Warning: This Help page is relevant to LibreOffice up to version 6.0.
For updated Help pages, visit https://help.libreoffice.org.

Najít a nahradit

From LibreOffice Help
Jump to: navigation, search

Finds or replaces text or formats in the current document.

Zvolte Úpravy - Najít a nahradit

Ctrl+H

Na liště Standardní klepněte na

Ikonka
Najít a nahradit

Find

Enter the text that you want to find, or select a previous search from the list.

Search options are listed under the Find box and in the Other options area of the dialog.

Match case

Distinguishes between uppercase and lowercase characters.

When in Calc: Entire CellsWhole words only

Searches for whole words or cells that are identical to the search text.

When in Calc: All sheets

When in Calc: Searches through all of the sheets in the current spreadsheet file.

Replace

Zadejte nebo vyberte ze seznamu text či styl pro nahrazení.

Replacement options are listed are listed under the Find box and in the Other options area of the dialog.

Najít vše

Najde a označí v dokumentech všechny texty nebo formáty, které hledáte (pouze pro dokumenty Writer nebo Calc).

Find Previous

Finds and selects the previous occurrence of the text or format that you searching for in the document.

Find Next

Finds and selects the next occurrence of the text or format that you searching for in the document.

Nahradit

Nahradí označený text nebo formát, který jste vyhledal, a poté hledá další výskyt.

Nahradit vše

Nahradí všechny výskyty textu nebo formátu, který chcete nahradit.When in Impress: Tento příkaz opakujte, dokud se neprovedou všechna nahrazení na snímku.

Other options

Shows more or fewer search options. Click this label again to hide the extended search options.

Current selection only

Searches only the selected text or cells.

Replace backwards

Search starts at the current cursor position and goes backwards to the beginning of the file.

Regulární výrazy

Umožní Vám použít při hledání zástupné znaky.

Seznam regulárních výrazů

When in Writer: Paragraph Styles / Including StylesWhen in Calc: Cell Styles

Searches for text formatted with the style that you specify. Select this checkbox, and then select a style from the Find list. To specify a replacement style, select a style from the Replace list.

When in Writer:

Note.png After you select the attributes that you want to search for, the Paragraph Styles box in the Other options area of the LibreOffice Writer Find & Replace dialog changes to Including Styles.
Note.png Pokud chcete hledat text, který má přímým formátováním nastaven určité atributy, zvolte pole Včetně stylů.

Hledání podobností

Find terms that are similar to the Find text. Select this checkbox, and then click the Similarities button to define the similarity options.

Porovnat šířku znaku (pouze jsou-li povoleny asijské jazyky)

Rozlišuje mezi formami znaku v poloviční šířce a plné šířce.

Zní jako (japonština) (pouze jsou-li povoleny asijské jazyky)

Je možné určit, zda se v japonském textu hledá podobná notace. Zaškrtněte toto pole, poté klepněte na tlačítko Zní jako a určete možnosti vyhledávání.

Hledání v japonštině

When in Writer: {{{1}}}== When in Writer: Attributes ==

When in Writer: Vyberte atributy textu, které chcete hledat. Např. pokud hledáte atribut Písmo, vyhledá se veškerý text, který nepoužívá výchozí písmo. Nalezne se tak text, jehož písmo je určené přímo nebo je změněno stylem.

Hledání atributů

When in Writer: Format

When in Writer: Nalezne specifické vlastnosti formátu textu jako typ písma, efekty pro písmu a charakteristika toku textu.

When in Writer: No Format

When in Writer: Click in the Find or the Replace box, and then click this button to remove the search criteria based on formats.

When in Writer:

Note.png The search criteria for formatting attributes are displayed under the Find or the Replace box.

When in Calc: Direction

When in Calc: Určuje, jak bude prohledávání buněk postupovat.

When in Calc: Rows

When in Calc: Searches from left to right across the rows.

When in Calc: Columns

When in Calc: Searches from top to bottom through the columns.

When in Calc: Hledat v

When in Calc: Formulas

When in Calc: Searches for the characters that you specify in formulas and in fixed (not calculated) values. For example, you could look for formulas that contain 'SUM'.

When in Calc: Values

When in Calc: Vyhledá zadané znaky v hodnotách a ve výsledcích vzorců.

When in Calc: Notes

When in Calc: Vyhledá zadané znaky v komentářích, které jsou připojeny k buňkám.

Zavřít

Zavře dialogové okno a uloží všechny změny.

Tip.png Po zavření dialogu Najít a nahradit můžete naposledy zadaná kritéria stále použít pro hledání pomocí stisknutí Shift+Ctrl+F.

Related Topics

Používání zástupných znaků při hledání textu

Seznam regulárních výrazů

Hledání a nahrazování v aplikaci Writer