Warning: This Help page is relevant to LibreOffice up to version 6.0.
For updated Help pages, visit https://help.libreoffice.org.

Yleistä

From LibreOffice Help
Jump to: navigation, search

Määritellään piirros- ja esitysasiakirjojen yleiset asetukset.

Avaa esitysasiakirja, valitse Työkalut - Asetukset - LibreOffice Impress/LibreOffice Draw - Yleistä

Tekstiobjektit

Salli pikamuokkaus

Merkinnällä määrätään, että tekstiobjektin napsautus johtaa suoraan tekstinmuokkaustilaan.

Esitys- ja piirrosasiakirjoissa voidaan tekstinmuokkaustila aktivoida myös Salli pikamuokkaus-kuvakkeella Asetus-palkista.

Vain tekstialue valittavissa

Merkinnällä määrätään, että tekstikehys valitaan napsauttamalla tekstiä.

Tekstikehyksen tekstittömällä alueella voidaan valita kehyksen takana oleva objekti.

Esitys- ja piirrosasiakirjoissa voidaan tämä tila aktivoida myös Valitse vain tekstialue -kuvakkeella Asetus-palkista.

Uusi asiakirja (vain esityksissä)

Aloita käyttäen ohjattua luontia

Merkinnällä määrätään, että ohjattu toiminto aktivoidaan, kun uusi esitys avataan Tiedosto - Uusi - Esitys -komennolla.

Asetukset

Käytä taustavälimuistia

Merkinnällä määrätään, että dian pohjan objektien esittämisessä käytetään välimuistia. Tämä nopeuttaa näyttöä. Vaihtoehto Käytä taustavälimuistia jätetään merkitsemättä, mikäli dian pohjalla halutaan esittää vaihtuvaa sisältöä.

Kopioi siirrettäessä

If enabled, a copy is created when you move an object while holding down the Ctrl key. The same will apply for rotating and resizing the object. The original object will remain in its current position and size.

Objektit aina siirrettävissä

Merkinnällä määrätään, että objekti on siirrettävissä Kierrä-työkalua käytettäessäkin. Jos Objektit aina siirrettävissä -ruutu ei ole merkitty, Kierrä-työkalua voidaan käyttää vain objektin kiertämiseen.

Älä vääristä käyrän objekteja (vain piirroksissa)

Säilytetään Bézier-pisteiden ja tasopiirrosobjektien kohdistus toisiinsa nähden, kun objektin muotoa muutetaan.

Mittayksikkö

Määritetään esitysten mittayksikkö.

Sarkainkohdat

Määritetään sarkainväli.

Esittäminen (vain esityksissä)

Ota käyttöön etähallinta

Sallii Bluetooth-kauko-ohjauksen Impressin ollessa käytössä. Poista valinta kohdasta Salli kauko-ohjaus estääksesi kauko-ohjauksen käytön.

Skaalaus (vain piirroksissa)

Mittakaava

Määritetään piirroksen mittakaava viivaimissa.

Yhteensopivuus (asiakirjakohtaiset asetukset)

Alueen asetukset ovat voimassa vain käsiteltävälle asiakirjalle.

Käytä tulostimen mittoja asiakirjan muotoilussa

Merkinnällä määrätään, että tulostimen mittayksiköt ovat käytössä sekä tulostettaessa että muotoiltaessa näkymää näytöllä. Jos valintaruutu ei ole valittuna, käytetään näytöllä ja tulostettaessa tulostimesta riippumatonta asettelua.

Note.png Jos asetukset tehdään käsiteltävälle asiakirjalle ja se sitten tallennetaan, esimerkiksi vanhempaan binäärimuotoon, tämä asetus ei tallennu. Jos myöhemmin avataan vanhemman muodon tiedosto, tämä asetus saadaan oletuksista.

Lisää välit aktiivisen asiakirjan kappaleiden väliin

Merkinnällä määrätään, että LibreOffice Impress laskee kappaleiden välistyksen täsmälleen samoin kuin Microsoft PowerPoint.

Microsoft PowerPoint lisää kappaleen alavälin seuraavan kappaleen yläväliin laskiessaan kappaleiden väliä. LibreOffice Impress käyttää vain suurempaa kahdesta välistä.