Úprava hypertextových odkazů

From LibreOffice Help
Jump to: navigation, search

Pokud v dokumentu aplikace Writer klepnete na hypertextový odkaz a podržíte při tom klávesu Ctrl, otevře se daná adresa ve webovém prohlížeči. Pokud nepoužíváte myš, umístěte kurzor do hypertextového odkazu a pomocí Shift+F10 otevřete místní nabídku, ve které zvolte Otevřít hypertextový odkaz.

Změna textu hypertextového odkazu

  • V dokumentech aplikace Writer můžete klepnout kdekoliv do hypertextového odkazu a upravit viditelný text.

Pokud opustíte hypertextový odkaz přesunutím kurzoru na jiné místo, změní se pouze viditelný text.Pokud opustíte hypertextový odkaz přesunem na znak mezery hned za posledním znakem a jsou povoleny automatické opravy, cílové URL se změní, aby odpovídalo viditelnému textu.*Ve všech typech dokumentů můžete hypertextový odkaz upravit v dialogu Hypertextový odkaz. Nejprve umístěte kurzor do odkazu nebo přímo před odkaz a poté klepněte na ikonu Hypertextový odkaz na liště Standardní.

Změna adresy URL hypertextového odkazu

Změna atributů všech hypertextových odkazů

  1. Otevřete okno Styly a formátování.
  2. Klepněte na ikonu Znakové styly.
  3. Klepněte pravým tlačítkem na znakový styl "Internetový odkaz" nebo "Navštívený internetový odkaz" a zvolte Upravit.
  4. V dialogu zvolte nové atributy a klepněte na OK.

Úprava tlačítka s hypertextovým odkazem

Je-li hypertextovým odkazem tlačítko, vyberte jej klepnutím na ohraničení nebo stiskněte při klepnutí klávesu Alt. Pomocí místní nabídky otevřete dialog Vlastnosti. Text popisu můžete upravit v poli "Popisek" a adresu v poli "URL".

Související témata

Relativní a absolutní odkazy