Редактиране на хипервръзки

From LibreOffice Help
Jump to: navigation, search

Когато щракнете с Ctrl върху хипервръзка в документ на Writer, ще се отвори уеббраузър с посочения адрес в Уеб. Ако не използвате мишка, поставете показалеца в хипервръзката и отворете контекстното меню с Shift+F10, след което изберете Отваряне на хипервръзка.

Промяна на текста на хипервръзка

  • В документи на Writer можете да щракнете където и да е в хипервръзка и да редактирате видимия текст.

Ако напуснете хипервръзката, като преместите курсора другаде, ще се промени само видимият текст.Ако напуснете връзката, въвеждайки интервал точно след последния знак, автокоригирането – ако е включено – ще промени URL, така че да бъде същият като видимия текст.*Във всички типове документи можете да отворите диалоговия прозорец Хипервръзка, за да редактирате хипервръзка. Първо поставете курсора в хипервръзката или точно пред нея, после щракнете върху иконата Хипервръзка в лентата Стандартни.

Промяна на URL на хипервръзка

Промяна на атрибутите на всички хипервръзки

  1. Отворете прозореца Стилове и формати.
  2. Щракнете върху иконата Знакови стилове.
  3. Щракнете с десния бутон върху стила „Връзка към Интернет“ или „Посетена връзка към Интернет“ и изберете Промяна.
  4. В диалоговия прозорец изберете новите атрибути и щракнете върху OK.

Редактиране на бутон с хипервръзка

Ако хипервръзката е бутон, щракнете върху канта, за да я изберете, или натиснете Alt, докато щраквате. Отворете диалоговия прозорец Свойства чрез контекстното меню. Можете да редактирате надписа в полето „Надпис“, както и да промените адреса в полето „URL“.

Теми, свързани с показаната

Относителни и абсолютни връзки