ប្រអប់​​តំណខ្ពស់​

From LibreOffice Help
Jump to: navigation, search

បើក​ប្រអប់​ដែល​ធ្វើ​ឲ្យ​អ្នក​អាច​បង្កើត​ និង កែសម្រួល​តំណខ្ពស់​​បាន ។

រូបតំណាង
ប្រអប់​​តំណខ្ពស់​

ជ្រើស​ប្រភេទ​របស់​តំណខ្ពស់​​ដែល​ត្រូវ​​បញ្ចូល​ ។

អ៊ីនធឺណិត

ប្រើ​ទំព័រ​​ អ៊ិន​ធឺណិត​​ របស់​​ ប្រអប់​តំណខ្ពស់​​​ ដើម្បី​កែសម្រួល​តំណខ្ពស់​ជាមួយ​ អាស័យ​ដ្ឋាន​ WWW ឬ FTP ។

ទិន្នន័យ​

នៅលើ​​ទំព័រ​ សំបុត្រ​ និង ព័ត៌មាន​​ ក្នុង​​ ប្រអប់​តំណ​ខ្ពស់​ អ្នក​អាច​កែ​សម្រួល​តំណ​ខ្ពស់​​សម្រាប់​អ៊ីមែល​ ឬ​ អាសយ​ដ្ឋាន​ព័ត៌មាន​ ។

ឯកសារ​

តំណ​ខ្ពស់​ទៅ​ឯកសារ​មួយ​ចំនួន​ ឬ​ គោល​ដៅ​ក្នុង​ឯកសារ​ អាច​ត្រូវ​បាន​កែសម្រួល​ដោយ​ប្រើ​​ផ្ទាំង​ ឯកសារ​​ ពី​​ប្រអប់​តំណខ្ពស់​ ។

ឯកសារ​ថ្មី

ប្រើ​ផ្ទាំង​ ឯកសារ​ថ្មី​ ពី​ ប្រអប់​តំណ​ខ្ពស់​ ដើម្បី​កំណត់​តំណខ្ពស់​​ទៅ​ឯកសារ​ថ្មី​មួយ​ និង បង្កើត​ឯកសារ​ថ្មី​​ដំណាល​គ្នា​ ។

អនុវត្ត

អនុវត្ត​ទិន្នន័យ​ទៅ​ឯកសារ​របស់​អ្នក​ ។

បិទ

បិទ​ប្រអប់​ដោយ​មិន​រក្សា​ទុក​ ។

ជំនួយ

បើក​ជំនួយ​

Reset

កំណត់​ធាតុ​​​ក្នុង​ប្រអប់​ទៅ​ជា​​សភាព​របស់​ពួក​វា​ឡើង​វិញ​ ។​


Related Topics

​ការ​បញ្ចូល​តំណ​ខ្ពស់