Redigere hyperlenker

From LibreOffice Help
Jump to: navigation, search

Når du Ctrl-klikker en hyperlenke i et Writer-dokument vil nettleseren din åpne med den forspurte nettadressen. Hvis du ikke bruker ei mus, plasser markøren inni hyperlenka og åpne sprettoppmenyen med Shift + F10, og velg Åpne hyperlenke.

Slik kan du endre teksten som vises sammen med hyperlenka

  • I Writer-dokumenter kan du klikke hvor som helst i en hyperlenke og redigere den synlige teksten.

Hvis du går ut av hyperlenka ved å plassere markøren utenfor den, er det bare den synlige teksten som vil endres.Hvis du forlater hyperlenka ved å skrive inn et mellomromstegn rett etter det siste tegnet, vil Autoretting, hvis denne funksjonen er slått på, endre mål-URL-til å bli det samme som den synlige teksten.*I alle dokumenttyper kan du åpne dialogvinduet Hyperlenke for å redigere en hyperlenke. Først plasserer du markøren i eller rett foran hyperlenka, og trykk deretter på Hyperlenke på standardverktøylinja

Forandre URL-en i en hyperlenke slik:

  • Alternativ 1: Åpne dialogvinduet Hyperlink på måten som beskrives over.

Endre egenskaper for alle hyperlenker

  1. Åpne stilbehandleren.
  2. Trykk på Tegnstiler.
  3. Høyreklikk på tegnstilen «Internett-lenke» eller «Besøkt Internett-lenke» og velg Rediger.
  4. I dialogvinduet som vises, velger du de nye egenskapene du bruke, og velg deretter OK.

Redigere en hyperlenkeknapp

Hvis hyperlenka er en knapp, kan du trykke på kanten for å merke den, eller trykke Alt mens du klikker. Åpne Egenskaper-dialogvinduet via sprettoppmenyen. Du kan redigere etiketteksten under «Etikett» og forandre adressen i «URL feltet».

Lignende emner

Relative og absolutte lenker