Đặt được sự hỗ trợ

From LibreOffice Help
Jump to: navigation, search

Hỗ trợ sản phẩm LibreOffice ở đây: www.libreoffice.org.

Để đọc bản tóm tắt các dịch vụ hỗ trợ hiện thời, xem tập tin Đọc Đi Readme nằm trong thư mục LibreOffice.

Trang hỗ trợ bằng ngôn ngữ mẹ đẻ

Các dự án địa phương hoá của OpenOffice.org cũng cung cấp hỗ trợ bằng ngôn ngữ mẹ đẻ. Có một toàn cảnh của các dự án ngôn ngữ mẹ đẻ OpenOffice.org ở projects.openoffice.org/native-lang.html. Dự án Việt hoá OpenOffice.org cung cấp các bản tải xuống, tài liệu hướng dẫn, hộp thư chung và các thông tin khác bằng tiếng Việt ở "http://vi.openoffice.org/". Cũng có trợ giúp và hỗ trợ bằng tiếng Anh ở support.openoffice.org.

Hộp thư chung

Hỏi về OpenOffice.org, yêu cầu sự giúp đỡ từ người tình nguyện, và thảo luận các chủ đề trong hộp thư chung OpenOffice.org. Có nhiều hộp thư chung kiểu chung và đặc biệt ở địa chỉ OpenOffice.org www.openoffice.org/mail_list.html. Bạn có thể đăng ký với hộp thư chung tiếng Việt ở địa chỉ http://vi.openoffice.org/about-mailinglist.html.

Diễn đàn

Bạn có thể tìm kiếm hỗ trợ và hỗ trợ người khác về sản phẩm LibreOffice.

Bảo mật

Nếu bạn quan tâm đến vấn đề bảo mật khi sử dụng phần mềm này, bạn có thể liên lạc với các nhà phát triển tại hòm thư chung. Nếu bạn muốn thảo luận các vấn đề với những người dùng khác, gửi thư điện tử tới hòm thư chung users@libreoffice.org.

Tải về

Phiên bản LibreOffice mới nhất có thể tải ở đây: www.libreoffice.org/download/.

Tài liệu

Bạn có thể tải tài liệu dạng tập tin PDF, tài liệu làm như thế nào và tài liệu hướng dẫn và sổ tay xuống (tiếng Anh) địa chỉ documentation.openoffice.org và (tiếng Việt) "http://vi.openoffice.org/about-documentation.html". Hơn nữa, đừng quên xem Wiki tiếng Việt ở địa chỉ « http://wiki.services.openoffice.org/wiki/Trang_Ch%C3%ADnh ».

Tham gia và đóng góp lại

Nếu bạn muốn có một vai trò tích cực trong cộng đồng OpenOffice.org trên toàn thế giới, bạn hãy tham gia góp ý phản hồi, thảo luận các tính năng, đề xuất các cải tiến, viết bài riêng của bạn về FAQ, chỉ cách làm, hướng dẫn sử dụng, tạo ra một video hướng dẫn .v.v.

Ghé thăm Tham gia đóng góp, xem các liên kết để biết cách đóng góp.