Warning: This Help page is relevant to LibreOffice up to version 6.0.
For updated Help pages, visit https://help.libreoffice.org.

Zoeken en vervangen

From LibreOffice Help
Jump to: navigation, search

Finds or replaces text or formats in the current document.

Kies Bewerken - Zoeken en vervangen

Ctrl+H

Klik op de werkbalk Standaard op

Pictogram
Zoeken en vervangen

Find

Enter the text that you want to find, or select a previous search from the list.

Search options are listed under the Find box and in the Other options area of the dialog.

Match case

Distinguishes between uppercase and lowercase characters.

When in Calc: Entire CellsWhole words only

Searches for whole words or cells that are identical to the search text.

When in Calc: All sheets

When in Calc: Searches through all of the sheets in the current spreadsheet file.

Replace

Voer de vervangende tekst in of selecteer de vervangende tekst of het vervangende opmaakprofiel in de lijst.

Replacement options are listed are listed under the Find box and in the Other options area of the dialog.

Alles zoeken

Hiermee worden alle exemplaren van de tekst of opmaak die u in het document zoekt, gevonden en geselecteerd (alleen in Writer- en Calc-documenten).

Find Previous

Finds and selects the previous occurrence of the text or format that you searching for in the document.

Find Next

Finds and selects the next occurrence of the text or format that you searching for in the document.

Vervangen

Vervangt de geselecteerde tekst of opmaak waarnaar u zocht, en zoekt dan naar de volgende voorkomende.

Alles vervangen

Vervangt alle voorkomende tekst of opmaak die u wilt vervangen.When in Impress: Herhaal deze opdracht totdat alle vervangingen op uw dia zijn gemaakt.

Other options

Shows more or fewer search options. Click this label again to hide the extended search options.

Current selection only

Searches only the selected text or cells.

Replace backwards

Search starts at the current cursor position and goes backwards to the beginning of the file.

Reguliere expressies

Staat u toe om jokertekens in uw zoakactie te gebruiken.

Lijst met reguliere expressies

When in Writer: Paragraph Styles / Including StylesWhen in Calc: Cell Styles

Searches for text formatted with the style that you specify. Select this checkbox, and then select a style from the Find list. To specify a replacement style, select a style from the Replace list.

When in Writer:

Note.png After you select the attributes that you want to search for, the Paragraph Styles box in the Other options area of the LibreOffice Writer Find & Replace dialog changes to Including Styles.
Note.png Als u naar tekst wilt zoeken waarin attributen zijn ingesteld via directe opmaak en opmaakprofielen, selecteert u het vak Inclusief opmaakprofielen.

Overeenkomsten zoeken

Find terms that are similar to the Find text. Select this checkbox, and then click the Similarities button to define the similarity options.

Identieke tekenbreedte (alleen als Aziatische talen zijn ingeschakeld)

Onderscheid maken tussen tekenopmaak met halve breedte en volledige breedte.

Overeenkomstige schrijfwijze (Japans) (alleen als Aziatische talen zijn ingeschakeld)

U kunt hier zoekopties specificeren voor een overeenkomstige schrijfwijze die in Japanse tekst wordt gebruikt. Selecteer dit vakje en klik vervolgens op de knop ... om de zoekopties te specificeren.

Zoeken in Japans

When in Writer: {{{1}}}== When in Writer: Attributes ==

When in Writer: Kies de tekstattributen waarnaar u wilt zoeken. Als u bijvoorbeeld wilt zoeken naar het attribuut Lettertype, wordt alle tekst gevonden waarvoor het standaardlettertype niet wordt gebruikt. Alle tekst met een direct gecodeerd lettertypeattribuut en alle tekst waarvoor een opmaakprofiel het lettertypeattribuut wijzigt, wordt gevonden.

Naar attributen zoeken

When in Writer: Format

When in Writer: Vindt specifieke tekstopmaakkenmerken, zoals lettertypen, teksteffecten en tekstverloopkarakteristieken.

When in Writer: No Format

When in Writer: Click in the Find or the Replace box, and then click this button to remove the search criteria based on formats.

When in Writer:

Note.png The search criteria for formatting attributes are displayed under the Find or the Replace box.

When in Calc: Direction

When in Calc: Bepaalt de volgorde voor het doorzoeken van de cellen.

When in Calc: Rows

When in Calc: Searches from left to right across the rows.

When in Calc: Columns

When in Calc: Searches from top to bottom through the columns.

When in Calc: Zoeken in

When in Calc: Formulas

When in Calc: Searches for the characters that you specify in formulas and in fixed (not calculated) values. For example, you could look for formulas that contain 'SUM'.

When in Calc: Values

When in Calc: Zoekt naar tekens in waarden en in formule-uitkomsten, die u heeft gespecificeerd.

When in Calc: Notes

When in Calc: Zoekt naar tekens die u heeft gespecificeerd in de notities die zijn gekoppeld aan cellen.

Sluiten

Het dialoogvenster sluiten en alle wijzigingen opslaan.

Tip.png Als u het dialoogvenster Zoeken en vervangen hebt gesloten, kunt u nog steeds zoeken met de laatste zoekcriteria die u hebt ingevoerd, door op Shift+Ctrl+F te drukken.

Related Topics

Jokertekens gebruiken om te zoeken in tekst

Lijst met reguliere expressies

Zoeken en vervangen in Writer