Çizelge Başlıklarını Düzenlemek

From LibreOffice Help
Jump to: navigation, search

LibreOffice belgesine eklediğiniz bir çizelge başlığını düzenlemek için:

  1. Çizelge üzerinde çift tıkla.

    Çizelge etrafında gri renkte bir kenarlık oluşur ve menü çubuğu artık çizelgedeki nesneleri düzenlemek için gerekli komutları içerir.
  2. Varolan bir çizelge başlığı üzerine çift tıklayınız. Başlık metni çevresinde gri renkte bir kenarlık görünür ve artık değişiklikler yapılabilir. Yeni bir satır oluşturmak için ise Enter tuşuna basabilirsiniz.

    Eğer hiçbir başlık metni yoksa, iletişim öğesine metni eklemek için Ekle - Başlık seçeneğini seçiniz.
  3. Başlık üzerine tek tıklama, fare ile başlığı taşıyabilme olanağı sağlar.
  4. Eğer ana başlığın biçimini değiştirmek istiyorsanız, Biçim - Başlık - Ana Başlık seçeneğini seçiniz. Bu seçim Başlık iletişim öğesini açar.
  5. Değişiklikler yapmak için iletişim öğesinde bulunan uygun sekmelerden birini seçin.
  6. Tamam' a basın. Çizelge düzenleme kipini sonlandırmak için belgenizde çizelge dışındaki bir yere tıklayın.

Related Topics

Biçim - Nesne özellikleri

Çizelge Açıklamalarını Düzenlemek

Çizelge Eksenlerini Düzenlemek