Qaaqa Geessituu

From LibreOffice Help
Jump to: navigation, search

Qaaqa geessituu uumu fi gulaaluu banuuf nu dandeessisa.

Sajoo
Qaaqa Geessituu

Gosa geessituu saagamu fili.

Interneetii

Use the Internet page of the Hyperlink dialog to edit hyperlinks with WWW or FTP addresses.

Deetaa

On the Mail & News page in the Hyperlink dialog you can edit hyperlinks for e-mail or news addresses.

Galmee

Hyperlinks to any document or targets in documents can be edited using the Document tab from the Hyperlink dialog.

Galmee Haaraa

Use the New Document tab from the Hyperlink dialog to set up a hyperlink to a new document and create the new document simultaneously.

Fayyadami

Deetaa galmee keetitti fayyadami.

Cufi

Qaaqa osoo ol hin kaa'in cufaa.

Gargaarsa

Gargaarsa Banaa

Reset

Resets the entries in the dialog to their original state.


Related Topics

Geessitoota Saaguu