Pierwsze kroki

From LibreOffice Help
Jump to: navigation, search

Jak uprościć pracę, stosując przykłady i szablony

LibreOffice zawiera wiele dokumentów próbnych i gotowych do użycia szablonów. Możesz uzyskać do nich dostęp, wybierając polecenie Plik - Nowy - Szablony lub naciskając kombinację klawiszy Shift+Ctrl+N.

Po otwarciu jednego z szablonów nowy dokument jest tworzony na podstawie tego szablonu.

W oknie dialogowym kliknij odnośnik Pobierz więcej szablonów, aby wybrać i pobrać więcej szablonów.

Dodatkowo masz do dyspozycji różne kreatory (dostępne w menu Plik - Kreatory) służące do tworzenia własnych szablonów, których możesz używać jako podstawy swoich przyszłych dokumentów.

Tematy pokrewne

Praca z LibreOffice

When in Writer: Praca z dokumentami tekstowymi

When in Calc: Praca z arkuszami kalkulacyjnymi

When in Impress: Praca z prezentacjami

When in Draw: Praca z rysunkami

When in Math: Praca z równaniami matematycznymi