Yleistä

From LibreOffice Help
Jump to: navigation, search

Yleistä-osiossa voidaan valita asiakirjojen tallennuksen oletusasetukset ja oletustiedostomuodot.

Valitse Työkalut - Asetukset - Lataus ja tallennus - Yleistä

Lataus

Lataa käyttäjän määrittämät asetukset asiakirjan kanssa

Avattaessa asiakirjaa otetaan käyttöön asiakirjassa olevat käyttäjän tekemät määritykset.

Jos Lataa käyttäjän määrittämät asetukset asiakirjan kanssa ei ole valittuna, seuraavia käyttäjän tekemiä määrityksiä käytetään silti:

  • asetukset, jotka tehdään Tiedosto - Tulosta - Asetukset -valinnassa,
  • Faksin nimi,
  • ennen taulukkoa olevien kappaleiden välistysasetukset,
  • linkkien, kenttäfunktioiden ja kaavioiden ohjelmallista päivittymistä koskevat tiedot ja
  • aasialaisia merkkimuotojen käyttöä koskevat tiedot.

Seuraavat asetukset ladataan aina asiakirjan mukana, riippumatta valintamerkistä:

  • asiakirjaan linkitetty tietolähde ja sen näkymä.

Lataa tulostimen asetukset asiakirjan kanssa

Jos käytössä, tulostusasetukset ladataan asiakirjassa. Tästä johtuen asiakirja voi tulostua etäiselle tulostimelle, ellei käyttäjä muuta tulostinta Tulosta-valintaikkunassa. Jos valinta ei ole käytössä, asiakirjalle käytetään käyttäjän oletustulostinta. Vallitsevat tulostinasetukset tallennetaan asiakirjaan tästä asetuksesta riippumatta.

Tallennus

Asiakirjojen tallentaminen automaattisesti

Muokkaa asiakirjan ominaisuuksia ennen tallennusta

Merkinnällä määrätään, että Ominaisuudet-valintaikkuna ilmestyy aina käytettäessä Tallenna nimellä-komentoa.

Luo aina varmuuskopio

Asiakirjan edellinen versio tallennetaan aina varakopioksi samalla kun asiakirjaa tallennetaan. Jokaisella kerralla, kun LibreOffice luo varmuuskopion, edellinen varakopio korvataan. Vara- eli varmuuskopion tiedostotunnus on .BAK.

Varmuuskopion sijainnin muutos tehdään valitsemalla Työkalut - Asetukset - LibreOffice- Polut ja kirjoittamalla sitten varmuuskopiotiedostolle uusi polku.

Tallenna asiakirjan palautustiedot joka

Merkinnällä määrätään, että LibreOffice tallentaa avointen asiakirjojen palautukseen tarvittavan tiedon kaatumisen varalta. Tallennusaikojen väli on säädettävissä.

minuutti

Määritetään palautustietojen tallennusväli minuuteissa.

Tallennetaan samalla asiakirja automaattisesti

Määritetään, että LibreOffice tallentaa kaikki avoimet asiakirjat tallentaessaan automaattisen palautuksen tietoja. Tallennusväli on sama kuin palautuksessakin.

URL-osoitteen tallennus suhteessa tiedostojärjestelmään

Tämä valinta tekee suhteellisen URL-osoitteen käytön oletukseksi tiedostojärjestelmässä ja Internetissä. Suhteellinen osoittaminen on mahdollista vain, kun sekä lähdeasiakirja että viitattu asiakirja molemmat sijaitsevat samalla levyasemalla.

Suhteellinen osoittaminen alkaa aina aktiivisen asiakirjan sijaintipaikasta. Absoluuttinen osoittaminen taas alkaa aina juurihakemistosta. Seuraava taulukko esittelee suhteellisen ja absoluuttisen osoittamisen syntaksien eroa:

Esimerkkejä Tiedostojärjestelmä Internet
suhteellinen ../images/img.jpg ../images/img.jpg
1: absoluuttinen file:///c|/work/images/img.jpg http://myserver.com/work/images/img.jpg
Warning.png Ohjevihjeet esittävät aina absoluuttisen polun. Kuitenkin, jos asiakirja on tallennettu HTML-muotoon, LibreOffice antaa suhteellisen polun, jos asiaan liittyvä valintaruutu on merkitty.

Merkinnällä määrätään suhteellisen tallennuksen käytön URL:ille tiedostojärjestelmässä.

URL-osoitteen tallennus suhteessa internetiin

Merkinnällä määrätään suhteellisen tallennuksen käytön URL:ille Internetiin.

Oletustiedostomuoto ja ODF-asetukset

ODF-tiedostomuodon versio

OpenOffice.org 3 ja StarOffice 9 ottivat käyttöön uusia piirteitä, jotka on tallennettava OpenDocument-tiedostomuodon (ODF) versiota 1.2 käyttäen. Aiemmat OpenOffice.org 2 ja StarOffice 8 -versiot tukevat tiedostomuotoja ODF 1.0/1.1. Noihin aiempiin tiedostoformaatteihin ei voi tallentaa kaikkia uusien ohjelmien uusia piirteitä.

Nykyiset LibreOffice-versiot voivat avata ODF-tiedostomuotoja 1.0/1.1 ja 1.2

Asiakirjaa tallennettaessa on valittavissa, tallennetaanko se uuteen asiakirjamuotoon ODF 1.2, ODF 1.2 (laajennettu) tai aiempaan tiedostomuodon ODF 1.0/1.1.

Note.png Tätä nykyä ODF 1.2 (laajennettu) tiedostomuoto sallii Draw'n ja Impressin tiedostoissa huomautukset. Nämä huomautukset voidaan lisätä Lisää - Huomautus -toiminnolla ohjelmiston uusimmissa versioissa. Huomautukset menetetään ladattaessa viimeisimmällä versiolla tallennetut tiedostot varhempaan ohjelmistoversioon.

Eräät yritykset tai organisaatiot voivat vaati ODF-asiakirjoja ODF 1.0/1.1 -tiedostomuodossa. Tämä muoto on valittavissa luetteloruudusta tallennettaessa. Koska tämä vanhempi tiedostomuoto ei voi säilyttää kaikkia uusia piirteitä, uutta tiedostomuotoa ODF 1.2 (laajennettu) suositellaan käytettäväksi aina kun se on mahdollista.

ODF 1.2 laajennettu (suositeltu) muoto on enemmän taaksepäin yhteensopiva ODF 1.2:n laajennettu muoto. Siinä käytetään piirteitä, jotka ovat vanhentuneet ODF1.2:ssa ja/tai se on 'virhe-yhteensopiva' vanhojen OpenOffice.org-versioden kanssa. Se voi olla tarpeellinen, mikäli vaihdetaan ODF-asiakirjoja sellaisten käyttäjien kanssa, jotka käyttävät ODF1.2:ta edeltävien tai yksinomaan ODF1.2:n mukaisia varhaisia sovelluksia.

Varoita tallennettaessa muussa kuin ODF- tai oletusmuodossa

Merkinnällä määrätään, että saadaan aina varoitus, jos tallennusmuoto ei ole OpenDocument tai se, mikä on asetettu oletukseksi Asetukset-valintaikkunan Lataus ja tallennus - Yleistä -lehdellä.

Voidaan valita, mitä tiedostomuotoa käytetään tallennettaessa oletuksena eri asiakirjatyypeille Jos esimerkiksi aina vaihdetaan tietoja toisten henkilöiden kanssa, jotka käyttävät Microsoft Officea, tässä voidaan määrittää, että LibreOffice käyttää oletuksena vain Microsoft Office -tiedostomuotoja.

Asiakirjan tyyppi

Valitaan asiakirjatyyppi, jolle määrätään oletustiedostomuoto.

Oletustallennusmuoto

Määritetään oletustiedostomuoto, jolla vasemmalla valittu asiakirjatyyppi tallennetaan. Käyttäjä voi valita toisen tiedostomuodon aktiiviselle asiakirjalle Tallenna nimellä -valintaikkunassa.