Warning: This Help page is relevant to LibreOffice up to version 6.0.
For updated Help pages, visit https://help.libreoffice.org.

Általános

From LibreOffice Help
Jump to: navigation, search

A rajzok vagy bemutatók általános beállításait határozza meg.

Nyisson meg egy bemutatódokumentumot, és válassza az Eszközök - Beállítások' - LibreOffice Impress/LibreOffice Draw - Általános' lehetőséget

Szövegobjektumok

Gyorsszerkesztés engedélyezése

Ha be van kapcsolva, akkor a szövegobjektumra kattintva azonnal szerkeszthető a szöveg. Ha nincs, akkor duplán kell kattintani a szerkesztéshez.

Egy bemutató- vagy rajzdokumentumban a szövegszerkesztési módot a Beállítás eszköztár Gyorsszerkesztés engedélyezése ikonján keresztül is aktiválhatja.

Csak a szöveges terület jelölhető ki

Megadja, hogy a szövegre kattintva kijelölje-e az egész szövegkeretet.

A szövegkeret területén, ahol nincs szöveg egy keret alatti objektum kijelölhető.

Egy bemutató- vagy rajzdokumentumban ezt a módot a Beállítás eszköztár Csak szövegterület kijelölése ikonja segítségével is aktiválhatja.

Új dokumentum (csak bemutatókban)

Indítás a Tündérrel

Megadja, hogy a Fájl - Új - Bemutató menüparancs választásakor elinduljon-e a tündér.

Beállítások

Háttérgyorsítótár használata

Megadja, hogy használja-e a gyorsítótárat a fődokumentum objektumainak megjelenítéséhez. Ez felgyorsítja a megjelenést. Szüntesse meg a Háttér-gyorsítótár használata beállítás kijelölését, ha meg kívánja jeleníteni a főoldal tartalmának változását.

Másolatkészítés áthelyezéskor

Ha be van kapcsolva, akkor a Ctrl billentyű lenyomása közben elmozdított objektumról automatikusan létrejön egy másolat. Ugyanez érvényes az objektumok forgatására és átméretezésére. Az eredeti objektum az aktuális helyén és méretében marad.

Az objektumok mindig áthelyezhetők

Megadja, hogy forgatáskor az objektumok áthelyezhetők-e. Ha Az objektumok mindig áthelyezhetők lehetőség nincs bejelölve, akkor a Forgatás eszköz bekapcsolása után csak elforgatni lehet az objektumot, áthelyezni nem.

Ne torzítsa el az objektumot (csak rajzoknál)

Az objektum torzításakor megtartja a Bézier-pontok és a síkbeli rajzobjektumok egymáshoz viszonyított helyzetét.

Mértékegység

Meghatározza a bemutatókban használt mértékegységet.

Tabulátorpozíció

Beállítja a tabulátorpozíciók közötti térközt.

Bemutató (csak bemutatóknál)

Távirányító engedélyezése

Megadja, hogy szeretné engedélyezni a Bluetooth távirányítót az Impress futása során. Törölje a Távirányító engedélyezése lehetőséget a távirányítás kikapcsolásához.

Méretezés (csak a rajzoknál)

Rajzolás aránya

Meghatározza a rajz és a vonalzó arányát.

Kompatibilitás (dokumentumspecifikus beállítás)

Ebben a területben megadott beállítások csak az aktuális dokumentumra érvényesek.

A nyomtató mérettáblázatának használata a dokumentum formázásához

Megadja, hogy a nyomtató mérettáblázata egyúttal a képernyőn való megjelenítésre is érvényes legyen. Ha ez a négyzet nincs bejelölve, akkor nyomtatótól független elrendezést fog használni a program a képernyőn történő megjelenítéshez és a nyomtatáshoz.

Note.png Ha az aktuális dokumentumra állítja be ezt a lehetőséget, és a dokumentumot például egy régebbi, bináris formátumban menti, akkor ez a beállítás nem lesz mentve. Ha később megnyitja a fájlt egy régebbi formátumból, akkor ez a beállítás alapértelmezés szerint beállításra kerül.

Térközt elhelyezése a bekezdések és a táblázatok között (az aktuális dokumentumban)

Megadja, hogy a LibreOffice Impress a bekezdésközöket pontosan úgy számítsa, mint a Microsoft PowerPoint.

A Microsoft PowerPoint összeadja egy bekezdés alsó térközét a következő bekezdés felső térközével a teljes térköz kiszámításához a két bekezdés között. A LibreOffice Impress a két térköz közül csak a nagyobbat veszi figyelembe.