Warning: This Help page is relevant to LibreOffice up to version 6.0.
For updated Help pages, visit https://help.libreoffice.org.

Allmänt

From LibreOffice Help
Jump to: navigation, search

Definierar allmänna inställningar för tecknings- och presentationsdokument.

Open a presentation document, choose Tools - Options - LibreOffice Impress/LibreOffice Draw - General

Textobjekt

Tillåt snabbredigering

Anger om omedelbar växling till textredigeringsläge ska ske när ett textobjekt klickas.

I en presentation eller ett ritdokument kan du också aktivera textredigeringsläget genom att klicka på ikonen Tillåt snabbredigeringiconalternativraden.

Bara textområde kan markeras

Anger om en textram ska markeras när texten klickas.

I det område av textramen som inte är fyllt med text, kan du markera ett objekt bakom textramen.

I en presentation eller ett ritdokument kan du också aktivera textredigeringsläget genom att klicka på ikonen Bara textområde kan markerasiconalternativraden.

Nytt dokument (bara för presentationer)

Starta med guide

Anger om guiden ska aktiveras när en presentation öppnas med Arkiv - Nytt - Presentation.

Inställningar

Använd cache för bakgrund

Anger om cache ska användas för visning av objekt på huvudsidan. Detta ökar hastigheten för visningen. Avmarkera alternativet Använd cache för bakgrund om du vill visa ändrat innehåll på huvudsidan.

Kopia vid förflyttning

If enabled, a copy is created when you move an object while holding down the Ctrl key. The same will apply for rotating and resizing the object. The original object will remain in its current position and size.

Objekt alltid flyttbara

Anger att du vill flytta ett objekt med verktyget Rotera aktiverat. Om Objekt alltid flyttbara inte är markerat kan verktyget Rotera bara användas för att rotera ett objekt.

Förvräng inte objekt i kurva (endast ritdokument)

Behåller den relativa justeringen mellan bézierpunkter och 2D-ritobjekt när du förvränger objektet.

Måttenhet

Bestämmer måttenhet för presentationer.

Tabbstopp

Anger avståndet mellan tabbstopp.

Presentation (bara för presentationer)

Aktivera fjärrkontroll

Anger att du vill aktivera en Bluetooth-fjärrkontroll när Impress körs. Avmarkera Aktivera fjärrkontroll för att inaktivera fjärrkontroll.

Skala (bara för teckningar)

Teckningsskala

Anger ritningsskala på linjalerna.

Kompatibilitet (dokumentspecifika inställningar)

Inställningarna i det här området gäller bara för det aktuella dokumentet.

Använd skrivarmått för dokumentformatering

Anger att skrivarmått ska användas vid utskrift, och även vid formatering av visningen på skärmen. Om den här rutan inte markeras används en skrivaroberoende layout för bildskärmsvisning och utskrift.

Note.png Om du väljer det här alternativet för det aktuella dokumentet och sparar dokumentet, t.ex. i ett äldre binärt format, så sparas inte det här alternativet. Om du senare öppnar filen från det äldre formatet aktiveras alternativet som standard.

Addera avstånd mellan stycken och tabeller i det aktuella dokumentet

Anger att LibreOffice Impress beräknar avstånd mellan stycken precis som Microsoft PowerPoint.

Microsoft PowerPoint lägger till avståndet efter ett stycke till avståndet före nästa stycke och beräknar på så sätt det totala avståndet mellan de två styckena. I LibreOffice Impress används endast det av de två avstånden som är störst.