Warning: This Help page is relevant to LibreOffice up to version 6.0.
For updated Help pages, visit https://help.libreoffice.org.

Obecné

From LibreOffice Help
Jump to: navigation, search

Určuje obecné nastavení pro prezentace nebo kresby.

Otevřete prezentaci, zvolte Nástroje - Možnosti' - LibreOffice Impress/LibreOffice Draw - Obecné'

Textové objekty

Povolit rychlou editaci

Je-li zapnuto, můžete text upravovat ihned po klepnutí na objekt, jinak je nutné pro úpravu textu poklepat.

V prezentaci nebo kresbě můžete tento režim editace textu aktivovat také pomocí ikony Povolit rychlou editaci na nástrojové liště Možnosti.

Lze vybrat pouze textovou oblast

Určuje, že se má po klepnutí na text vybrat textový rám.

Klepnutím do oblasti textového rámce, která není vyplněna textem, je možné vybrat objekt za textovým rámcem.

V prezentaci nebo kresbě můžete tento režim aktivovat také pomocí ikony Vybrat pouze textovou oblast na liště Možnosti.

Nový dokument (pouze v prezentacích)

Začít s průvodcem

Je-li toto pole zaškrtnuto, při otevření prezentace příkazem Soubor - Nový - Prezentace se aktivuje průvodce.

Nastavení

Použít mezipaměť v pozadí

Určuje, zda se pro zobrazení objektů na hlavní stránce použije mezipaměť. Tím zrychlíte zobrazení objektů. Pokud chcete na hlavní stránce zobrazovat proměnný obsah, zrušte zaškrtnutí pole Použít mezipaměť v pozadí.

Kopírovat při přesunu

Je-li povoleno, při přesunu objektu se automaticky vytvoří kopie, pokud podržíte klávesu Ctrl. Totéž platí pro otáčení a změnu velikosti objektu. Původní objekt zůstane zachován v původním místě a velikosti.

Vždy přesunutelné objekty

Určuje, že chcete přesouvat objekt, i když je aktivní nástroj Otočit. Pokud není toto pole zaškrtnuto, lze nástroj Otočit použít jen k otočení objektu.

Nedeformovat objekty na křivce (jen v kresbách)

I při deformaci objektu udržuje relativní vzájemné zarovnání Bézierových bodů a 2D objektů kresby.

Měrná jednotka

Určuje měrnou jednotku pro prezentace.

Kroky tabulátoru

Nastaví vzdáleností mezi kroky tabulátoru.

Prezentace (pouze v prezentacích)

Povolit dálkové ovládání

Určuje, že po dobu spuštění programu Impress chcete povolit dálkové ovládání pomocí Bluetooth. Dálkové ovládání zakážete tím, že zrušíte zaškrtnutí u volby Povolit dálkové ovládání.

Měřítko (pouze v kresbách)

Měřítko kresby

Určuje měřítko kresby na pravítkách.

Kompatibilita (nastavení specifická pro dokument)

Nastavení v této části je platné pouze pro aktuální dokument.

K formátování dokumentu použít metriku tiskárny

Určuje, že při tisku a formátování pro zobrazení na obrazovce se použije metrika tiskárny. Pokud tato volba není zaškrtnuta, pro zobrazení a tisk se použije na tiskárně nezávislé rozvržení.

Note.png Pokud tuto volbu nastavíte pro aktuálně otevřený dokument a poté jej uložíte např. ve starším binárním formátu, tato volba se neuloží. Pokud tento soubor uložený ve starším formátu později otevřete, tato volba bude zaškrtnuta.

Přidat prokládání mezi odstavce v aktuálním dokumentu

Určuje, že LibreOffice Impress počítá vzdálenosti mezi odstavci stejně jako Microsoft PowerPoint.

Microsoft PowerPoint vypočítává vzdálenost mezi odstavci jako součet vzdálenosti pod odstavcem a vzdálenosti nad následujícím odstavcem. LibreOffice Impress používá pouze větší ze vzdáleností.