Dialogvinduet Hyperlenker

From LibreOffice Help
Jump to: navigation, search

Åpne et dialogvindu der du kan lage og redigere hyperlenker.

Ikon
Dialogvinduet Hyperlenker

Velge hvilken type hyperlenke som skal settes inn.

Internett

Bruk Internett-siden i dialogvinduet Hyperlenke til å redigere hyperlenker med vev- eller FTP-adresser.

E-post

På siden E-post i dialogvinduet Hyperlenke kan du redigere hyperlenker til e-postadresser.

Dokument

Du kan redigere hyperlenker til et hvilket som helst dokument eller mål i et dokument på dokumentsiden i dialogvinduet Hyperlenke.

Nytt dokument

Bruk fanen Nytt dokument i dialogvinduet Hyperlenke til å lage en hyperlenke til et nytt dokument og opprette det nye dokumentet samtidig.

Bruk

Sett inn dataene i dokumentet.

Lukk

Lukk dialogvinduet uten å lagre.

Hjelp

Åpner hjelpa.

Tilbakestill

Stiller verdiene i dialogvinduet tilbake til standardverdiene.


Related Topics

Sette inn hyperlenker