Получаване на поддръжка

From LibreOffice Help
Jump to: navigation, search

Поддръжка на английски език можете да получите на сайта на LibreOffice на адрес www.libreoffice.org.

За преглед на наличните в момента услуги по поддръжката вижте файла Readme в папката на LibreOffice.

Страници за подръжка на различни езици

Проектите за локализация на LibreOffice предлагат поддръжка на различни езици. Списъкът на проектите за превод се намира на адрес http://www.libreoffice.org/international-sites/. Помощ и поддръжка на английски език можете да получите на сайта на LibreOffice на адрес www.libreoffice.org.

Пощенски списъци

Чрез общодостъпните пощенски списъци можете да задавате въпроси относно LibreOffice, да получавате помощ от доброволци и да обсъждате различни теми. На уебсайта на LibreOffice на адрес www.libreoffice.org/get-help/mailing-lists/ ще намерите множество общи и специализирани пощенски списъци.

Форум

На форумите в Уеб можете да задавате и отговаряте на въпроси за LibreOffice.

Сигурност

В случай че се тревожите за проблеми със сигурността, свързани с използването на този софтуер, можете да се свържете с разработчиците чрез общодостъпния пощенски списък. Ако желаете да обсъждате даден проблем с други потребители, изпратете съобщение до списъка users@libreoffice.org.

Изтегляне

Можете да изтеглите последната версия на LibreOffice от уебсайта на адрес www.libreoffice.org/download/.

Документация

Можете да изтеглите документация под формата на PDF файлове, указания от типа „как да...“ и ръководства от уебсайта на LibreOffice на адрес www.libreoffice.org/get-help/documentation/.

Участвайте и давайте в замяна

Ако желаете да поемете активна роля в световната общност на LibreOffice, сте добре дошли да изпращате отзиви, да обсъждате функционалността, да предлагате подобрения, да пишете отговори на въпроси, упътвания или наръчници, да създавате видеоуроци и т.н.

Посетете страницата вземане на участие (Get involved) в уебсайта и последвайте връзките, предназначени за сътрудници.