Vie PDF-asiakirjana

From LibreOffice Help
Jump to: navigation, search

Tallennetaan käsiteltävä asiakirja siirrettävään (Portable Document Format) PDF-asiakirjamuotoon, version 1.4 mukaisesti. PDF-tiedosto voidaan näyttää ja tulostaa miltä tahansa alustalta alkuperäinen muotoilu säilyttäen, mikäli ohjelmallinen tuki on asennettu.

Valitse Tiedosto - Vie PDF:änä

PDF-vientikuvake, jossa arkissa rivejä ja kirjaimet PDF
Vie heti PDF:änä

Contents

Yleistä-välilehti

Alue

Määritetään PDF-tiedostoon sisältyvien sivujen vientiasetukset.

Kaikki

Viedään kaikki määritetyt tulostusalueet. Jos tulostusaluetta ei olla määritelty, viedään koko asiakirja

Sivut

Viedään kenttään kirjoitetut sivut.

Sivujen jakson viemiseksi käytetään merkintätapaa 3-6. Yksittäisten sivujen viemiseksi käytetään merkintätapaa 7;9;11.Tarvittaessa voidaan viedä yhdistelmä sivujaksoista ja yksittäisistä sivuista käyttäen merkintätapaa 3-6;8;10;12.

Valinta

Viedään nykyinen valinta.

Kuvat

Tehdään PDF-vientiasetukset asiakirjan kuville.

Note.png EPS-kuvat upotetuin esikatselukuvin viedään vain esikatselukuvina. EPS-kuvat, joissa ei ole upotettuja esikatselukuvia, viedään tyhjinä paikkamerkkeinä.

Häviötön pakkaus

Valitaan kuvien häviötön pakkaaminen. Kaikki kuvapisteet säilyvät.

JPEG-pakkaus

Valitaan kuvien JPEG-pakkaus. Korkeatasoisena laatuna miltei kaikki kuvapisteet säilyvät. Laatua alentamalla menetetään joitakin kuvapisteitä ja artefakteja muodostuu,mutta tiedostojen koot pienenevät.

Laatu

Annetaan JPEG-pakkaukselle laatutaso.

Vähennä kuvatarkkuutta

Valitaan kuvien interpolointi tai pienentäminen vähäisempään kuvapistemäärään tuumalle.

Valitaan kuvien tavoitetarkkuus.

Yleistä

Tehdään yleiset PDF-vientiasetukset.

Hybridi-PDF (sisällytä ODF-tiedosto)

Tämä asetus sallii käyttäjän viedä asiakirjan .pdf -tiedostona kahdella tiedostomuodolla: PDF ja ODF. Asiakirja käyttäytyy PDF-katselimessa tavanomaisen .pdf-tiedoston tapaan mutta säilyy täysin muokattavana LibreOffice-ohjelmalla.

Arkistokelpoinen PDF/A-1a (ISO 19005-1)

Muunnetaan PDF/A-1a -tiedostomuotoon. Tämä on määritelty sähköisten asiakirjojen pitkäaikaisen säilytyksen tiedostomuodoksi. Kaikki fontit, joita on käytetty lähdeasiakirjassa, upotetaan tuotettavaan PDF-tiedostoon. PDF-muotoilutunnisteet kirjoitetaan.

Muotoilutunnisteellinen PDF (sisältää asiakirjan rakenteen)

Valitaan PDF-muotoilukoodien kirjoittaminen. Tämä voi lisätä tiedoston kokoa suunnattomia määriä.

Muotoilutunnisteellinen PDF sisältää tietoa asiakirjan sisällön rakenteesta. Tämä voi auttaa asiakirjan esittämisessä erilaisissa näyttölaitteissa ja kun käytetään näytönluku-ohjelmaa.

Vie kirjanmerkit

Valitaan Writer-asiakirjojen kirjanmerkkien vienti PDF-kirjanmerkkeinä. Kirjanmerkit luodaan kaikille jäsennetyille kappaleille (Työkalut - Jäsennysnumerointi) ja kaikille sisällysluettelon riveille, joille on määritetty hyperlinkit lähdeasiakirjassa.

Vie huomautukset

Valitaan Writerin ja Calcin huomautusten vienti PDF-huomautuksina.

Viedäksesi Writer-asiakirjan huomautukset siinä muodossa kuin ne näkyvät LibreOfficessa valitse Työkalut - Asetukset - LibreOffice Writer - Tulostus ja valitse vaihtoehto Marginaaliin Huomautukset-osiossa. Sivujen kokoa skaalataan viennissä siten, että huomautukset mahtuvat sivun marginaaliin.

Luo PDF-lomake

Valitaan PDF-lomakkeen luominen. Käyttäjä voi täyttää ja tulostaa tämän PDF-asiakirjan.

Lähetysmuoto

Valitaan PDF-tiedoston sisältä tapahtuva lomakkeen lähetysmuoto.

Valitaan tietomuoto, joka vastaanotetaan lähettäjältä: FDF (Forms Data Format), PDF, HTML tai XML.

Tämä asetus ohittaa ohjausobjektin URL-ominaisuuden, joka on asetettu asiakirjassa.

Salli samannimiset kentät

Merkinnällä sallitaan saman kenttänimen käyttäminen useammalle kentällä tuotetussa PDF-tiedostossa. Ilman merkintää vietäville kenttänimille tuotetaan yksilölliset nimet.

Vie automaattisesti lisätyt tyhjät sivut

Jos kytketään käyttöön, ohjelman lisäämät tyhjät sivut viedään PDF-tiedostoon. Tämä on hyödyllistä, jos PDF-tiedosto tulostetaan kaksipuoleisesti. Esimerkki: kirjan kappaletyyli on asetettu alkamaan aina numeroltaan parittomalta sivulta. Edellinen kappale päättyy parittomalle sivulle. LibreOffice lisää parillisesti numeroidun tyhjän sivun. Tämä asetus koskee tämän parillisen sivun vientiä.

Aloitusnäkymä-välilehti

Paneelit

Vain sivu

Valitaan tuotettavaksi PDF-tiedosto, joka esittää vain sivun sisällön.

Kirjanmerkit ja sivu

Valitaan tuotettavaksi PDF-tiedosto, joka esittää kirjanmerkkipaneelin ja sivun sisällön.

Esikatselukuvat ja sivu

Valitaan tuotettavaksi PDF-tiedosto, joka esittää esikatselukuvien paneelin ja sivun sisällön.

Avaa sivulta

Annettu sivu valitaan esitettäväksi lukijan avatessa PDF-tiedoston.

Suurennus

Oletus

Valitaan tuotettavaksi PDF-tiedosto, joka esittää sivun zoomaamatta. Jos lukuohjelma oletusarvoisesti käyttää suurennussuhdetta, sivu esitetään tämän suurennuskertoimen mukaisesti.

Sovita ikkunaan

Valitaan tuotettavaksi PDF-tiedosto, joka esittää koko sivun sovitettuna lukijan ikkunaan.

Sovita leveys

Valitaan tuotettavaksi PDF-tiedosto, joka esittää sivun sovitettuna lukijan ikkunan leveyteen.

Sovita näkyvä

Valitaan tuotettavaksi PDF-tiedosto, joka esittää sivun tekstin ja kuvat sovitettuna lukijan ikkunan leveyteen.

Zoom-kerroin

Valitaan annettavaksi suurennuskerroin, jonka mukaisesti lukuohjelma avaa PDF-tiedoston.

Sivun asettelu

Oletus

Valitaan tuotettavaksi PDF-tiedosto, joka esittää sivut lukuohjelman asetteluasetusten mukaisesti.

Yksi sivu

Valitaan tuotettavaksi PDF-tiedosto, joka esittää sivun kerrallaan.

Jatkuva-valintaruutu

Valitaan tuotettavaksi PDF-tiedosto, joka esittää sivut jatkuvana palstana.

Jatkuva vastakkaiset

Valitaan tuotettavaksi PDF-tiedosto, joka esittää aukeamat jatkuvana palstana. Kun sivuja on enemmän kuin kaksi, ensimmäinen sivu esitetään oikealla.

Ensimmäinen sivu on vasen

Merkinnällä määrätään tuotettavaksi PDF-tiedosto, joka esittää sivut vierekkäin jatkuvana palstana. Kun sivuja on enemmän kuin kaksi, ensimmäinen sivu esitetään vasemmalla. Tuki laajennetulle tekstiasettelulle (CTL) on asetettava Työkalut - Asetukset - Kieliasetukset - Kielet -sivulla.

Käyttöliittymä-välilehti

Ikkunavalinnat

Sovita ikkuna aloitussivuun

Valitaan tuotettavaksi PDF-tiedosto, joka esitetään lukuohjelman ikkunassa aloitussivu kokonaisena.

Keskitä ikkuna kuvaruudulla

Valitaan tuotettavaksi PDF-tiedosto, joka esitetään lukuohjelman ikkunassa keskitettynä näytölle.

Avaa kokonäyttötilassa

Valitaan tuotettavaksi PDF-tiedosto, joka esitetään lukuohjelman kokoruutunäytöllä kaikkien muiden ikkunoiden edessä.

Näytä asiakirjan otsikko

Valitaan tuotettavaksi PDF-tiedosto, joka esittää asiakirjan otsikon lukuohjelman otsikkopalkissa.

Käyttöliittymävalinnat

Piilota valikkorivi

Merkitsemällä määrätään, että lukuohjelman valikkopalkkia ei näytetä, kun asiakirja on aktiivinen.

Piilota työkalurivi

Merkitsemällä määrätään, että lukuohjelman työkalupalkkia ei näytetä, kun asiakirja on aktiivinen.

Piilota ikkunanhallintapainikkeet

Merkitsemällä määrätään, että lukuohjelman ohjausobjekteja ei näytetä, kun asiakirja on aktiivinen.

Siirtymät

Käytä siirtotehosteita

Merkitsemällä määrätään, että Impressin diojen siirtymien tehosteet viedään vastaaviksi PDF-tehosteiksi.

Kirjanmerkit

Kaikki kirjanmerkkitasot

Merkitsemällä määrätään, että kaikki kirjanmerkkitasot esitetään, kun lukuohjelma avaa PDF-tiedoston.

Näkyvät kirjanmerkkitasot

Valitaan lukuohjelman esittämien kirjamerkkitasojen rajaaminen määrätylle tasolle PDF-tiedostoa avattaessa.

Linkit-välilehti

Määritetään, miten kirjanmerkit ja hyperlinkit viedään asiakirjassa.

Muunna kirjanmerkit nimetyksi näkymiksi

PDF-tiedostojen kirjamerkit (viittauksen kohteet) voidaan määritellä suorakulmaisina alueina. Sen lisäksi nimettyjen objektien kirjanmerkit voidaan määritellä nimillään. Kun ruutu merkitään, asiakirjan nimetyt objektit viedään kelvollisina kirjamerkkikohteina. Tämä sallii linkittämisen noihin objekteihin toisista asiakirjoista käsin.

Muunna linkit toisiin asiakirjoihin PDF-linkeiksi

Kun ruutu merkitään, URL-osoitteet, jotka viittaavat toisiin ODF-tiedostoihin, muunnetaan viittaamaan samannimisiin PDF-tiedostoihin. Viittaavissa URL-osoitteissa tiedostopäätteet .odt, .odp, .ods, .odg ja .odm muunnetaan päätteeksi .pdf.

Suhteelliset linkit paikallisten tiedostojen välillä

Kun ruutu merkitään, URL-osoitteet viedään toisiin asiakirjoihin tiedostojärjestelmän suhteellisina URL-osoitteina. Katso "suhteelliset hyperlinkit" ohjeista.

Asiakirjojen väliset linkit

Määritetään, miten PDF-tiedoston hyperlinkit toisiin tiedostoihin käsitellään.

Oletustoiminta

PDF-asiakirjan linkit toisiin asiakirjoihin käsitellään käyttöjärjestelmän määrittämällä tavalla.

Avaa PDF-tiedostojen katselusovelluksessa

Asiakirjojen väliset linkit avataan samalla PDF-lukuohjelmalla, jolla asiakirjakin juuri esitetään. PDF-lukuohjelman tulee kyetä käsittelemään hyperlinkin osoittama tiedostotyyppi.

Avaa WWW-selaimessa

Asiakirjojen väliset linkit avataan Internet-selaimella. Internet-selaimen tulee kyetä käsittelemään hyperlinkin osoittama tiedostotyyppi.

Suojaus-välilehti

Aseta salasanat

Avataan napsauttamalla valintaikkuna, jossa syötetään salasanat.

You can specify a password needed to view the PDF. You can enter an optional password that allows the person viewing the PDF to edit and/or print the document.

Tulostus

Ei sallittu

Asiakirjan tulostamista ei ole sallita.

Alhainen resoluutio (150 dpi)

Asiakirja voidaan tulostaa vain pienehköllä tarkkuudella (150 dpi). Kaikki PDF-lukuohjelmat eivät huomioi tätä asetusta.

Korkea resoluutio

Asiakirja voidaan tulostaa suurella tarkkuudella.

Muutokset

Ei sallittu

Muutoksia sisältöön ei sallita.

Sivujen lisääminen, poistaminen ja kääntäminen

Vain sivujen lisääminen, poistaminen ja kierto sallitaan.

Lomakekenttien täyttö

Vain lomakekenttien täyttäminen on sallittua.

Kommentointi, lomakekenttien täyttö

Vain kommentointi ja lomakekenttien täyttäminen sallitaan.

Kaikki paitsi sivujen kopiointi

Kaikki muutokset ovat sallittuja, paitsi sivujen kopiointi.

Salli sisällön kopiointi

Merkitsemällä sallitaan leikepöydän sisällön kopiointi.

Salli saavutettavuustyökaluille pääsy tekstiin

Merkitsemällä sallitaan esteettömyystyökalujen pääsy tekstiin.

Sähköiset allekirjoitukset -välilehti

Tällä välilehdellä olevat asetukset ohjaavat PDF-tiedostojen sähköistä allekirjoittamista.

Sähköisellä allekirjoituksella vahvistetaan, että PDF-tiedosto on väitetyn henkilön (eli sinun) laatima, eikä sitä ole muokattu allekirjoittamisen jälkeen.

PDF-tiedostojen allekirjoittamiseen käytetään avaimia ja X.509-varmenteita, jotka sijaitsevat oletusarvoisesti käytössä olevassa avainvarastossa tai sirukortilla.

Käytettävä avainvarasto voidaan valita asetuksista: Työkalut - Asetukset - LibreOffice - Suojaus - Varmenteen polku.Sirukorttia käytettäessä kortin täytyy olla valmiiksi asetettu toimimaan avainvarastosi kanssa. Tämä tapahtuu tavallisesti sirukortin lukijan ohjelmistoa asennettaessa.

Käytä tätä varmennetta PDF-asiakirjojen sähköiseen allekirjoittamiseen

Mahdollistaa varmenteen valinnan allekirjoitettujen PDF-tiedostojen vientiä varten.

Valitse

Avaa Valitse varmenne -valintaikkunan.

Kaikki avainvarastossa olevat varmenteet näytetään. Jos avainvarasto on suojattu salasanalla, sitä kysytään. Mikäli käytetään sirukorttia, jossa on PIN-tarkistus, myös PIN-koodia kysytään.

Valitse PDF-tiedostojen sähköiseen allekirjoittamiseen käytettävä varmenne napsauttamalla sitä vastaavaa riviä ja lopuksi OK.

Kaikki muut kentät Sähköiset allekirjoitukset -välilehdellä ovat käytettävissä vasta kun varmenne on valittu.

Varmenteen salasana

Anna salasana, jolla valittua varmennetta vastaava yksityinen avain on suojattu. Yleensä tämä on avainvaraston salasana.

Note.png Jos avainvaraston salasana on jo annettu Valitse varmenne -valintaikkunassa, avainvarasto voi olla jo avattu eikä salasanaa enää tarvita. Mutta varmuuden vuoksi se kannattaa antaa joka tapauksessa.
Warning.png Sirukorttia käytettäessä PIN-koodi syötetään tänne. Jotkin sirukorttiohjelmistot vaativat PIN-koodin uudelleen ennen varsinaista allekirjoittamista. Tämä johtuu sirukorttien teknisestä toteutuksesta.

Sijainti, yhteystiedot, syy

Näihin kolmeen kenttään voidaan syöttää lisätietoja PDF-tiedoston sähköisestä allekirjoituksesta: missä, kenen toimesta ja miksi allekirjoitus tehtiin. Tiedot sisällytetään PDF-asiakirjaan, ja ne ovat kenen tahansa PDF-tiedostoa katselevan luettavissa. Nämä kentät voi myös jättää tyhjiksi.

Aikaleiman vahvistaja

Mahdollistaa aikaleiman vahvistajan (TSA) URL-osoitteen valinnan.

PDF-tiedostoa allekirjoitettaessa TSA:lta haetaan sähköisesti allekirjoitettu aikaleima, joka sisällytetään osaksi allekirjoitusta. Tämä RFC 3161 -muotoinen aikaleima mahdollistaa allekirjoitusajankohdan luotettavan varmistamisen.

Luetteloa TSA-osoitteista ylläpidetään asetuksissa: Työkalut - Asetukset - LibreOffice - Suojaus - TSA:t.

Jos mitään TSA-osoitetta ei ole valittu (tämä on oletus), allekirjoitukselle ei anneta varmennettua aikaleimaa, mutta käyttämäsi tietokoneen kellon mukainen aika otetaan osaksi allekirjoitusta.

Vienti-painike

Käsiteltävä tiedosto viedään PDF-muodossa.