Redigera hyperlänkar

From LibreOffice Help
Jump to: navigation, search

När du håller ner Ctrl och klickar på en hyperlänk i ett Writer-dokument öppnar webbläsaren den begärda webbadressen. Använder du inte en mus kan du placera markören i hyperlänken och öppna snabbmenyn med Skift+F10, och sedan välja Öppna hyperlänk.

Så här ändrar du hyperlänktexten

  • I Writer-dokument kan du klicka var som helst i en hyperlänk och redigera den synliga texten.

Om du stänger hyperlänken genom att placera markören någon annanstans, ändras bara synlig text.Om du lämnar en hyperlänk genom att göra ett blanksteg direkt efter det sista tecknet kommer AutoCorrect - om det är aktiverat - ändra mål-URL till att bli samma som synlig text.*I alla dokumenttyper kan du öppna dialogrutan Hyperlänk om du vill redigera en hyperlänk. Placera först markören i hyperlänken eller precis framför hyperlänken. Klicka sedan på ikonen Hyperlänk i Standardraden.

Så här ändrar du en hyperlänks URL

Ändra alla hyperlänkars attribut.

  1. Öppna fönstret Formatmallar och formatering.
  2. Klicka på ikonen Teckenformat.
  3. Högerklicka på teckenformatet "Internetlänk" eller "Använd Internetlänk" och välj Ändra.
  4. Markera nya attribut i dialogrutan och klicka på OK.

Redigera en hyperlänkknapp

Om hyperlänken är en knapp klickar du på kanten för att markera den eller håll ned Alt samtidigt som du klickar. Öppna dialogrutan Egenskaper från snabbmenyn. Du kan redigera texten på etiketten under "Bildtext" och ändra adressen i fältet "URL".

Närliggande ämnen

Relativa och absoluta länkar