare tall vises i denne kolonnen, men ingen tekst.
 1. Åpne en fil i Base med databasetypen du vil bruke.

  Du kan enten lage en ny fil i Base ved hjelp av databaseveiviseren, eller du kan åpne en eksisterende Base-fil som ikke er skrivebeskyttet.
 2. Åpne Calc-filen som inneholder dataene som skal importeres til Base. Du kan åpne en *.dbf dBASE-fil og mange andre filtyper.
 3. Merk dataene som skal kopieres til Base.

  Du kan skrive inn et område som A1:X500 i navnefeltet hvis du ikke vil rulle i filen.

  Hvis du kopierer et dBASE-ark, ta med den øverste raden som inneholder overskriftsdataene.
 4. Velg Rediger → Kopier.
 5. Trykk på Tabeller i Base-vinduet for å vise tabellene.
 6. Velg Rediger → Lim inn i vinduet i Base.
 7. Kopier tabell-dialogvinduet vises. De fleste databasene trenger en primærnøkkel, sjekk Lag primærnøkkel-boksen.
Tip.png På Windows systemer kan du også bruge dra og slipp istedet for kopier og sett inn. For registrerte databaser kan du åpne datakildeutforskeren (trykk F4) istedet foråt åpne Base-vinduet.

Related Topics

Bruk av databaser i LibreOffice Base

Databaseoversikt

Importere og eksportere dBASE-filer

Åpne og lagre kommadelte tekstfiler (CSV-filer)