រក និង​ជំនួស

From LibreOffice Help
Jump to: navigation, search

Finds or replaces text or formats in the current document.

ជ្រើស កែ​សម្រួល - រក & ជំនួស

បញ្ជា(Ctrl)+Z

លើ​របារ​ស្តង់ដារ​ ចុច

រូបតំណាង
រក និង​ជំនួស

Find

Enter the text that you want to find, or select a previous search from the list.

Search options are listed under the Find box and in the Other options area of the dialog.

Match case

Distinguishes between uppercase and lowercase characters.

When in Calc: Entire CellsWhole words only

Searches for whole words or cells that are identical to the search text.

When in Calc: All sheets

When in Calc: Searches through all of the sheets in the current spreadsheet file.

Replace

បញ្ចូល​អត្ថបទ​ជំនួស​ ឬ​ ជ្រើស​អត្ថបទ​ជំនួស​បច្ចុប្បន្ន​ ឬ​រចនាប័ទ្ម​ពី​បញ្ជី ។

Replacement options are listed are listed under the Find box and in the Other options area of the dialog.

រក​ទាំង​អស់

រក និង​ជ្រើស​រាល់​អត្ថបទ ឬ​ទ្រង់ទ្រាយ​ដែល​អ្នក​កំពុង​ស្វែងរក​ក្នុង​ឯកសារ (តែ​ឯកសារ Writer និង Calc) ។

Find Previous

Finds and selects the previous occurrence of the text or format that you searching for in the document.

Find Next

Finds and selects the next occurrence of the text or format that you searching for in the document.

ជំនួស​

ជំនួស​អត្ថបទ​ដែល​បាន​​ជ្រើស​ ឬ​ទ្រង់​ទ្រាយ​​ដែល​អ្នក​បាន​ស្វែង​រក​ និង​បន្ទាប់​មក​​ស្វែង​រក​​ការ​កើត​ឡើង​បន្ទាប់​ ។​

ជំនួស​ទាំងអស់

ជំនួស​ការ​កើត​​ឡើង​ទាំង​អស់​របស់​អត្ថបទ​ ឬ​ទ្រង់​ទ្រាយ​ដែល​អ្នក​ចង់​ជំនួស​ ។When in Impress: ធ្វើ​ពាក្យ​បញ្ជា​នេះ​ម្តង​ទៀត​ រហូត​ដល់​ការ​ជំនួស​ទាំង​អស់​នៅ​លើ​ស្លាយ​របស់​អ្នក​ត្រូវ​បាន​ធ្វើ​ ។

Other options

Shows more or fewer search options. Click this label again to hide the extended search options.

Current selection only

Searches only the selected text or cells.

Replace backwards

Search starts at the current cursor position and goes backwards to the beginning of the file.

កន្សោម​ធម្មតា​

អនុញ្ញាត​ឲ្យ​អ្នក​ប្រើ​តួ​អក្ស​ជំនួស​ក្នុង​ការ​ស្វែងរក​របស់​អ្នក ។

​បញ្ជី​កន្សោម​ធម្មតា​

When in Writer: Paragraph Styles / Including StylesWhen in Calc: Cell Styles

Searches for text formatted with the style that you specify. Select this checkbox, and then select a style from the Find list. To specify a replacement style, select a style from the Replace list.

When in Writer:

Note.png After you select the attributes that you want to search for, the Paragraph Styles box in the Other options area of the LibreOffice Writer Find & Replace dialog changes to Including Styles.
Note.png ​ប្រសិន​បើ​អ្នក​ចង់​ស្វែង​រក​អត្ថបទ​​ ដែល​គុណលក្ខណៈ​ត្រូវ​បាន​កំណត់​ដោយ​ប្រើ​រចនាប័ទ្ម​ និង ទ្រង់ទ្រាយ​ដោយ​ផ្ទាល់​ ជ្រើស​ប្រអប់​ រួម​បញ្ចូល​រចនាប័ទ្ម

ស្វែងរក​ភាព​ស្រដៀង​គ្នា

Find terms that are similar to the Find text. Select this checkbox, and then click the Similarities button to define the similarity options.

ផ្គូផ្គង​ទទឹង​តួអក្សរ​ (លុះ​ត្រា​តែ​បើក​ភាសា​អាស៊ី)

សម្គាល់​រវាង​​សំណុំ​តួអក្សរ​ទទឹង​ពាក់​កណ្តាល​ និង ទទឹង​ពេញ​លេញ ។​

មាន​សម្លេង​​ដូច​ (ភាសា​ជប៉ុន​) (លុះ​ត្រា​តែ​បើក​ភាសា​អាស៊ី)

អនុញ្ញាត​ឲ្យ​អ្នក​បញ្ជាក់​ជម្រើស​ស្វែង​រក​​សម្រាប់​ការ​កំណត់​ស្រដៀង​គ្នា​ ដែល​បាន​ប្រើ​ក្នុង​អត្ថបទ​ភាសា​ជប៉ុន ។ ជ្រើស​ប្រអប់​ធីក​នេះ​ និង​បន្ទាប់​មក​ចុច​ប៊ូតុង​​ ... ដើម្បី​បញ្ជាក់​​ជម្រើស​ស្វែង​រក ។

ការ​ស្វែងរក​ជា​ភាសា​ជប៉ុន

When in Writer: {{{1}}}== When in Writer: Attributes ==

When in Writer: ជ្រើស​គុណលក្ខណៈ​​អត្ថបទ​ដែល​អ្នក​ចង់​ស្វែង​រក​ ។ ឧទាហរណ៍​ ប្រសិន​បើ​អ្នក​ស្វែង​រក​គុណលក្ខណៈ​ ពុម្ពអក្សរ នោះ​រក​ឃើញ​វត្ថុ​ទាំង​អស់​នៃ​អត្ថបទ​ដែល​មិន​ប្រើ​​​​ពុម្ពអក្សរ​​លំនាំ​ដើម​​ ។ អត្ថបទ​ទាំង​អស់​​​​​ដែល​មាន​គុណ​លក្ខណៈ​​ពុម្ព​អក្សរ​​​​​​​កូដ​ដោយ​ផ្ទាល់​ និង​ អត្ថបទ​ទាំងអស់​ដែល​រចនាប័ទ្ម​មួយ​​ប្តូរ​គុណលក្ខណៈ​ពុម្ពអក្សរ​​រក​​ឃើញ​ ។​

ស្វែង​រក​គុណលក្ខណៈ

When in Writer: Format

When in Writer: រក​លក្ខណៈ​ពិសេស​ធ្វើ​ទ្រង់ទ្រាយ​អត្ថបទ​ជាក់លាក់ ដូចជា​ប្រភេទ​ពុម្ព​អក្សរ បែបផែន​ពុម្ព​អក្សរ និង​លក្ខណៈ​លំហូរ​អត្ថបទ ។

When in Writer: No Format

When in Writer: Click in the Find or the Replace box, and then click this button to remove the search criteria based on formats.

When in Writer:

Note.png The search criteria for formatting attributes are displayed under the Find or the Replace box.

When in Calc: Direction

When in Calc: កំណត់​លំដាប់​សម្រាប់​ស្វែង​រក​ក្រឡា ។

When in Calc: Rows

When in Calc: Searches from left to right across the rows.

When in Calc: Columns

When in Calc: Searches from top to bottom through the columns.

When in Calc: ​ស្វែង​រក​ក្នុង

When in Calc: Formulas

When in Calc: Searches for the characters that you specify in formulas and in fixed (not calculated) values. For example, you could look for formulas that contain 'SUM'.

When in Calc: Values

When in Calc: ស្វែង​រក​តួអក្សរ​ដែល​អ្នក​បញ្ជាក់​ជា​តម្លៃ​ និង​ជា​លទ្ធផល​របស់​រូបមន្ត ។

When in Calc: Notes

When in Calc: ស្វែង​រក​តួអក្សរ​ដែល​អ្នក​បញ្ជាក់​ជា​មតិយោបល់​ដែល​បាន​ភ្ជាប់​ទៅ​កាន់​ក្រឡា ។

បិទ

បិទ​ប្រអប់ និង​រក្សា​ទុក​រាល់​ការ​ផ្លាស់ប្តូរ ។

Tip.png បន្ទាប់​ពី​អ្នក​បាន​បិទ​ប្រអប់ រក និង​ ជំនួស​ ហើយ អ្នក​នៅ​តែ​អាច​បន្ត​ការ​ស្វែង​រក​បាន ដោយ​ប្រើ​លក្ខណៈ​វិនិច្ឆ័យ​ចុង​ក្រោយ​ដែល​អ្នក​បាន​បញ្ចូល​ ដោយ​ចុច​ប្តូរ​ (Shift)+បញ្ជា​(Ctrl)+F ។

Related Topics

ការ​ប្រើ​តួអក្សរ​ជំនួស​ក្នុង​ការ​ស្វែងរក​អត្ថបទ

​បញ្ជី​កន្សោម​ធម្មតា​

ការរក និង ការជំនួស​នៅក្នុង Writer