Menu Format

From LibreOffice Help
Jump to: navigation, search

Wybierz Format - Wyczyść formatowanie bezpośrednie

Wybierz Format - Znak

Po wstawieniu kursora do obiektu na pasku Formatowanie tekstu kliknij

Ikona
Znak

Wybierz Format - Znak - zakładka Czcionka

Wybierz Widok - Style i formatowanie - otwórz menu kontekstowe i wybierz Modyfikuj/Nowy - zakładka Czcionka

Otwórz menu kontekstowe nagłówka wiersza tabeli bazy danych i wybierz Format tabeli - zakładka Czcionka

Wybierz Format - Tytuł - zakładka Znak (dokumenty programu Chart)

Wybierz Format - Legenda - zakładka Znak (dokumenty programu Chart)

Wybierz Format - Oś - zakładka Znak (dokumenty programu Chart)

When in Calc: Wybierz Format - Komórka - zakładka Czcionka (arkusze kalkulacyjne)

Menu Format - Strona - Główka/Stopka - przycisk Edycja (arkusze kalkulacyjne)

Wybierz Format - Znak - zakładka Efekty czcionki

Wybierz Widok - Style i formatowanie - otwórz menu kontekstowe i wybierz Modyfikuj/Nowy - zakładka Efekty czcionki

When in Calc: Menu Format - Strona - Główka/Stopka - przycisk Edycja (arkusze kalkulacyjne)

Wybierz Format - Znak - zakładka Pozycja

Wybierz Widok - Style i formatowanie - otwórz menu kontekstowe i wybierz Modyfikuj/Nowy - zakładka Wyrównanie

When in Calc: Menu Format - Strona - Główka/Stopka - przycisk Edycja (arkusze kalkulacyjne)

Wybierz Format - Znak - zakładka Układ azjatycki

Wybierz Widok - Style i formatowanie - otwórz menu kontekstowe i wybierz Modyfikuj/Nowy - zakładka Układ azjatycki

Wybierz Format - Akapit - zakładka Typografia azjatycka (nie w HTML)

When in Calc: Wybierz Format - Komórki - zakładka Typografia azjatycka

Wybierz Widok - Style i formatowanie - otwórz menu kontekstowe i wybierz Modyfikuj/Nowy - zakładka Typografia azjatycka

Wybierz Format - Znak - karta Hiperłącze

Wybierz Format - Akapit

Po wstawieniu kursora do obiektu na pasku Formatowanie tekstu kliknij

Ikona
Akapit

Wybierz Format - Akapit - zakładka Wyrównanie

Wybierz Widok - Style i formatowanie - otwórz menu kontekstowe i wybierz Modyfikuj/Nowy - zakładka Wyrównanie

Wybierz Format - Akapit - zakładka Wcięcia i odstępy

Wybierz Widok - Style i formatowanie - otwórz menu kontekstowe i wybierz Modyfikuj/Nowy - zakładka Wcięcia i odstępy

Wybierz Format - Akapit - zakładka Tabulatory

Wybierz Widok - Style i formatowanie - otwórz menu kontekstowe i wybierz Modyfikuj/Nowy - zakładka Tabulatory

Kliknij dwukrotnie linijkę

(wszystkie opcje dostępne tylko w programach Writer i Calc)

Wybierz Format - Akapit - zakładka Krawędzie

Wybierz Format - Obraz - zakładka Krawędzie

Wybierz polecenie Format - Ramka/Obiekt - zakładka Krawędzie

Wybierz Format - Strona - zakładka Krawędzie

Wybierz Format - Znak - zakładka Krawędzie

Wybierz Widok - Style i formatowanie - otwórz menu kontekstowe i wybierz Modyfikuj/Nowy - zakładka Krawędzie

Wybierz Format - Strona - Główka - przycisk Więcej

Wybierz Format - Strona - Stopka - przycisk Więcej

When in Calc: Wybierz Format - Komórki - zakładka Krawędzie

When in Writer: Menu Format - Akapit - zakładka Krawędzie - Odstęp od zawartości

When in Calc: Menu Format - Strona - Krawędzie - Odstęp od zawartości

Wybierz Format - Akapit - zakładka Tło

Wybierz Format - Znak - zakładka Tło

Wybierz Format - Obraz - zakładka Tło

Wybierz Format - Ramka/Obiekt - zakładka Tło

Wybierz Format - Strona - zakładka Tło

Wybierz Format - Strona - Główka - przycisk Więcej

Wybierz Format - Strona - Stopka - przycisk Więcej

Wybierz Widok - Style i formatowanie - otwórz menu kontekstowe i wybierz Modyfikuj/Nowy - zakładka Tło

Wybierz Wstaw/Edycja - Sekcja - zakładka Tło

When in Calc: Wybierz Format - Komórki - zakładka Tło

Wybierz Format - Strona - zakładka Organizator

Wybierz Widok - Style i formatowanie - otwórz menu kontekstowe i wybierz Modyfikuj/Nowy - zakładka Organizator

Wybierz Format - Strona - zakładka Strona

Wybierz Widok - Style i formatowanie - otwórz menu kontekstowe i wybierz Modyfikuj/Nowy - zakładka Strona

Wybierz Format - Strona - zakładka Główka

Wybierz Widok - Style i formatowanie - otwórz menu kontekstowe i wybierz Modyfikuj/Nowy - zakładka Główka

Wybierz Format - Strona - zakładka Stopka

Wybierz Widok - Style i formatowanie - otwórz menu kontekstowe i wybierz Modyfikuj/Nowy - zakładka Stopka

Wybierz Widok - Style i formatowanie

F11

Na pasku formatowania kliknij

Ikona
Style i formatowanie

Na pasku Rysunek kliknij

Ikona
Efekty 3D

Otwórz menu kontekstowe obiektu 3D, wybierzEfekty 3D - zakładka Gemoetria

Otwórz menu kontekstowe obiektu 3D, wybierzEfekty 3D - zakładka Cieniowanie

Otwórz menu kontekstowe obiektu 3D, wybierz Efekty 3D - zakładka Oświetlenie

Otwórz menu kontekstowe obiektu 3D, wybierz Efekty 3D - zakładka Tekstury

Otwórz menu kontekstowe obiektu 3D, wybierz Efekty 3D - zakładka Materiał

Wybierz Format - Numeracja/Wypunktowanie

Na pasku formatowania kliknij

Ikona
Włącz/wyłącz wypunktowanie

Wybierz Format - Numeracja/Wypunktowanie Przejdź na zakładkę Opcje

When in Impress: Wybierz Style i formatowanie - Style obiektów prezentacji - menu kontekstowe stylu konspektu - Nowy/Modyfikuj

When in Writer: Wybierz Style i formatowanie - Style listy - menu kontekstowe - Nowy/Modyfikuj

Wybierz Format - Wypunktowanie/Numeracja - zakładka Znaki wypunktowania

When in Impress: Wybierz Style i formatowanie - Style obiektów prezentacji - menu kontekstowe stylu konspektu - Nowy/Modyfikuj

When in Writer: Wybierz Style i formatowanie - Style listy - menu kontekstowe - Nowy/Modyfikuj

Wybierz Format - Wypunktowanie/Numeracja - zakładka Typ numeracji

When in Impress: Wybierz Style i formatowanie - Style obiektów prezentacji - menu kontekstowe stylu konspektu - Nowy/Modyfikuj

When in Writer: Wybierz Style i formatowanie - Style listy - menu kontekstowe - Nowy/Modyfikuj

Wybierz kartę Format - Wypunktowanie i numeracja - Obraz

Wybierz Format - Wypunktowanie i numeracja - zakładka Konspekt

When in Writer: Wybierz Style i formatowanie - Style listy - menu kontekstowe - Nowy/Modyfikuj

Wybierz Format - Wypunktowanie i numeracja. Przejdź na zakładkę Pozycja

When in Writer: Wybierz Narzędzia - Numeracja konspektu - zakładka Pozycja

When in Writer: Wybierz Style i formatowanie - Style listy - menu kontekstowe - Nowy/Modyfikuj

When in Writer: Menu Format - Obraz - zakładka Przytnij

Ikona na pasku narzędzi Obraz:

Ikona
Przytnij

Wybierz Format - Zmień rozmiar liter

Otwórz menu kontekstowe (tekst) - wybierz Zmień rozmiar liter

Menu Format - Przewodnik fonetyczny dla języków azjatyckich