Dialogrutan Hyperlänk

From LibreOffice Help
Jump to: navigation, search

Öppnar en dialogruta som du använder för att skapa och redigera hyperlänkar.

Ikon
Dialogrutan Hyperlänk

Välj vilken typ av hyperlänk som ska infogas.

Internet

Använd sidan Internet i dialogrutan Länk för att redigera länkar med WWW- eller FTP-adresser.

Data

På sidan E-post/nyheter i dialogrutan Hyperlänk kan du redigera hyperlänkar för e-post- och nyhetsadresser.

Dokument

Hyperlänkar till andra dokument eller mål i dokument kan redigeras under fliken Dokument i dialogrutan Hyperlänk.

Nytt dokument

Använd fliken Nytt dokument i dialogrutan Hyperlänk för att skapa en hyperlänk till ett nytt dokument och samtidigt skapa dokumentet.

Överta

Använder informationen i dokumentet.

Stäng

Stänger dialogrutan utan att spara ändringarna.

Hjälp

Klicka på den här kommandoknappen om du vill använda hjälpen.

Reset

Återställer värdena i dialogrutan till originalinställningarna.


Related Topics

Infoga hyperlänk