Warning: This Help page is relevant to LibreOffice up to version 6.0.
For updated Help pages, visit https://help.libreoffice.org.

Splošno

From LibreOffice Help
Jump to: navigation, search

Določa splošne možnosti za dokumente z risbami ali predstavitvami.

Odprite predstavitev, izberite Orodja – Možnosti' – LibreOffice Impress/LibreOffice Draw – Splošno'

Predmeti besedila

Dovoli hitro urejanje

Če je vključeno, lahko besedilo urejate takoj po kliku besedilnega predmeta. Če je izključeno, morate besedilo dvoklikniti, da ga lahko uredite.

V dokumentu predstavitve ali risbe lahko način urejanje besedila aktivirate tudi preko ikone Dovoli hitro urejanje v vrstici Možnosti.

Izbor možen samo v območju besedila

Določa, ali naj bo s klikanjem besedila izbran okvir besedila.

Na območju okvira besedila, ki ni zapolnjen z besedilom, je mogoče izbrati predmet za okvirom besedila.

V dokumentu predstavitve ali risbe lahko ta način aktivirate tudi preko Izberi samo področje besedila ikona v vrstici Možnosti.

Nov dokument (samo v predstavitvah)

Začni s čarovnikom

Določa, ali naj se ob odpiranju predstavitve z Datoteka – Nova – Predstavitev aktivira čarovnik.

Nastavitve

Uporabljaj predpomnilnik v ozadju

Določa, ali naj se za prikazovanje predmetov na glavni strani uporabi predpomnilnik. To pospeši prikaz. Če želite na glavni strani prikazati spreminjanje vsebine, odznačite možnost Uporabljaj predpomnilnik v ozadju.

Pri premikanju naredi kopijo

Določa, ali naj se samodejno ustvari kopija, ko premaknete predmet, medtem ko držite pritisnjeno krmilko. Enako velja za sukanje in spreminjanje velikosti predmeta. Izvirni predmet bo ostal na trenutnem položaju in enake velikosti.

Predmeti so vedno premični

Določa, ali želite premakniti predmet z omogočenim orodjem Zasukaj. Če možnost Predmet so vedno premični ni označena, lahko orodje Zasukaj uporabite le za sukanje predmeta.

Ne popači predmetov na krivulji (samo v risbah)

Ohrani relativno poravnavo točk Bézierovih krivulj in risanih predmetov 2D, ko popačite predmet.

Merska enota

Določa mersko enoto za predstavitve.

Tabulatorska mesta

Določa razmik med tabulatorskimi mesti.

Predstavitev (samo v predstavitvah)

Omogoči daljinsko upravljanje

Določa, da želite omogočiti daljinsko upravljanje prek vmesnika Bluetooth, ko je Impress zagnan. Če želite onemogočiti daljinsko upravljanje, možnosti Omogoči daljinsko upravljanje ne potrdite.

Merilo (samo v risbah)

Merilo risanja

Določa merilo risanja na ravnilih.

Združljivost (nastavitve posamičnega dokumenta)

Nastavitve v tem območju veljajo le za trenutni dokument.

Za oblikovanje dokumenta uporabi metriko tiskalnika

Določa, da je metrika tiskalnika uporabljena za tiskanje in tudi za oblikovanje prikaza na zaslonu. Če to polje ni potrjeno, bo uporabljena tiskalnikova neodvisna postavitev za prikaz na zaslonu in tiskanje.

Note.png Če to možnost nastavite za trenutni dokument in ga nato shranite, npr. v starejšem dvojiškem zapisu, ta možnost ne bo shranjena. Če to datoteko kasneje odprete iz starejšega zapisa, bo ta možnost nastavljena kot privzeta.

Dodaj razmike med odstavke in tabele (v trenutnem dokumentu)

Določa, da LibreOffice Impress izračuna razmik med odstavki in tabelami natanko tako kot Microsoft PowerPoint.

Microsoft PowerPoint doda spodnji razmik odstavka od zgornjega razmika naslednjega odstavka, da izračuna skupni razmik med obema odstavkoma. LibreOffice Impress uporablja le večjega od dveh razmikov.