Menu Format

From LibreOffice Help
Jump to: navigation, search

Otwórz pasek narzędzi Formanty, kliknij ikonę Więcej formantów, kliknij ikonę Formant tabeli i przeciągnij myszą, aby utworzyć pole.

Otwórz pasek narzędzi Formanty, kliknij ikonę Więcej formantów, a następnie ikonę Formant tabeli i przeciągnij wskaźnikiem myszy, aby wygenerować pole. Bieżący formularz nie może być połączony z bazą danych.

Otwórz pasek narzędzi Formanty, kliknij ikonę Więcej formantów, a następnie ikonę Formant tabeli i przeciągnij wskaźnikiem myszy, aby wygenerować pole. Połączenie z bazą danych jest wymagane.

Otwórz pasek narzędzi Formanty, kliknij ikonę Pole kombi lub Pole listy i przeciągnij myszą, aby wygenerować pole. Formularz musi być połączony z bazą danych.

Otwórz pasek narzędzi Formanty, kliknij ikonę Pole kombi lub Pole listy i przeciągnij myszą, aby wygenerować pole. Formularz musi być połączony z bazą danych: Kreator - strona 1.

Otwórz pasek narzędzi Formanty, kliknij ikonę Pole kombi lub Pole listy i przeciągnij mysząy, aby wygenerować pole. Formularz musi być połączony z bazą danych: Kreator - strona 2.

Otwórz pasek narzędzi Formanty, kliknij ikonę Pole listy i przeciągnij myszą, aby wygenerować pole. Formularz musi być połączony z bazą danych: Kreator - strona 3.

Otwórz pasek narzędzi Formanty, kliknij ikonę Pole kombi i przeciągnij wskaźnikiem myszy, aby wygenerować pole. Formularz musi być połączony z bazą danych: kreator - strona 3.

Otwórz Przybornik w edytorze okien dialogowych Basic i kliknij

Ikona
Właściwości

Rozwiń menu kontekstowe wybranego elementu formularza i wybierz Formularz

Ikona
Formularz

Rozwiń menu kontekstowe wybranego elementu formularza i wybierz Formularz - zakładka Ogólne

Otwórz pasek narzędzi Formanty lub pasek projektu formularza i kliknij ikonę Formularz - zakładka Ogólne

Rozwiń menu kontekstowe wybranego elementu formularza i wybierz Formularz - zakładka Dane

Otwórz pasek narzędzi Formanty lub pasek projektu formularza i kliknij ikonę Formularz - zakładka Dane

Rozwiń menu kontekstowe wybranego formantu w dokumencie formularza XML i wybierzFormant - zakładka Dane

Otwórz pasek narzędzi Formanty dokumentu formularza XML i kliknij ikonę Formant - zakładka Dane

Rozwiń menu kontekstowe wybranego elementu formularza i wybierz Formularz - zakładka Zdarzenia

Otwórz pasek narzędzi Formanty lub pasek projektu formularza i kliknij ikonę Formularz - zakładka Zdarzenia

Rozwiń menu kontekstowe wybranego elementu formularza i wybierz Formant

Ikona
Formant

Rozwiń menu kontekstowe wybranego elementu formularza i wybierz Formant - zakładka Ogólne

Otwórz pasek narzędzi Formanty lub pasek projektu formularza i kliknij ikonę Formant - zakładka Ogólne

Rozwiń menu kontekstowe wybranego elementu formularza i wybierz Formant - zakładka Dane

Otwórz pasek narzędzi Formanty lub pasek projektu formularza i kliknij ikonę Formant - zakładka Dane

Rozwiń menu kontekstowe wybranego elementu formularza i wybierz Formant - zakładka Zdarzenia

Otwórz pasek narzędzi Formanty lub pasek projektu formularza i kliknij ikonę Formant - zakładka Zdarzenia

Otwórz pasek projektu formularza i kliknij

Ikona
Kolejność aktywacji

Otwórz pasek projektu formularza i kliknij

Ikona
Dodaj pole

Otwórz pasek projektu formularza i kliknij

Ikona
Nawigator formularza

Otwórz pasek narzędzi Formanty lub pasek projektu formularza i kliknij

Ikona
Włącz/Wyłącz tryb projektu

Otwórz Nawigatora formularza i zaznacz formularz, a następnie rozwiń menu kontekstowe i wybierz Otwórz w trybie projektu

Otwórz pasek projektu formularza i kliknij

Ikona
Otwórz w trybie projektu

Otwórz pasek projektu formularza i kliknij

Ikona
Włącz/wyłącz kreatory

Wybierz Format - Rozmieszczenie (LibreOffice Writer, LibreOffice Calc)

Rozwiń menu kontekstowe i wybierz Rozmieść (LibreOffice Impress, LibreOffice Draw)

Wybierz Modyfikuj - Rozmieść(LibreOffice Draw)

Ikona
Rozmieść

Wybierz Format - Rozmieść - Przesuń na wierzch (LibreOffice Writer, LibreOffice Calc)

Wybierz Modyfikuj - Rozmieść - Przesuń na wierzch (LibreOffice Draw)

Shift+Ctrl+plus (+) (LibreOffice Impress, LibreOffice Draw)

Rozwiń menu kontekstowe i wybierz Rozmieść - Przesuń na wierzch (LibreOffice Impress)

Ikona
Przesuń na wierzch

Wybierz Format - Rozmieść - Przesuń do przodu (LibreOffice Writer, LibreOffice Calc)

Wybierz Modyfikuj - Rozmieść - Przesuń do przodu (LibreOffice Draw)

Ctrl+plus (+) (LibreOffice Impress, LibreOffice Draw)

Rozwiń menu kontekstowe i wybierz Rozmieść - Przesuń do przodu (LibreOffice Impress)

Ikona
Przesuń do przodu

Wybierz Format - Rozmieść - Przesuń do tyłu (LibreOffice Writer, LibreOffice Calc)

Wybierz Modyfikuj - Rozmieść - Przesuń do tyłu(LibreOffice Draw)

Ctrl+minus (-) (LibreOffice Impress, LibreOffice Draw)

Rozwiń menu kontekstowe i wybierz Rozmieść - Przesuń do tyłu (LibreOffice Impress)

Ikona
Przesuń do tyłu

Wybierz Format - Rozmieść - Przesuń na spód (LibreOffice Writer, LibreOffice Calc)

Wybierz Modyfikuj - Rozmieść - Przesuń na spód (LibreOffice Draw)

Shift+Ctrl+minus (-) (LibreOffice Impress, LibreOffice Draw)

Rozwiń menu kontekstowe i wybierz Rozmieść - Przesuń na spód (LibreOffice Impress)

Ikona
Przesuń na spód

Wybierz Format - Rozmieść - Na pierwszym planie

Ikona
Na pierwszym planie

Wybierz Format - Rozmieść - W tle

Ikona
W tle

Wybierz Format - Wyrównanie (LibreOffice Writer, LibreOffice Calc)

Wybierz Modyfikuj - Wyrównanie (zaznaczone obiekty) (LibreOffice Draw)

Rozwiń menu kontekstowe i wybierz Wyrównanie (zaznaczone obiekty) (LibreOffice Impress, LibreOffice Draw)

Wybierz Format - Wyrównanie - Do lewej (LibreOffice Writer, LibreOffice Calc)

Wybierz Modyfikuj - Wyrównanie - Do lewej (zaznaczone obiekty) (LibreOffice Draw)

Rozwiń menu kontekstowe i wybierz Wyrównanie - Do lewej (zaznaczone obiekty) (LibreOffice Impress, LibreOffice Draw)

Na pasku Wyrównaj (LibreOffice Impress, LibreOffice Draw) kliknij

Ikona
Do lewej

Wybierz Format - Wyrównanie - Do środka (LibreOffice Writer, LibreOffice Calc)

Wybierz Modyfikuj - Wyrównanie - Do środka (zaznaczone obiekty) (LibreOffice Draw)

Na pasku Wyrównaj (LibreOffice Impress, LibreOffice Draw) kliknij

Ikona
Do środka

Wybierz Format - Wyrównanie - Do prawej

Wybierz Modyfikuj - Wyrównanie - Do prawej (zaznaczone obiekty) (LibreOffice Draw)

Na pasku Wyrównaj (LibreOffice Impress, LibreOffice Draw) kliknij

Ikona
Do prawej

Wybierz Format - Wyrównanie - Do góry (LibreOffice Writer, LibreOffice Calc)

Wybierz Modyfikuj - Wyrównanie - Do góry (zaznaczone obiekty) (LibreOffice Draw)

Rozwiń menu kontekstowe i wybierz Wyrównanie - Do góry (zaznaczone obiekty) (LibreOffice Impress, LibreOffice Draw)

Na pasku Wyrównaj (LibreOffice Impress, LibreOffice Draw) kliknij

Ikona
Do góry

Wybierz Format - Wyrównanie - Do środka (LibreOffice Writer, LibreOffice Calc)

Wybierz Modyfikuj - Wyrównanie - Do środka (zaznaczone obiekty) (LibreOffice Draw)

Rozwiń menu kontekstowe i wybierz Wyrównanie - Do środka (zaznaczone obiekty) (LibreOffice Impress, LibreOffice Draw)

Na pasku Wyrównaj (LibreOffice Impress, LibreOffice Draw) kliknij

Ikona
Do środka

Wybierz Format - Wyrównanie - Do dołu (LibreOffice Writer, LibreOffice Calc)

Wybierz Modyfikuj - Wyrównanie - Do dołu (zaznaczone obiekty) (LibreOffice Draw)

Na pasku Wyrównaj (LibreOffice Impress, LibreOffice Draw) kliknij

Ikona
Do dołu

Wybierz Format - Zakotwiczenie

Otwórz pasek projektu formularza i kliknij

Ikona
Zmiana zakotwiczenia

Wybierz Format - Zakotwiczenie - Do strony

Wybierz Format - Zakotwiczenie - Do akapitu

Wybierz Format - Zakotwiczenie - Do znaku

Wybierz Format - Zakotwiczenie - Jako znak

Wybierz Format - Zakotwiczenie - Do ramki

Wybierz Format - Zakotwiczenie - Do komórki