Generelt

From LibreOffice Help
Jump to: navigation, search

I sektionen Generelt, kan du vælge standardindstillinger for at gemme dokumenter og vælge standardfilformater.

Vælg Funktioner - Indstillinger'Indlæs/Gem - Generelt'

Indlæs

Indlæs brugerspecifikke indstillinger sammen med dokumentet

Indlæser de brugerspecifikke indstillinger, der er gemt i et dokument, sammen med dokumentet.

Hvis Indlæs brugerspecifikke indstillinger sammen med dokumentet ikke er valgt, gælder følgende brugerspecifikke indstillinger stadig:

  • Indstillinger tilgængelige i Filer - Udskriv - Indstillinger,
  • Navn på fax,
  • Afstandsindstillinger for afsnit før teksttabeller,
  • Information om automatisk opdatering af referencer, feltfunktioner og diagrammer,
  • Information om at arbejde med asiatiske tegnformater.

Den følgende indstillinger bliver altid indlæst med et dokument, uanset om denne indstilling er valgt:

  • Datakilde forbundet til dokumentet og dets visning.

Indlæs udskriftsindstillinger med dokumentet

Hvis aktiveret, indlæses printerindstillingerne sammen med dokumentet. Dette kan medføre, at et dokument bliver udskrevet på en fjernprinter hvis du ikke skifter printer manuelt i udskriftsdialogen. Hvis deaktiveret, benyttes din standardprinter til at udskrive dette dokument. De aktuelle printerindstillinger vil blive gemt med dokumentet hvad enten denne indstilling er aktiveret eller deaktiveret.

Gem

Gemme dokumenter automatisk

Rediger dokumentegenskaber før der gemmes

Bestemmer at dialogen Egenskaber vises, hver gang du vælger kommandoen Gem som.

Opret altid sikkerhedskopi

Gemmer den foregående version af et dokument som en sikkerhedskopi, hver gang du gemmer et dokument. Hver gang LibreOffice opretter en sikkerhedskopi, bliver den foregående sikkerhedskopi erstattet. Sikkerhedskopien har filendelsen .BAK.

For at ændre placeringen af sikkerhedskopien, skal du vælge Funktioner - Indstillinger' - LibreOffice - Stier' og så indtaste en ny sti til sikkerhedskopien.

Gem automatisk gendannelsesinformation hvert

Angiver at LibreOffice gemmer de oplysninger, der skal bruges for at gendanne alle åbne dokumenter i tilfælde af et nedbrud. Du kan specificere tidsintervallet.

Minutter

Specificerer tidsinterval i minutter for den automatiske gem-indstilling.

Gem også dokumentet automatisk

Specificerer at LibreOffice gemmer alle åbne dokumenter når automatisk gendannelsesinformation gemmes. Benytter det samme tidsinterval som automatisk dokumentgendannelse bruger.

Gem URL'er relativt til filsystemet

Denne indstilling giver dig mulighed for at vælge standarden for relativ adressering af URL'er i filsystemet og på internettet. Relativ adressering er kun mulig, hvis kildedokumentet og det refererede dokument begge er på samme drev.

En relativ adresse begynder altid fra det katalog, hvor det aktuelle dokument er placeret. Derimod begynder absolut adressering altid fra et rodkatalog. Den følgende tabel demonstrerer forskellen i syntaks mellem relativ og absolut adressering:

Eksempler Filsystem Internet
relativ ../billeder/img.jpg ../billeder/img.jpg
absolut file:///c|/arbejde/billeder/img.jpg http://minserver.dk/arbejde/billeder/img.jpg
Warning.png Hjælpetippet viser altid en absolut sti. LibreOffice vil dog altid, hvis et dokument er gemt i HTML-format, angive en relativ sti, hvis det tilhørende afkrydsningsfelt er valgt.

Vælg dette felt for at gemme URL'er relativt i filsystemet.

Gem URL'er relativt til Internettet

Vælg dette felt for at gemme URL'er relativt på internettet.

Standardfilformat og ODF indstillinger

ODF-format version

OpenOffice.org 3 og StarOffice 9 introducerer nye funktioner som skal gemmes ved at bruge OpenDocument-formatet (ODF) version 1.2. De tidligere versioner af OpenOffice.org 2 and StarOffice 8 understøtter filformaterne ODF 1.0/1.1. Disse tidligere filformater kan ikke gemme alle de nye funktioner fra den nye software.

Aktuelle LibreOffice versioner kan åbne dokumenter i ODF version 1.0/1.1 og 1.2.

Når du gemmer et dokument, kan du vælge, om dokumentet skal gemmes i formatet ODF 1.2, ODF 1.2 (udvidet) eller i det tidligere format ODF 1.0/1.1.

Note.png I øjeblikket gør ODF 1.2 (udvidet) formatet det muligt for Draw og Impress filer at indeholde kommentarer. Disse kommentarer kan indsættes med Indsæt - Kommentar i den seneste udgave af programmet. Kommentarerne tabes når filerne, gemt med den seneste udgave af programmet, indlæses i tidligere programversioner.

Nogle organisationer og firmaer kan kræve ODF dokumenter i ODF 1.0/1.1 formatet. Du kan vælge dette format, når du vil gemme. Dette ældre formater kan ikke lagre alle nye egenskaber, så det nye format ODF 1.2 (udvidet) anbefales, når det er muligt.

Tilstanden ODF Udvidet (kompatibel) er en i større grad bagud kompatibel ODF 1.2 udvidet tilstand. Det benytter muligheder, der er udgået i ODF 1.2 og/eller den er 'fejltolerant' over for ældre OpenOffice.org versioner. Det kan være nyttigt, hvis du har brug for at udveksle dokumenter med brugere, der benytter versioner før ODF 1.2 eller ODF 1.2 tilknyttede applikationer.

Advar, når der ikke gemmes i ODF- eller standardformat

Du kan vælge at få en advarsel, når du gemmer et dokument i et format, som ikke er OpenDocument-format, eller et format, som du ikke har indstillet som standardformat i Indlæs/gem - Generelt i dialogfeltet Indstillinger.

Du kan vælge det filformat, der vil blive anvendt som standard, når du gemmer dokumenter af forskellige dokumenttyper. Hvis du altid udveksler dine dokumenter med andre personer, som eksempelvis bruger Microsoft Office, kan du her angive, at LibreOffice kun bruger Microsoft Office filformater som standard.

Dokumenttype

Specificerer den dokumenttype, som du vil definere standardfilformat for.

Gem altid som

Angiver at dokumenter af den type, der er valgt til venstre, altid bliver gemt som denne filtype. Du kan vælge en anden filtype for det aktuelle dokument i dialogen Gem som.