Warning: This Help page is relevant to LibreOffice up to version 6.0.
For updated Help pages, visit https://help.libreoffice.org.

Algemeen

From LibreOffice Help
Jump to: navigation, search

Definieert de algemene opties voor teken- of presentatie-documenten.

Open een presentatiedocument, kies Extra - Opties - LibreOffice Impress/LibreOffice Draw - Algemeen

Tekstobjecten

Snelbewerking toestaan

>Specificeert of er meteen naar de tekstbewerkingsmodus omgeschakeld moet worden wanneer er op een tekstobject geklikt wordt.

In een presentatie of tekening kunt u de tekstbewerkingsmodus ook activeren via het Snelbewerking toestaan-pictogram op de werkbalk Opties.

Alleen tekstgebied selecteren

Specificeert of een tekstframe geselecteerd wordt door op de tekst te klikken.

In het gebied van het tekstframe dat niet met tekst gevuld is, kan een object achter het tekstframe geselecteerd worden.

In een presentatie of tekening kunt u deze modus ook activeren via het Alleen tekstgebied selecteren-pictogram op de werkbalk Opties.

Nieuw document (alleen in presentaties)

Met Assistent starten

Geeft aan of de Wizard wordt geactiveerd bij het openen van een nieuwe presentatie met Bestand - Nieuw - Presentatie.

Instellingen

Cache voor achtergrond gebruiken

Specificeert of de cache gebruikt moet worden voor de weergave van objecten op de modelpagina. Hiermee wordt de weergave versneld. Hef de selectie van de optie Cache voor achtergrond gebruiken op als u inhoud op de modelpagina wilt weergeven die regelmatig verandert.

Kopie bij verplaatsen

Als ingeschakeld, wordt een kopie gemakt als u een object verplaats terwijl u de toets Ctrl ingedrukt houdt. Hetzelfde geldt voor het draaien en aanpassen van de afmetingen van het object. Het oorspronkelijke object behoudt zijn huidige positie en grootte.

Objecten altijd verschuifbaar

Specificeert dat u een object wilt verplaatsen met de functie Draaien ingeschakeld. Als Objecten altijd verschuifbaar niet gemarkeerd is, kan de functie Draaien alleen gebruikt worden om een object te roteren.

Cirkel niet vervormen (alleen in tekeningen)

Hiermee wordt de relatieve uitlijning van Bézierpunten en 2D-tekenobjecten ten opzichte van elkaar behouden wanneer u het object vervormt.

Maateenheid

Bepaalt de Maateenheid voor presentaties.

Tabstops

Bepaalt de afstand tussen tabstops.

Presentatie (alleen in presentaties)

Afstandsbediening inschakelen

Geeft aan dat u een Bluetooth-afstandsbediening kunt gebruiken, als u Impress gebruikt. Haal de markering bij Afstandsbediening inschakelen weg om de afstandsbediening uit te schakelen.

Op schaal brengen (alleen in tekeningen)

Tekenschaal

Hiermee bepaalt u de tekenschaal op de linialen.

Compatibiliteit (documentspecifieke instellingen)

De instellingen in dit gebied gelden alleen voor het huidige document.

Printermetrieken voor documentopmaak gebruiken

Specificeert dat printermetrieken toegepast worden voor het afdrukken, evenals voor het opmaken van de schermweergave. Als dit vakje niet geselecteerd is, wordt er een printeronafhankelijke lay-out gebruikt voor de schermweergave en het afdrukken.

Note.png Als u deze optie voor het huidige document instelt en het document vervolgens opslaat, bijvoorbeeld in een oudere binaire indeling, wordt deze optie niet opgeslagen. Als u het bestand later in de oudere indeling opent, is deze optie standaard ingesteld.

Afstanden tussen alinea's in het huidige document toevoegen

Geeft aan dat LibreOffice Presentatie de alinea-afstand precies zo berekent als Microsoft PowerPoint.

Microsoft PowerPoint telt de onderste afstand van een alinea en de bovenste afstand van de volgende alinea bij elkaar op om de totale afstand tussen beide alinea's te berekenen. LibreOffice Impress gebruikt alleen de grootste van de twee afstanden.