Warning: This Help page is relevant to LibreOffice up to version 6.0.
For updated Help pages, visit https://help.libreoffice.org.

Generelt

From LibreOffice Help
Jump to: navigation, search

Definerer de generelle indstillingerfor tegning eller præsentationsdokumenter.

Åbn en præsentation, vælg Funktioner - Indstillinger' - LibreOffice Impress/LibreOffice Draw - Generelt'

Tekstobjekter

Tillad hurtigredigering

Hvis aktiveret, kan du redigere tekst umiddelbart efter at have valgt et tekstobjekt. Hvis deaktiveret skal du dobbeltklikke for at redigere teksten.

I en præsentation eller en tegning, kan du også åbne tekstredigeringstilstanden ved hjælp af Tillad hurtigredigering icon i værktøjslinjen Indstillinger.

Kun tekstområde markerbar

Angiver om en tekstramme vælges ved at klikke på teksten.

I det område af tekstrammen som ikke er udfyldt med tekst, kan et objekt bag tekstrammen markeres.

I en præsentation eller tegning kan denne tilstand også aktiveres gennem Marker kun tekstområdeikonet i alternativlinjen.

Nyt dokument (kun i præsentationer)

Begynd med Guide

Angiver om guiden skal aktiveres når en præsentation åbnes med Filer - Ny - Præsentation.

Indstillinger

Brug cache til baggrunden

Angiver om der skal benyttes mellemlager for visning af objekter på hovedsiden. Det øger visningshastigheden. Fravælg muligheden Brug baggrundsmellemlager hvis du ønsker at vise skiftende indhold på hovedsiden.

Kopi ved flytning

Hvis aktiveret, vil en kopi blive dannet, når du flytter et objekt, mens du holder Ctrl tasten nede. Det samme vil gøre sig gældende ved rotering og ændring af størrelse for objektet. Det originale objekt vil blive efterladt med den oprindelige placering og størrelse.

Objekter er altid flytbare

Angiver at du ønsker at flytte et objekt med Rotér værktøjet slået til. Hvis Objekt altid flytbart ikke er markeret, kan Rotér kun bruges til at rotere objektet.

Vrid ikke objekter i kurve (gælder kun i tegninger)

Opretholder relativ justering af Bézier punkter og 2D tegnede objekter overfor hinanden når du forvrænger objektet

Måleenhed

Fastslår Måleenhed for præsentationer.

Tabulatorer

Angiver afstanden mellem tabulatorstop.

Præsentation (kun i præsentationer)

Aktiver fjernkontrol

Angiver at du ønsker at aktivere Bluetooth-fjernkontrol, mens Impress kører. Fravælg Aktiver fjernkontrol for at deaktivere fjernkontrol.

Skaler (kun i tegninger)

Tegningsmålestok

Afgør tegneskalaen på linealen.

Kompatibilitet (dokumentspecifikke indstillinger)

Indstillingerne i dette område er kun gyldige for det nuværende dokument.

Brug printerens mål til dokumentformatering

Bestemmer at printerens mål er anvendt til udskrift og også for at formatere visning på skærmen. Hvis dette felt ikke er afkrydset, vil et printeruafhængigt udseende blive brugt til skærmvisning og udskrivning.

Note.png Hvis du definerer denne indstilling for det aktuelle dokument og så gemmer dokumentet, for eksempel i et ældre binært format, vil denne indstilling ikke blive gemt. Hvis du senere åbner filen fra det ældre format, vil denne indstilling blive sat som standard.

Tilføj afstand mellem afsnit i det aktuelle dokument

Angiver at LibreOffice Impress beregner afstanden mellem afsnit præcis som Microsoft PowerPoint.

Microsoft PowerPoint lægger bundafstand af et afsnit til topafstanden på det næste afsnit for at beregne den samlede afstand mellem afsnittene. LibreOffice Impress bruger kun den største af de to afstande.