Warning: This Help page is relevant to LibreOffice up to version 6.0.
For updated Help pages, visit https://help.libreoffice.org.

Общи

From LibreOffice Help
Jump to: navigation, search

Определя общите настройки за рисунки и презентации.

Отворете документ – презентация и изберете Инструменти - Настройки' - LibreOffice Impress/LibreOffice Draw - Общи'

Текстови обекти

Бързо редактиране

Ако е включено, можете да редактирате текста незабавно след щракване върху текстов обект. Ако е изключено, трябва да щракнете двукратно, за да редактирате текста.

В презентация или рисунка можете да включите режима на редактиране на текст и чрез иконата Разрешено бързо редактиране в лентата Настройки.

Само текстовата част е избираема

Определя дали текстовите рамки могат да се избират чрез щракване върху текста.

През областта на текстовата рамка, която не е запълнена с текст, може да бъде избран обект зад рамката.

В презентация или рисунка можете да включите този режим и чрез иконата Избор - само текстовата област в лентата Настройки.

Нов документ (само в презентации)

Стартиране с помощник

Определя дали да се стартира помощникът при избиране на Файл - Нов - Презентация.

Настройки

Кеш за фоновете

Определя дали да се използва кешът за показване на обектите от страницата – образец. Това ускорява визуализацията. Махнете отметката от Кеш за фоновете, ако желаете да се показва променливо съдържание от страницата – образец.

Копиране при местене

Ако е разрешено, при местенето на обект със задържан клавиш Ctrl се създава копие. Същото важи за въртене и преоразмеряване на обект. Оригиналният обект остава с текущата си позиция и размер.

Подвижни обекти - винаги

Указва, че обектите могат да се местят и при избран инструмент Въртене. Ако не е отметнато Подвижни обекти - винаги, инструментът Въртене може да се използва само за завъртане на обекта.

Обектите в крива не се деформират (само в рисунки)

Поддържа взаимното подравняване на контролните точки на криви на Безие и двумерни графични обекти, когато деформирате обекта.

Мерна единица

Определя мерната единица за презентации.

Табулатори

Определя разстоянието между позициите за табулация.

Презентация (само в презентации)

Разрешаване на отдалечен контрол

Указва, че искате да е разрешено дистанционното управление чрез Bluetooth, докато работи Impress. Изчистете Разрешаване на отдалечен контрол, за да забраните дистанционното управление.

Мащаб (само в рисунки)

Мащаб на рисунка

Определя мащаба на скалите за рисунки.

Съвместимост (настройки, специфични за документ)

Настройките в тази област са валидни само за текущия документ.

Форматиране на документа чрез метриките на принтера

Указва, че метриките на принтера се използват както за печатане, така и за форматиране на изображението за екрана. Ако тази настройка е изключена, за екрана и за печатане ще се използва независимо от принтера оформление.

Note.png Ако включите тази настройка за текущия документ и после го запишете, например, в по-стар двоичен формат, тя няма да бъде запазена. Ако след това отворите файла от по-стария формат, настройката ще придобие подразбираната си стойност.

Добавяне на отстояния между абзаците в текущия документ

Указва на LibreOffice Impress да изчислява отстоянията между абзаците точно като Microsoft PowerPoint.

Microsoft PowerPoint добавя долното отстояние на абзац към горното на следващия абзац, за да изчисли общото ра�стояние между абзаците. LibreOffice Impress използва само по-голямото от двете отстояния.