Ogólne instrukcje dotyczące używania LibreOffice

From LibreOffice Help
Jump to: navigation, search

Otwieranie i zapisywanie dokumentów i szablonów

Pierwsze kroki

Korzystanie z dokumentów Microsoft Office w pakiecie LibreOffice

Wyłączanie automatycznego rozpoznawania adresów URL

Zmiana tytułu dokumentu

Automatyczne zapisywanie dokumentów

Otwieranie dokumentów

Zmiana katalogu roboczego

Zapisywanie dokumentów

Współpraca

Zapisywanie dokumentów w innych formatach

Otwieranie dokumentów zapisanych w innych formatach

Łącza względne i bezwzględne

Ochrona zawartości w pakiecie LibreOffice

Tworzenie i drukowanie etykiet i wizytówek

Drukowanie etykiet adresowych

Korzystanie z okien, menu oraz ikon

Korzystanie z menu kontekstowego

Włączanie i wyłączanie wskazówek rozszerzonych

Wyłączanie automatycznego rozpoznawania adresów URL

Wyświetlanie, dokowanie i ukrywanie okien

Dostosowywanie pasków narzędzi

Korzystanie z pasków narzędzi

Szybki dostęp do obiektów

Nawigator przeglądu dokumentu

Ułatwienia dostępu

Ułatwienia dostępu w LibreOffice

Skróty klawiaturowe (ułatwienia dostępu w pakiecie LibreOffice)

When in Writer: Korzystanie ze skrótów klawiaturowych (ułatwienia dostępu w programie LibreOffice Writer)

When in Calc: Skróty klawiaturowe (ułatwienia dostępu wLibreOffice Calc)

When in Impress: Używanie skrótów klawiaturowych w LibreOffice Impress

Skróty dla obiektów rysunkowych

When in Draw: Używanie skrótów klawiaturowych w LibreOffice Impress

Skróty dla obiektów rysunkowych

Kopiowanie danych metodą "przeciągnij i upuść" lub za pomocą poleceń menu

Przeciąganie i upuszczanie elementów w dokumencie LibreOffice

Funkcja "przeciągnij i upuść" w widoku źródła danych

Wstawianie obiektów z Galerii

Kopiowanie elementów graficznych z Galerii

Dodawanie elementów graficznych do Galerii

Kopiowanie elementów graficznych między dokumentami

Kopiowanie obiektów rysunkowych do innych dokumentów

Kopiowanie obszarów arkusza kalkulacyjnego do dokumentów tekstowych

Wstawianie danych z arkuszy kalkulacyjnych

Wstawianie danych z dokumentów tekstowych

Wstawianie znaków specjalnych

Źródła danych

Praca z bazami danych w LibreOffice

Kreator tabeli

Kreator kwerendy

Kreator formularza

Kreator raportu

Bazy danych - przegląd

Rejestracja książki adresowej

Importowanie i eksportowanie danych w programie Base

Importowanie i eksportowanie danych w formacie tekstowym

Wykonywanie poleceń SQL

Przeszukiwanie dokumentów z tabelami i formularzami

Wyszukiwanie z użyciem filtru formularza

Projekt tabeli

Dodawanie przycisków poleceń do dokumentu

Korzystanie z raportów baz danych i ich edycja

Rejestrowanie zmian (poprawek)

Rejestrowanie i wyświetlanie zmian

Akceptowanie lub odrzucanie zmian

Porównywanie wersji dokumentu

Scalanie wersji

Rejestrowanie zmian

Ochrona zmian

Zarządzanie wersjami

Konfiguracja i modyfikacja pakietu LibreOffice

Konfiguracja drukarki i faksu na platformach UNIXKonfiguracja pakietu LibreOffice

Dostosowywanie pasków narzędzi

Wysyłanie faksów oraz konfigurowanie pakietu LibreOffice pod kątem faksowania

Zmiana rozmiaru ikon

Wybór jednostki miary

Zmiana domyślnych szablonów

Wstawianie i edycja tabulatorów

Zmiana koloru tekstu

Przełączanie między trybem wstawiania i nadpisywania

Wykresy

Wstawianie wykresów

Edycja tytułów wykresów

Edycja osi wykresu

Dodawanie tekstur do słupków wykresu

Edycja legend wykresów

Pozostałe

Terminologia ogólna

Terminologia internetowa

Języki o złożonym układzie tekstu

Wstawianie, edycja i zapisywanie map bitowych

Praca z grupami

Szybsze drukowanie przy zmniejszonej ilości danych

Konfiguracja drukarki i faksu na platformach UNIXWyświetlanie okienka nawigacji Pomocy

Włączanie i wyłączanie wskazówek rozszerzonych

Zapisywanie dokumentów w innych formatach

Otwieranie dokumentów zapisanych w innych formatach

Wysyłanie dokumentów jako e-mail

Wklejanie zawartości w specjalnych formatach

Kopiowanie formatowania za pomocą narzędzia klonuj formatowanie

Fontwork w grafice tekstowej

Ochrona zawartości w pakiecie LibreOffice

Definiowanie kolorów lub grafiki tła

Edycja hiperłączy

Wstawianie hiperłączy

Tworzenie obiektów graficznych za pomocą funkcji rysowania

Wybieranie języka dokumentu

Wyłączanie wypunktowania i numerowania poszczególnych akapitów

Wybieranie maksymalnego obszaru drukowania strony

Drukowanie czarno-białe

Tworzenie zaokrąglonych rogów

Dodawanie punktów aktywnych do obrazów

Wstawianie spacji nierozdzielających, łączników i miękkich łączników

Numery wersji i kompilacji

Rejestrowanie makra

Obsługa skryptów w pakiecie LibreOffice

Narzędzie raportowania błędów

Integracja nowych komponentów UNO

Korzystanie z podpisów cyfrowych