Warning: This Help page is relevant to LibreOffice up to version 6.0.
For updated Help pages, visit https://help.libreoffice.org.

Genel

From LibreOffice Help
Jump to: navigation, search

Çizim veya sunum belgelerindeki genel ayarları tanımlar.

Bir sunum belgesi açın, Araçlar - Seçenekler - LibreOffice Impress/LibreOffice Draw - Genel'i seçin

Metin nesnesi

Hızlı düzenlemeye izin ver

Açıkken, bir metin nesnesine tıklayınca anında düzenleyebilirsiniz. Kapalıyken, metini düzenlemek için çift tıklamalısınız.

Bir sunum ya da çizim belgesinde, metin düzenleme kipini Seçenek çubuğundaki Hızlı Düzenlemeye İzin Versimgesi ile de etkinleştirebilirsiniz.

Yalnızca metin bölümü seçilebilir

Metne tıklayarak metin çerçevesinin seçilip seçilmeyeceğini belirler.

Metin ile doldurulmamış bir metin çerçevesi alanında, metin çerçevesinin arkasındaki bir nesne seçilebilir.

Bir sunum ya da metin belgesinde, bu kipi ayrica Seçenek çubuğundaki Sadece Metin Alanını Seç simgesi ile etkinleştirebilirsiniz.

Yeni belge (sadece sunumlarda)

Sihirbazla Başla

Sunumu Dosya - Yeni - Sunum ile açarken Sihirbazın etkinleştirilip etkinleştirlmeyeceğini belirler.

Ayarlar

Arkaplan için önbellek kullan

Ana sayfadaki nesneleri görüntülerken belleğin kullanılıp kullanılmayacağını belirler. Bu, görüntülemeyi hızlandırır. Ana sayfada değişen içeriği görüntülemek istiyorsanız Arkaplan belleğini kullan seçeneğindeki işareti kaldırın.

Taşırken kopyala

If enabled, a copy is created when you move an object while holding down the Ctrl key. The same will apply for rotating and resizing the object. The original object will remain in its current position and size.

Nesneler hep taşınabilir

Bir nesneyi Döndür aracı etkinken taşımak istediğinizi belirtir. Eğer Nesne her zaman taşınabilir seçili değilse, Döndür aracı sadece nesneyi döndürmek için kullanılabilir.

Eğrideki nesneleri eğriltme (sadece çizimlerde)

Objeleri eğriltiğinizde, Bézier noktaları ve 2B çizim nesnelerinin birbirine göre göreceli hizlamasını korur.

Ölçü birimi

Sunumlar için Ölçü birimini tanımlar.

Sekme durakları

Sekme durakları arasındaki aralamayı tanımlar.

Sunum (sadece sunumlar için)

Uzaktan kumandayı etkinleştir

Impress Sunum çalışırken Bluetooth uzaktan kumandayı etkinleştirme isteğinizi belirler. Uzaktan kumandayı etkinleştir işaretlememek uzaktan kontrolü kapatır.

Ölçekle (sadece sunumlar için)

Çizim ölçeği

Cetvellerin çizim ölçeğini tanımlar.

Uyumluluk (belgeye özgü ayarlar)

Bu alandaki ayarlar sadece mevcut belge için geçerlidir.

Belge biçimlendirmesi için yazıcı metriğini kullan

Ekrandaki görüntüyü biçimlendirmek için ve yazdırma için uygulanacak yazıcı metriklerini belirler. Eğer bu kutu işaretlenmemişse ekran görüntülemesi ve yazdırma için yazıcı bağımsız bir anahat düzeni kullanılacaktır.

Note.png Eğer geçerli belge için bu seçeneği ayarlamışsanız ve belgeyi kaydederseniz örneğin eski ikili biçimdeyse bu seçenek kaydedilmeyecektir. Eğer sonra belgeyi eski biçimden açarsanız bu seçenek varsayılan olarak açılacaktır.

Mevcut belgede paragraflar arasına boşluk ekle

LibreOffice Impress'in paragraf boşluklarını aynen Microsoft PowerPoint'in yaptığı gibi hesaplayacağını belirtir.

Microsoft PowerPoint iki paragraf arasındaki aralamayı, üsteki paragrafın alt aralamasını alttaki paragrafın üst aralamasına ekleyerek hesaplar. LibreOffice Impress sadece iki aralamanın büyük olanını kullanır.